piątek, 30 czerwca 2023

Wołoczyska

                                               

                          Miasto na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie chmielnickim

                         na lewym brzegu Zbrucza (dopływu Dniestru), naprzeciw  Podwołoczysk,

                                          na Wyżynie Podolskiej na wys. 321 m.n p m

 

                                                                          ******

                                                              Wołoczyska

                                                             місто Волочиськ 

                                                              Powierzchnia-  9,90 km²

                                                                  Ludność -19 tyś. 

                                                                     (Ukraińcy – 96%)

 

                                                                       Herb miasta

                                                        

                                                                   od 20.VII. 2007 r

                     Wizerunek  Matki Boskiej   nawiązuje do pierwszej parafii p w. Opieki Matki Bożej

                                 Krzyż i słońce wskazują na położenie geograficzne Wołoczysk 

                                         na pograniczu historycznych krain – Wołynia i Podola.

                             Łódka i falista podstawa  symbolizuje  rzekę Zbrucz, nad którą leży miasto.

                                                                             *****

                                                                          1793 ? -1816

                                                                        herb z św. Agatą

                                                                            *****

                                                                                1976

                                                                            ********

                                                                          Flaga miasta


                                                                     *********

                              Część księstwa Halicko-Wołyńskiego została podbita przez  

                              Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej ćwierci XIV wieku.

     

                              Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1463 r.

                           pod nazwą „Wołoczyszcze"  i należała do Zbaraskich.           

                                   Nazwa ma  pochodzić od słowa „przeciągać"

                   Po śmierci Jerzego Zbaraskiego w 1631 wieś przeszła w ręce Wiśniowieckich, 

                                            a w 1695 Potockich.

                          W 1772 miejscowość zakupił Fryderyk Józef Moszyński. 

                           Założył tu bank, wzniósł szkołę i kościół oraz pałac w Frydrychówce

             Jego staraniem  król Stanisław August Poniatowski nadał w  styczniu 1775 r

                          przywilej jarmarku.

                      Po rozbiorach Polski Wołoczyska były miejscowością przygraniczną   

                        w guberni  wołyńskiej  w powiecie starokonstantynowskim                    

                                          (gmina w pd.- zach części )

                                  Po drugiej stronie Zbrucza znajdowała się osada Podwołoczyska

                                                            w zaborze austriackim.

                                W 1871 - poprowadzono linię kolejową łączącą Lwów i Kijów, 

                                      z przejściem granicznym w Wołoczyskach         

                                                                    

                  1917-1920   Wołoczyska był częścią Ukraińskiej Republiki Ludowej,                                            

                  17 .XI. 1920 r. rząd UNR został ewakuowany do Frydrychówki i Wołoczysk. 

                            Ukraiński rząd na czele z naczelnym atamanem Symonem Petlurą 

                                           przebywał w Wołoczysku przez 3 dni.

                                   20.XI.1920 r -zajecie przez bolszewików

                                1922 -w  Ukraińskiej SRR– części składowej ZSRR

                                    1923- centrum rejonu

                           Do września 1939 r. był to najdalej na zachód wysunięty punkt ZSRR 

                                     ( .49°32′ N. 26°10′ E)

                           

                                      3.VII .1941 -17.III.1944  - okupacja niemiecka

                                                     Status miasta od  X.1970.

                                             Od 1991 w niepodległej Ukrainie

                                      Do 2020 siedziba władz rejonu wołoczyskiego.

                                        następnie  został włączony do rejonu chmielnickiego.

 

                                                                      ************

                                                           Znaczki pocztowe 

                                                Znaczki Rosji

                                                                           1858-1918


                                                 ******

                                               Znaczki URL

                                                          1918-1920

                                    
                                                *****

                                             Znaczki ZSRR

                                               1922-1992                                                   


                                                            W mieście od 1870 działa cukrownia

                                                 *****

                                                                     Znaczki Ukrainy

                                                                         od 1992 r                                                                       *********

                                    Na znaczku   Rosji  -  gen  Aleksiej  Brusiłow  ze sztabem                                

                            Zaplanował i przeprowadził w lipcu 1916 roku udaną ofensywę na Wołyniu 

                                     (tzw. ofensywa Brusiłowa)  ,kwaterował .min w Wołoczyskach

                                                                             ******* 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz