czwartek, 14 września 2023

Sianki

                                                                       Sianki

                                                                  ukr. Село Сянки

                                             wieś na pd.zach. Ukrainie w obwodzie lwowskim, 

                                               w rejonie samborskim , nad górnym Sanem

                                                              24 km  na pd -zach od Turki    

 

                                                                                 Herb wsi

              

                                                                              Od......2016 ??

                                  Złote  góry- położenie w górach  - Bieszczady Wschodnie  (Karpaty)

                                               Pasy - rzeka, droga ,  linia kolejowa  ?,granica ?

                                                   Kaduceusz -symbol handlu i pokoju  

                                            

                                                              ************

                         Wieś lokowana na prawie wołoskim w 1560 roku przez ród Kmitów.

                      Od XVIII w. do 1939 r. właścicielami Sianek była rodzina Stroińskich. 

                                  Ich dwór znajdował się po zachodniej stronie Sanu

                                  (obecnie są tu resztki fundamentów i piwnica).

                              Po pierwszym rozbiorze Sianki dostały się pod zabór austriacki,

                           zamieszkana była przez Polaków, Rusinów, Żydów i Niemców. 

 

                                                                                  1855 r

                                                                                ******
                                                                             1879 r

                 Od 1905 przez miejscowość prowadzi linia kolejowa łączącą Użhorod z Samborem,

                                                              jest tu dworzec kolejowy.                                   


                                          

                                          1921–1939  Sianki leżały w powiecie turczańskim w

                                        woj.  stanisławowskim  (od 1931 w  lwowskim ) w Polsce

                                    W okresie międzywojennym stacjonował w miejscowości

                                     komisariat Straży Granicznej (granica z Czechosłowacją,

                                                od 20.III..1939 z Węgrami )

.                                           W latach 1934–1939 istniała gmina  zbiorowa Sianki. .

                     Powstała z  jednostkowych gmin wiejskich: Beniowa, Butelka Wyżna, Butla,

                                        Hnyła, Jaworów,  Sianki i Tureczki Wyżne.                                           

                       Sianki były wówczas znanym uzdrowiskiem oraz ośrodkiem narciarskim.

                                                                 *********

                                

                                           Znaczek skasowany w ambulansie pocztowym 

                                                                Sianki -Lwów

                                                                     ****

                                  Po 28.IX 1939 roku przez wieś przebiegała granica między

                                                        Niemcami a ZSRR.                                   

                      Sianki lewobrzeżne zostały zajęte przez Niemców, prawobrzeżne wysiedlone 

                               (na Wołyń)  i zajęte przez ZSRR (obw. drohobycki)                              

                          Do VI.1941 r  pod Piniaszkowym (961 m .n. p.m),  zbiegały się granice

                                     Generalnej Guberni, ZSRR i Węgier.                                  

                                      X. 1944 - zdobyte przez wojska radzieckie

.                              Po wojnie została   podzielona między Polskę a radziecką Ukrainę

                              Wg.traktatu granicznego  z 1945 r  wytyczono ją od źródła pierwszego

                                              lewego  dopływu  Sanu


                                                                              ****

  

                                       Część polska jest wyludniona i obecnie znajduje się na terenie 

                                                       Bieszczadzkiego Parku Narodowego.                                                                                *****

   Po stronie ukraińskiej znajduje się obecnie około 100 domów
 i stacja kolejowa na linii    Użhorod – Lwów
     
                                               Sianki na polskiej mapie (1961)                                                                                                                                              .

                                           1940-1959 ,1965 -2020 -   w rejonie turczańskim

                                                                 
                                                 od  18. VII.2020  w rejonie  samborskim   

                                                      w   Боринська селищна громадa

                                                                         ******

                            Na granicy Polski i Ukrainy w pobliżu Sianek ma swoje źródło rzeka San

 

                                                                             ******

                                                                Przełęcz Użocka

                                                                  ukr. Ужоцький перевал

                                                                   cz. Užocký průsmyk,

                                                                    słow. Užocký priesmyk,

                                                                       węg. Uzsoki-hágo

 

                                                                przełęcz w Bieszczadach

                                              oddziela Bieszczady Zachodnie od Wschodnich

                             Wysokość 853 m n.p.m. (niektóre ukraińskie źródła podają 889 m n.p.m.).

                                     sama przełęcz znajduje się ok. 200 m poza granicami Polski.                        

                    Po północnej stronie przełęczy znajdują się źródła Sanu, a po południowej – Użu. 

                      Przez przełęcz przebiega    linia kolejowa . i droga samochodowa Lwów-Użhorod.

                           Stanowiła ważny punkt strategiczny podczas I i II wojny światowej.

.                                                               ****

                                          1772-1918 na granicy Galicji i Węgier

                                      1920-1939 granica polsko -czechosłowacka

                                         III.1939 - IX.1939  polsko- węgierska

                                          1939-1941  radziecko-węgierska

                                        1941-1944   granica  węgiersko- niemiecka

                             1945-1991 -   granica obwodów lwowskiego i zakarpackiego w USRR

                                               (w ramach ZSRR)

                              1991 r   na granicy obwodów w niepodległej Ukrainy

                                                                       *******Brak komentarzy:

Prześlij komentarz