piątek, 30 czerwca 2023

Podwołoczyska

                                       

                              Osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim na

             prawym brzegu rzeki Zbrucz (lewy dopływ Dniestru) , naprzeciw miasta Wołoczyska ,

                                     42 km od Tarnopola    

                                                                       *****

                                                                 Підволочиськ 

                                                           селище міського типу

                                                               Powierzchnia - 9,06 km² 

                                                                  Ludność -7,9 tyś.

                                                                               Herb

        
                                                                              Od......?

                                         Błękit  symbolizuje niebo (jako symbol wolności)

                                      Most na rzece Zbrucz, który łączy  Wołoczyska

                                            (niegdyś część Imperium Rosyjskiego)

                                         i Podwołoczyska (niegdyś część Austro-Węgier).

                                                   Krzyż symbolizuje chrześcijaństwo

                                                                         

                                                                             *******

                                                               Wersja z Światowidem 2000 ?

                      Idol ze Zbrucza, idol zbruczański, idol z Liczkowiec, bałwan ze Zbrucza,

                                            pot. Światowid 

                 – kamienny idol pochodzący z XI wieku, wydobyty w 1848 roku z rzeki Zbrucz 

                                        w pobliżu wsi Liczkowce koło Husiatyna na Podolu.

                                                                               *******

                                                                 Poprzednie herby

                                                                          od 1871 ?

                                    W polu błękitnym   Merkury (rzymski bóg rzemiosła i handlu)

                                                   -  alegoria handlu i komunikacji

                                                                           *********

                                                                            1909 ?

                                                                             ******

                                      Dawniej Podwołoczyska nazywały się Chlebanówka                 

              Gmina  (na prawach miasteczka) Podwołoczyska  została utworzona 30 grudnia 1880 r

                                       z osady Podwołoczyska, stanowiącej południową 

                  część obszaru dworskiego Staromiejszczyzna oraz z osady 

                           Zagrobla Zadnieszowska,   wyłączonej z gminy Zadnieszówka

                                                                         

                  W 1871- doprowadzano tu linię kolejową  z Tarnopola oraz zbudowano stację

                    Podwołoczyska, będącą austro-węgierska stacją graniczną na granicy z Rosją                             

                               Przy niej na gruntach hrabiego Baworowskiego powstało osiedle

                                                  VIII.1914 - II.1918  rosyjska okupacja    

                                                        XI.1918- VII. 1919    ZURL          

                                                 

                            Od1921  roku  na granicy  Polski i ZSRR w powiecie skałackim, 

                                         województwo tarnopolskie  w II Rzeczypospolitej                               
                     1.08.1934 - Podwołoczyska stały się gminą.miejską i siedzibą gminy wiejskiej

                                             

                         Od 17.IX. 1939 Podwołoczyska znalazły się pod okupacją sowiecką,

                                          a od 5  lipca 1941 - 21 marca 1944  niemiecką

              (podczas okupacji 1941–44 pozbawione praw miejskich i włączone do gminy wiejskiej).

                       Po przymusowym wysiedleniu mieszkających tu Polaków (1944–1946),

                                           miejscowość stała się miastem USRR.

 

                           Od 1991 do 2020   były siedzibą władz rejonu podwołoczyskiego. 

 

                                                                         *********

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                      Znaczki Austrii

                                                                       1850-1918                                                                              *****

                                                                     Znaczki ZURL

                                                                        1918-1919


                                                                           *****

                                                                     Znaczki Polski

                                                                     1919  - 1939                                                                               ****

                                                                       Znaczki  ZSRR

                                                              1939 - 1941 ,1944-1991                                                                            *****

                                                             Okupacyjne niemieckie  (GG)

                                                                           1941-1944


                                                            

                                                                             ********

                                                                        Znaczki  Ukrainy

                                                                           od 1992 r

.


                                                                                *****Brak komentarzy:

Prześlij komentarz