niedziela, 24 września 2023

Diecezja włocławska

                          

                                      

                           Poczta Polska bardzo rzadko wydaje znaczki o tematyce heraldycznej.

                                 22 kwietnia 2023 r z okazji  -900 lecia  Diecezji Włocławskiej

                                                  ( Metropolia gnieźnieńska )

                               - poczta wydała znaczek  z herbem diecezji ( przyjętym 15.X..2022 )                                      


                      Na tarczy dwudzielnej w słup,w polu prawym błękitnym lilia andegaweńska biała

                                     w polu lewym czerwonym lilia naturalna barwy białej  

                 

                Kolor błękitny wraz z umieszczoną na nim lilią - symbolizują Maryję, patronkę 

           Bazyliki Katedralnej i Kapituły Katedralnej oraz nawiązuje do najstarszego

                       zachowanego herbu kapitulnego z XIII wieku.
 
          Kolor czerwony symbolizuje męczeństwo – poniesione przez duchowieństwo 

       diecezji podczas II wojny światowej, umieszczona na nim lilia to symbol świętego 

                 Józefa – głównego patrona Diecezji.

 
 
          Tarczę herbową zdobią złota mitra z opadającymi wstęgami oraz skrzyżowane: 

      krzyż procesyjny i pastorał, będący wyobrażeniem najstarszego zachowanego włocławskiego

          pastorału, wydobytego z groby biskupa Macieja z Gołańczy, datowany na rok ok. 1250.

                                                                                ******

                        Diecezja  ustanowiona w XII wieku, jako jedna z pierwszych na ziemiach polskich.

                                            Początkowo biskupi rezydowali w Kruszwicy.

                         Stolicę biskupią do Włocławka przeniesiono prawdopodobnie 4 kwietnia 1148 r. 

                     Wówczas diecezja otrzymała bullę protekcyjną papieża Eugeniusza III,

                                    wystawioną dla biskupa  włocławskiego Warnera.

                            Do XIX wieku nazywana diecezją kujawską lub kujawsko-pomorską 

                                           (należało do niej Pomorze Gdańskie).

                             W latach 1818–1925 tradycje diecezji kujawskiej przejęła diecezja 

                                                kujawsko-kaliska.

                                       W 1925 r. została przywrócona jako diecezja włocławska

                                                                                           . 

                        25 marca 1992 r.bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus

                          wyłączającą pięć dekanatów  z miastem Kalisz, utworzono diecezję kaliską. 

 


                                                  

                                                              Powierzchnia-8,8 tyś. km²

                                                              obejmuje  232 parafie

                                                                          *****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz