czwartek, 6 lipca 2023

Husiatyn

                                                                Husiatyn

                osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w rejonie czortkowskim obwodu tarnopolskiego

                           ., na prawym brzegu rzeki Zbrucz, na wschód od Czortkowa                             

                                                                             ****

                                                    Гуся́тин — селище міського типу

                                                 Powierzchnia - 0,73 km²


                                                                                   Herb 

                                                                  

                                                                               od  1999 r

                                                               Herb wzorowany na projekcie z 1929 r

                                                                           (nie przyjętym w II RP)

                                                                                       *****

                                                                

                                                                              ***********

                                                                                     Flaga

                

                                                                                      ********

                                   Nazwa może pochodzić od  gęsi  (Anser domesticus)

                                      które  hodowali i  handlowali nimi mieszkańcy

                                     Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1431 roku  

                            - opis bitwy pod Husiatynem pomiędzy wojskami polskimi i litewskimi

                                        po śmierci wielkiego księcia litewskiego Witolda .                               

                       W 1559 roku  król Zygmunt II August nadał  miejskie prawo magdeburskie

                                   i  pozwolenie na odbywanie trzech jarmarków w roku.

                         Od XV w. do okupacji hitlerowskiej w 1941 r. w Husiatynie istniała liczna

                               społeczność chasydzka .

                     

                                             Pocz.  XVII w budowa synagogi w Husjatynie                         

                    W 1649 roku Kozacy z czernią wymordowali miejscowych Żydów i spalili zamek.

                     Po osiedleniu się w Husiatynie rabina Mordechaja Szragi Friedmana miasto

                           stało się jednym   z ważniejszych ośrodków chasydyzmu na Podolu  

                    Od XVI wieku miasto cierpiało z powodu najazdów tatarskich.

                                              Od 1672 r. w rękach Turków

                          . Husiatyn stał się osobistą własnością namiestnika sułtana osmańskiego; 

                         W 1683 r.  magnat Andrzej Potocki odbił Husiatyn z rąk Turków

                                          Własność  Potockich -  odbudowa miasta

                        Do roku 1772 wchodził w skład województwa podolskiego Rzeczypospolitej

                                         następnie w zaborze austriackim. 

                                                      Rozbiory Polski podzieliły Husiatyn 

                              na część austriacką (od 1772)  i część rosyjską (Gustatin) (od 1793)

                                                       , która zupełnie podupadła

                             W 1884 powstała tu końcowa stacja Galicyjskiej Kolei Transwersalnej


                                      9 .VIII. 1914 r. - wrzesień  1917 r. - okupacja rosyjska

                                                  IX..1917- wojska austriackie.  

                                                Od listopada 1918 w   ZURL, 

                                         Jesienią  1920 r. Husiatyn zajęły wojska polskie,

                      Do 17 września 1939 w powiecie kopyczynieckim województwa tarnopolskiego

                                                                 

                                             od 17 września 1939 r.  wojska sowieckie

                                      Od stycznia 1940 stolica rejonu w obw. tarnopolskim


                              Od 7 lipca 1941 do 24 marca 1944 okupowany przez Niemców.

                                              (w dystrykcie Galicja GG)

                                         1961 - status osiedla typu miejskiego

                                       Do 2020 roku część rejonu husiatyńskiego, 

                                                      od 2020 – czortkowskiego. 

                                      od 2015-  Гусятинська селищна громада (248,2 кm²)

                                                               z siedzibą w Husiatynie


                                                                     ***********

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                     Znaczki Austrii

                                                                         1850-1918                                                                         *****

                                                                  Znaczki ZURL

                                                                             *****

                                                                   Znaczki Polski

                                                                      1920-1939

                                                         

                                                                          *******

                                                                     Znaczki ZSRR

                                                               1939-1941 ,1944-1992

 


                                                                         ********

                                                    Niemieckie  znaczki okupacyjne  GG

                                                                      1941-1944

    


                                                                          *********

                                                                      Znaczki Ukrainy

                                                                              od 1992 r


                                         Semerij Nalewajko (  ur 1560 w Husiatynie,- zm.1597)

                         przywódca powstania kozacko-chłopskiego na Ukrainie w latach 1595–1596.

 
                                                                               *******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz