czwartek, 21 września 2023

Sátoraljaújhely


                                  Miasto powiatowe w północno-wschodnich Węgrzech, 

                                             w komitacie Borsod-Abaúj-Zemplén. 

 

                       Sátoraljaújhely leży nad rzeką Roňavą (Ronyva -patak) w dolinie Bodrogu, 

                                   u południowych podnóży Gór Tokajsko-Slańskich,

                                            na północnej granicy regionu Bodrogköz.

                                                    80 km na  pn wsch. od Miszkolca.

                                                                             *****

                                                                Sátoraljaújhely város

                                                                 Powierzchnia-73,47 km²

                                                                                Herb  miasta

                

                                                                                  Od ....

                                                                                  ******
                                                                              Flaga miasta

                                                            

                                                                                     Od ..... ?

                                                                            **********

                                                                            Poprzedni herb

         
                                                                                 1974-1989

                                                                                      *****


                                                                         ******

              Nazwa   Sátoralja (węg. "pod namiotem" ) – pochodzi od kształtu pobliskiego

                               wzgórza Sator                             

                            W 1241 - zniszczenie osady  przez mongołów

                            Gdy   osada została odbudowana,  do nazwy dodano człon

                     újhely – „nowe miasto” -  nazwa oznacza więc Nowe miasto pod Satorem

                                      

                                                                  *****

                                                 904 -pierwsza  pisana wzmianka

                                  W 1261 król Stefan V nadał osadzie prawa miejskie

                   Od XVII wieku miasto należało do rodu Rakoczych, wtedy też do Sátoraljaújhely 

                                             przeniesiono władze komitatu Zemplén. (w 1748 r )

                                                  od 1871 -połączenie kolejowe z Miszkolcem

                                              III. 1919- VI.1920 okupacja czechosłowacka

              4.VI.1920 - traktatem w Trianon  miasto zostało przedzielone granicą państwową 

             biegnącą  wzdłuż   Roňavy (Ronyva )dzielnica przemysłowa wraz z węzłem kolejowym                

                   znalazły się po stronie czechosłowackiej jako Slovenské Nové Mesto

                   z powodu jedynej  linii kolejowej  łączącej  Słowację z Rusią Podkarpacką                                               

                                        Obie części miasta były ponownie połączone w latach 1938-1945

                                                  w    komitacie Borsod-Abaúj-Zemplén

                                                  1945 -  przywrócenie granicy z 1920 r

 

 

                                                                           ********

                                                             Slovenské Nové Mesto

                                                 Obec Slovenské Nové Mesto

                       przygraniczna miejscowość gminna (obec) w południowo-wschodniej Słowacji, 

                                            w powiecie Trebišov, w kraju koszyckim.

 

                                                             Powierzchnia-13,38 km²

                                         Historycznie jest to część miasta Sátoraljaújhely 

                                     ( Nádražie, Kiskarlapuszta i Nagykarlapuszta)

                                        dawna dzielnica przemysłowa i węzeł kolejowy, 

                                 przedzielona granicą w 1920 w wyniku traktatu w Trianon

                              

                                             

                                           Początkowo  jako  Nové Mesto Slovenské,

                                                  Od 1920  Slovenské Nové Mesto

                                  W latach 1938–1945  ponownie znalazła się w granicach Węgier,

                                              a po II wojnie światowej przywrócono stan z okresu

                                                              przedwojennego

                                                                                 *****

                                                                                   Herb

        
                                                                        Herb od 21.V.2008 r

                                   Winorośl - teren od wieków słynący z tradycyjnej uprawy winogron

                                                        tzw. region tokajski

                               Trójwzgórze i srebrna falista wstęga -okoliczne wzgórza i potok  Roňava

                                                                                    ******


                                                                        ***************

                                                       Znaczki pocztowe 

                                                                  Slovenské Nové Mesto

                                                   Znaczki Czechosłowacji

                                                     1920-1938,1945-1992            ****
      
                                                          


                                                                           ******

                                                       Znaczki Słowacji

                                                             od 1993

                                                 

                                              

                                                                        *******

                                                           Znaczki pocztowe

                                                                     Sátoraljaújhely

                                                                Znaczki Austrii

                                                                      1850-1872


                                                                          ******

                                                                  Znaczki  Węgier

                                                          od 1872 

                                                      S -A-UJHELY


                                      

                

                                           

                  


                                                                      *******


 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz