sobota, 3 czerwca 2023

UPU

                      Światowy Związek Pocztowy (Powszechny Związek Pocztowy)

                           fr. Union postale universelle, ang. Universal Postal Union

                                            

        – organizacja wyspecjalizowana ONZ, z siedzibą w stolicy Szwajcarii – Bernie

organizacja międzynarodowa utworzona na mocy konwencji berneńskiej z 1874

                                     o usługach pocztowych

 UPU reguluje działalność państw. administracji pocztowych w zakresie usług pocztowych; 

państwa członkowskie tworzą jednolite terytorium pocztowe na cele wzajemnego obrotu;

 gwarantowany jest wolny tranzyt przez terytoria państw trzecich; ujednolicone są opłaty pocztowe

 za przesyłki adresowane do krajów członkowskich, a także zapewnione kompensaty 

w razie zachwiania bilansu poczty wysyłanej i otrzymywanej. 

 

                                                                  ********

                                            

                                    Symbolem Światowego Związku Pocztowego

            jest   Pomnik Światowego Związku Pocztowego (Weltpostdenkmal) w Bernie.

Pomnik  wykonany z brązu i granitu, autorstwa René de Saint-Marceaux, został wzniesiony 

w 1909 roku i przedstawia pięć kontynentów jako unoszące się w powietrzu postacie połączone 

w przesyłanie wiadomości na całym świecie.


                  Symboliczne przedstawienie pomnika zostało stopniowo zaakceptowane 

                                        jako znak rozpoznawczy UPU.

      Logo po raz pierwszy pojawiło się na okładce magazynu UPU Union Postale w 1951 roku, 

             a następnie było używane na kopertach i dokumentach urzędowych.

                Rada Wykonawcza UPU przyjęła to jako oficjalne logo Unii w 1967 r. 

 

                                                                       **********

                                                  Znaczki pocztowe

                                            od  16.IX.1957 znaczki urzędowe z  napisem

                                                   - Union Postale Universelle/Helvetia                                                                            ***    

                                                                           1976                                                                       


                                                                         1983

                                                            Helvetia.Timbre de Service/

                                                              Union Postale Universelle

                                                                                 ****

                                                                               ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz