niedziela, 3 września 2023

Benewent

                                wł. Benevento– miasto i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, 

                                w prowincji Benewent , w Apeninie Neapolitańskim, nad rz. Calore,

                                               66 km  na północny wschód od Neapolu.

                                                                           *****

                                                                Città di Benevento

                                                               Powierzchnia- 130,84 km²

                                                                     Herb Benewentu

 
                                                            

                                                               wersja  od 24 .IV. 1941.

                                                                  ponownie  27.IX. 1990.

                                         Tarcza typu włoskiego (scudo a carnio di cavallo) -

                                              używana w heraldyce Państwa Kościelnego.

                              Nawiązuje do  800 letniej przynależności do państwa papieskiego.

                                W  głowicy  czarny dzik kalidoński  (cinghiale Calidonio)

                                       (symbol polowania) nawiązuje do legendarnego

                                       założyciela miasta  greckiego herosa Diomedesa                                    

                     Tarcza  szachowana biało -czerwona  ( najprawdopodobniej) ma symbolizować

                                        longobardzkie  księstwo Benewentu (VI-XI w)

                                           Pod tarczą na wstędze litery S.P.Q.B


                        -: Senatus Populusque Beneventanus

  -  (Senat i Lud Benewentu)       

                                              CONCORDES IN UNUM  Zjednoczeni w jedno

              

                                                                    Herb gminy Benewent

                                                                   (Comune di Benevento)

                                                                                ****   

                                                                Poprzednie wersje herbu                                               

                                                        

 

                                                                

                                                                                                         lata 30 -XX w

                                                                          ***********

                                                                          Flaga miasta

                                                                          od 1991 r  ?

                                         

                                                                               ****

                                                                          Flaga gminy

                                                                             od 2009 r ?


                                                                            ******

                                                          Prowincja Benewent

                                                                 Provincia di Benevento

                                                              Powierzchnia- 2 071 km²  

 

                                                               Herb prowincji Benewent

                                                        od 11.IV. 1938 ( pierwotnie od 1871 r)

                              Byk ( toro furioso) nawiązanie do starożytnych  wiosennych 

                        obrzędów religijnych  plemion Samnitów, gdzie byk  odgrywał ważną rolę                                

                                    Za tarczą  panoplia - uzbrojenie,  nawiązanie do

                             zdobywców  tych terenów   Samnitów, Rzymian i  Longobardów

                                                                           *****

                                                                       Flaga prowincji                                                                             ****

      

                                             

 

                                                                    *********

                   W starożytności miasto Samnitów (osada warowna) — Maleventum;

                    od 268 p.n.e. rzymska kolonia na prawie latyńskim — Beneventum

                                      (  Beneventum” - „dobre wydarzenie”).

                      Colonia Julia Augusta Concordia Felix Beneventum

 

                              VI–XI w. stolica longobardzkiego Księstwa Benewentu

                                    (571-1077) 

                                                                           ********

                                          Po 829 podzielone na Salerno i Benewent

                                         1053(1051) przekazane przez cesarza Henryka III

                                                      papieżowi Leonowi IX

                                    od X w. siedziba arcybiskupstwa ( 26.IV.969)

                                             ( łac.Archidioecesis Beneventana)

                                          

                               1077(1078)-1806 ,1815-1860  terytorium Benewentu rządzili  

                     papieże  (choć de iure pozostawało ono niezależne od Państwa Kościelnego)

                              Własne statuty,sądownictwo , lokalne władze-konsulowie,

                        zwierzchnia władza  rektorów ,wybieranych z ramienia papieża.

                         1081 - zredukowanie  terytorium księstwa do  miasta  Benewent

                                                      (130-150 km².)

                                     

                                             1241-1250,1258-1266 w Królestwie Sycylii

                                   1408-1418,1440-1459,1482-1494 - w Królestwie Neapolu

                                            1528 - zajęte przez wojska ces. Karola V

                                     1768-1774  zajęte przez króla Ferdynanda IV Burbona

                                         14.I.1799 - 24.V.1799-okupacja francuska

                                        1802-1806 -  zwrot Państwu Kościelnemu

                                        18.II 1806 -31.I.1814 -okupacja francuska                                   

                                .1806 -  Napoleon nadał księstwo (razem z tytułem książęcym)  

                                     Karolowi Maurycemu de Talleyrand-Périgord   (1754-1838) ,

                                                min. spraw zagranicznych Francji.                                                

                                               ( wł. Charles Mauriche De Talleyrand )

                                     

                                                                                ******

                                             Po upadku Napoleona powróciło we władanie papieży,

                                  Delegazione apostolica di Benevento  w Królestwie Obojga Sycylii

                                                     (provincia di Principato Ultra).

                                                          Enklawa obejmowała -151 km²                                 

                                              

                                                     1815 ,1821  -okupacja austriacka

                                                       1820 ośrodek karbonaryzmu

                                                    1860 obalenie władzy papieskiej

                                                       3.IX.1860-   rząd tymczasowy

                                    Od 25 X. 1860  stolica prowincji  w składzie  zjednoczonych Włoch

                                                                     Plan miasta z 1898 r

                                                                                ****

                                          

                                                          Od 1948 r  w regionie Kampania

                                                                         *********

                                                                                                       

                                            

                                                                   *************

                                                             Znaczki pocztowe

                                                       Znaczki   Państwa Kościelnego

                                                                       1852-1860


                                                                          *****

                                                  Znaczki Królestwa Neapolu

                                                    Francobolli delle Province Napoletane

                                                                      1860-1861

               


                                                                         ******

                                                                    Znaczki Włoch

                                                                          od 1861

 
                                                                            ***** 


.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz