poniedziałek, 19 czerwca 2023

Znaczki Polskiego Rządu Emigracyjnego

 

 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – rząd  istniejący w latach 1939–1990,

 będący legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, zmuszonych opuścić Polskę 

 po agresji III Rzeszy i ZSRR na nią we wrześniu 1939 i okupacji całego terytorium Polski

i przez agresorów. 

Siedzibą rządu był Paryż, później Angers  (Château de Pignerolle)  na zasadzie eksterytorialności,  

 a od końca czerwca 1940 (po upadku Francji) – Londyn


  Do 5 lipca 1945 r. był powszechnie uznawany na arenie międzynarodowej

       (z wyjątkiem ZSRR  oraz III Rzeszy i jej sojuszników) za jedyny legalny rząd Polski;

 po tej dacie utracił status   podmiotu prawa międzynarodowego.

  Mimo to funkcjonował nadal, aż do pierwszych powszechnych wyborów prezydenckich 

w Polsce w 1990

                                                               ********

 Polski Rząd Emigracyjny w Londynie w latach 1941-1945 emitował,zgodnie z przepisami

 międzynarodowymi  ,21 oficjalnych znaczków pocztowych,uznawanych przez członków UPU 

 za polskie znaczki pocztowe.

Znaczki te używane były na  jednostkach Polskiej Marynarki Wojennej i Polskiej  Marynarki Handlowej. 

Pocztowe placówki pokładowe na statkach uruchamiano  na podstawie Międzynarodowej 

Konwencji Pocztowej  której przepisy stanowiły,że statek jest częścią terytorium państwa ,

 pod banderą którego pływa.

Miały nominał w walucie polskiej.

Znaczki te straciły moc obiegową  11 lipca 1945 r

                                                                    *******

                                                                       15.XII.1941

                                                                             *****

                                                                         1.XI.1943 r


                                                                             *******

                                                                           27.VI.1944

 


                                                                  ******************

                                                                           3.II.1945

                                                                               ****

       


                                                                          *******                                                                             *****

                                                        Znaczki ze stemplem Poczty Polowej                 

                                                                    


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz