sobota, 30 września 2023

Jazowsko

                                  – wieś  w powiecie nowosądeckim, w gminie Łącko,

                     ( 8 km na pd.-wsch.od Łącka, ok.12 km na zach od Starego Sącza )

                                       na wys.ok 330 m n p m ,nad Dunajcem,

                        poniżej przełomu rzeki, która przewija się pomiędzy masywem Lubania 

                                                    i lesistym pasem Radziejowej   

                                        

                      Największa po Łącku wieś w gminie ( 1,7 tyś. mieszkańców)

                                                Powierzchnia - 7,87 km²

                   W skład wsi Jazowsko administracyjnie wchodzi 39 części, m.in.:

               Zawieśnia,  Ptaszniki, Migostów, Dołki, Gruszów, Chałupina, Sopatówka

                   , Potoki, Stece, Za Górką, Nowakówka, Za Cmentarzem,

             Obłazy, Krawędy, Bielówka Niżna, Leonówka, Bielówka Wyżna, Podgwizdówka,

                                                 Pasternik, Turchałówka.

                                                   

                                                                  *********

            Nazwa wsi  wywodzi się od jazu  zapory, stawianej w poprzek rzeki dla zatrzymania

                                           i odłowienia przepływających łososi.            

                              Połów tej cennej ryby zastrzeżony był dla dworu

                 Jaz istniał jeszcze w XVIII w.  niszczyły go powodzie lub on sam powodował

                                    groźne rozlewiska wód po okolicznych polach.

                 Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie Jazowszko wymienia

            w latach (1470–1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis

                                                                              *********

    

                                                 
  Nieformalny herb Jazowska (od 2019 r)

                      Srebrne lilie i błękitne pole tarczy   nawiązuje do wezwania miejscowego

                                     kościoła parafialnego -  Narodzenia NMP z XVIII w.                     

                        Podkowa ze złotym krzyżem -  nawiązuje do najstarszego (1286) znanego 

                                        herbu  szlacheckiego z tego terenu  -Pobóg

                                  (  Mściwój  i Piotr, synowie Mirosława, herbu Pobóg. )

                                                                        ****                                                                                                     

                                        Jazowsko zaczęło istnieć ok. poł. XIII w  (1225)

                                   Pierwszy dokument wspominającym wsi pochodzi z 1310 r.,

                                  Prowadzono tu gospodarkę rolną, leśną, rybacką i flisacką.

                        Wieś stanowiła od średniowiecza własność rycerską,potem szlachecką,

                                     z pocz. XVII w dostał się w ręce magnackie

                        rodu Lubomirskich, następnie Sanguszków i Tyszkiewiczów

                W skład  klucza dóbr jazowskich  poza Jazowskiem wchodziły wsie Gruszów, Obidza,

                                  Brzyna i kilka okolicznych małych przysiółków

                                   

                                Od 1770 r  - 1918    w zaborze austriackim  (Galicja)

                                                  Jasowsko -w cyrkule sądeckim

                                                1855  -  w powiecie starosądeckim

                                              od 1867 -w powiecie nowosądeckim

                                                gmina Jazowsko z Gruszowem                                           

                                     Obszar  dworski   (1136 mórg austriackich) z młynem, 

                                                        gorzelnią i tartakiem parowym 

                            

                                                                  Jazowsko mapa z 1855 r

                             1875 -zakup dóbr jazowskich  przez żydowską spółkę

                                               „Ader et Robinson "  

                                   W 1894 r   Michał Ader. uruchomił  fabrykę mebli giętych

                                         , gdzie produkowano towary na eksport.                                               

                         W trakcie wojny Niemcy przejęli fabrykę, a jej produkcję przestawili

                                na potrzeby wojskowe. 

                           Została spalona przez partyzantów radzieckich w grudniu 1944 r.

                    Dla robotników Ader zbudował osiedle mieszkalne „Opiłówka  (Opijówka)  

                                                                    ******

                                      

                                                  Od 1920 w woj. krakowskim

                    W okresie międzywojennym i zaraz po II wojnie światowej planowano budowę 

                    zapory wodnej  Brzyna–Jazowsko, stanowiącej element tzw. „kaskady Dunajca”   

              Na wstrzymanie decyzji o budowie wpłyną argument o konieczności utrzymania 

                     w rejonie Łącka stabilnego klimatu,niezbędnego dla  zagłębia owocowego .

          

                                                  Od  1934 w gminie zbiorowej  Łącko

                                                 1939-1945  okupacja niemiecka (GG)

                  1949-  propozycja utworzenia gminy Jazowsko (Jazowsko, Brzyna,Obidza, Kadcza)

                     1954 -1972  Gromada Jazowsko (Jazowsko,Brzyna,Obida i Kadcza)                                  

                                                       1975 -1989 w woj. nowosądeckim

                                                         1.I.1999 - w woj. małopolskim

                                              w   powiecie  nowosądeckim  ,gmina Łącko
           

                                                                          **********

                                                     Znaczki pocztowe

                              Jazowsko obsługiwała  stacja pocztowa z Łącka  ( powstała w 1853)

                                     Placówka pocztowa w Jazowsku  powstała w 1891 r 

                                   Obecnie.-  wieś obywa się bez  placówki pocztowej

                                                                         *****

                                                                    Znaczki Austrii

                                                                   1.VI. 1850- 20.I.1919

                                                        Znaczek z ces. Franciszkiem Józefem 

                                                                    skasowany w Łącku

                                                                       *******

                                                                Znaczki Polski

                                                           styczeń 1919-1939, od 1945                                                                           ********
    


                                                   Łosoś -ryba której odłów (jaz) dał nazwę  

                                                                       miejscowości

                                                         

                                                                           *****

                                                     Znaczki okupacyjne niemieckie (GG )

                                                                       XII. 1939 - I.1945


.                                                                           *********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz