piątek, 30 czerwca 2023

Korzec

                                                               Korzec   

                                                                 місто Корець

                      miasto na Ukrainie, centrum rejonu korzeckiego ( do 17.lipca 2020 ) 

                                             w obwodzie rówieńskim. 

                    Miejscowość położona jest.nad rzeka Korczyk ( Корчик) ,  na Wołyniu,  

                                      65 km na wschód od Równego                              

                                                             Корецька міська громада

                                                                     Powierzchnia -6 km²

                                                                             Herb miasta

                                                                    od 18.IX.1995 r

                                                     nawiązuje do przedwojennego herbu miasta

                                         Baszta  wyglądem nawiązuje do wieży zamku w Korcu

                                                          Błękitna  wstęga  rzeka Korczyk

                                                                               ****

                                                             Herb miasta   lata 30-XXw

                                                                         Herb Korab

                                                                              ******

                                                                            Flaga miasta

                                                                            *******

 


            W odl. 500 m od wschodniego krańca miasta przebiega granica administracyjna między 

                 obwodami  rówieńskim i żytomierskim, która do września 1939 r. stanowiła granicę 

                                 państwową między   ZSRR a Polską,         

                7 km na południe przebiega granica między obwodami rówieńskim i chmielnickim 

                               (która również była w przeszłości granicą polsko-radziecką).

                    Korzec jest położony na granicy między Ukrainą Zachodnią a Centralną.

 

                                                                   *******

               W pierwszych wzmiankach latopisarskich miasto pojawia się pod nazwą Korczesk , 

                     wywodzona od słowa „korcz” -„nowa ziemia w miejscu oczyszczonym od lasu”

                                         lub od nazwy rzeki Korczyk.

                                                                *******

                  1150- pierwsza wzmianka o grodzie Korczesk w Latopisie Ipatijewskim

        W 1258 r. w mieście przez krótki okres czasu przebywał wraz ze swoją 

                     drużyną Daniel Halicki,

 

             W 1341 r. książę Lubart  nadał   księciu Teodorowi  Ostrogskiego dobra ostrogskie

                                       wraz z miastami  Ostróg, Zasław i Korzec.                     

           Na początku ХV w. Korzec przechodzi we władanie li litewskiej dynastii wielkoksiążęcej 

                 Giedyminowiczów, którzy uczynili z miasta centrum swoich dóbr i zaczęli 

                                 nazywać  się książętami Koreckimi

            W 1569 . Korzec znalazł się w składzie powiatu łuckiego w województwie wołyńskim 

                    jako centrum włości. Taki podział administracyjny istniał do 1648 roku.

                                     1648-1654  zniszczenie miasta

            W  1651 r. ostatni przedstawiciel rodu Samuel Karol Korecki zmarł, nie pozostawiając 

               po sobie potomstwa,  Korzec przeszedł w ręce krewnych Koreckich – Leszczyńskich,           

                 a na początku ХVІІІ w. – jednej z gałęzi rodziny magnackiej Czartoryskich,

                         którzy odtąd   nazywali się Czartoryskimi na Korcu.

                          

             Książę Józef Klemens Czartoryski założył tu w 1783 fabrykę porcelany, 

                          która   funkcjonowała do 1832 r.

                        Prowadzenie wytwórni powierzono Franciszkowi i Michałowi Mezerom.

                                

          Porcelana korecka zyskała sobie sławę w całej Polsce, wysoko oceniano ją praktycznie 

           od początku istnienia fabryk. Prócz manufaktury porcelany Józef Czartoryski zlokalizował

                 również w Korcu produkcję pasów kontuszowych („pasy koreckie”) oraz mebli

                                       W 1793 r.  włączone do Imperium Rosyjskiego 

              . Korzec stał się częścią namiestnictwa wołyńskiego (do roku 1795 – izasławskiego), 

                   а od 1797 r. znalazł się w powiecie nowogrodzko-wołyńskim w guberni wołyńskiej. 

   

                                                                            1917

                               Od jesieni 1919 r. do wiosny 1920 r. Korzec przechodził z rąk do rąk.

                                                   był częścią URL  i Państwa Ukraińskiego .

                               Po traktacie ryskim  Korzec stał się częścią II Rzeczypospolitej, w której 

                                był siedzibą gminy  w powiecie rówieńskim w województwie wołyńskim                                                     

                    Tuż za wschodnią granicą miasta przebiegała granica pomiędzy Polską

                              a Związkiem Radzieckim


                                         

                                   Miasto było w 3/4 zamieszkiwane przez ludność żydowską

                                                 a także przez Polaków i Ukraińców. 

                                       Od 17 .IX.1939 - okupacja radziecka

                           1 .XI 1939  aneksja roku przez ZSRR , włączone do Ukraińskiej SRR,

                                      od 1940 r -   rejon korzecki   ( 720 km².) 

                              Od 8 .VII.1941 do  12.I.1944 - okupacja niemiecka

                       (Reichskommissariat Ukraine ,Generalbezirk Wolhynien-Podolien)

                                                       1940-1962 stolica rejonu

                                                           1966 - ponownie

                                                   

                                   Od 1991 roku Korzec jest częścią niepodległej Ukrainy.      

                                          

                                                                       ******

                                                     Znaczki pocztowe

                                                                  Znaczki Rosji

                                                                     1858-1918*****

                                                                   Znaczki Ukrainy

                                                                          1918-1920                          

                                                                             od 1992 r                                                                            ******

                                                                     Znaczki Polski

                                                                        1921 -1939


                                                                              ****

                                                                      Znaczki ZSRR

                                                                   1939-1941 , 1944-1991


                                                                  

                                                                            *****

                                                          Okupacyjne niemieckie 

                                                        (Reichskommissariat Ukraine)

                                                                          1941-1944

                                                          Zn Niemiec z nadrukiem  UKRAINE

                                                                                 ****


 

 .

 

 

 

 


 


 

 Brak komentarzy:

Prześlij komentarz