sobota, 24 czerwca 2023

Brody

                         Brody-dawniej Lubicz – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, 

                  siedziba rejonu brodzkiego(do2020 r) nad Suchowólką (prawobrzeżny dopływ Styru )

                                           . na równinie na północ od Woroniaków

                                            ,103 km na północny wschód od Lwowa

                                                                                                         

                                                                         *********                                                   

                                                                       Brody

                                           
Бродівська міська громада

                                                              Powierzchnia  miasta-8,67 km²

 

                                                                        Herb miasta

                                                             

                                                             zatwierdzony 6 .III.1997 r .

                                          Niebieskie pole nawiązuje do  nazwy miasta 

                         wywodzonej od przepraw (brodów ) przez tutejszą bagnistą okolicę .

                       Złoty zarys fortyfikacji  symbolizuje   układ urbanistyczny  wytyczony

                                              przy założeniu miasta w 1584 r                                                

                               Idealne miasto-twierdza z 10 bastionami oraz zamkiem
                                            na planie pięcioramiennej gwiazdy

                                Srebrny kwiat lilii  jest symbolem niewinności

                       (jest też symbolem maryjnym - w mieście znajduje  się  cerkiew

                                  Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy z 1600 r)

                               Na status miasta wskazuje korona murowa na tarczy

                                                                              ****

                                                                          Flaga miasta                                                                             *******

                                                                          Poprzednie herby

                                                 Herb Potockich  Pilawa jako herb miasta                 

                                         został zatwierdzony przez władze austriackie 26.VI.1788 r

                                                                

                                                                            ****

                                    Brody , ukr. Броди ros.Броды , jidysz בראָדBrod 

                      Swoją nazwę miasto zawdzięcza bagnistym terenom i istniejącym tu od dawna

                                    przeprawom ( brodom ).

                         Przez Brody przepływa rzeka Suchowólka  — prawy dopływ Bowdurki

                                  ( dorzecze Prypeci )

                         Od 1432 r   w województwie ruskim w Królestwie Polskim , ziemia lwowska              

                   Po raz pierwszy miejscowość wzmiankowana w roku 1441 jako osada  (Sieniawscy)

                W roku 1580 kupił je Stanisław Żółkiewski, wojewoda ruski, ojciec słynnego  hetmana

                      1548- Stefan Batory nadaje  prawa miejskie, pod urzędową nazwą Lubicz 

                                          (od herbu Żółkiewskiego)

                                                                                                                                                      

                 W 1629 miasto nabył hetman Stanisław Koniecpolski. (herbu Pobóg)

                 1630-1635-   budowa  zamku (cytadeli)  broniącej   przed najazdami tatarskimi

                              i atakami Kozaków

                       Okres świetność miasteczka -rozwój  handlu, wspierany przez właścicieli, 

                           sprowadzających Żydów (od 1588 r) oraz Ormian  , którzy uprawiali

                                       szczególnie dochodowy handel ze Wschodem. 

                                  Miasto słynęło z zakładów tkackich m in pasów słuckich

                                         1637 -1648 r.-Akademia Brodzka

                                                                            

                                     1682   przekazanie miasta Janowi  Sobieskiemu 

                                        a ten  przekazał je synowi Jakubowi

                              1704 r sprzedaż miasta  Józefowi Potockiemu

                Do pierwszego rozbioru w 1772 województwo ruskie, ziemia lwowska, powiat brodzki

                                5.VIII.1772 -  Brody zostały włączone do zaboru austriackiego 

                                               ( Królestwo Galicji i Lodomerii)

                                   W 19.XI. 1774 roku wizyta  cesarza Józefa II 

                                                                           

                W 1779 r  miasto otrzymało  przywilej wolnego miasta  handlowego (strefa wolnocłowa)

                      ( na  obszarze - 264 km²)   do 1880 r.                   

                          W Brodach rezydowały dwa konsulaty : pruski i rosyjski (do1895 r)

                              oraz izba przemysłowo-handlowa. 

                      Brody przez wiele lat były ważnym punktem wymiany handlowej między

                                           Wschodem a Zachodem.                            

                           W latach 1854–1918 Brody były miastem powiatowym w Królestwie Galicji 

                       (do likwidacji cyrkułów w 1867 r. powiat Brody należał do cyrkułu złoczowskiego)

                           Od 1869 r -   Brody były stacją graniczną kolejowej linii podkarpackiej

                                        (Lwów-Brody) na granicy z Rosją  (9 km od miasta)

                   W 1873 r.połączenie kolejowe z  sąsiednim Radziwiłłowem  w Cesarstwie Rosyjskim.

                                1880 r -  masowy napływ żydowskich emigrantów z  Rosji                                        

            W mieście zdecydowaną większością byli Żydzi,(pon.70%), następnie Polacy i Ukraińcy. 

                                         nieformalna stolica Żydów w Galicji

                         Podczas  I wojny światowej Brody zostały zajęte przez Rosjan 

                   Przez miasto trzykrotnie przechodził front  (  IX.1914, IX.1915, VII..1916)

                     

               W październiku 1917 roku żołnierze rosyjscy dokonali pogromu ludności żydowskiej 

                            oraz spalili prawie całe śródmieście

                         W lutym 1918 miasto zajęły  wojska austriackie

                        Od 1 listopada 1918 do maja 1919 pod administracją ZURL

                                             Od maja 1919  do 1939  Brody należały do Polski

                                          siedziba powiatu brodzkiego w województwie tarnopolskim.

                                                        

                                             VII-IX.1920 okupacja radziecka (Galrewkom)

                                                                                  1924

                

                                            19/21.IX.1939 - pod okupacją Armii Czerwonej, 

                                    14.XI.1939     anektowane przez ZSRR. (do czerwca 1941)

                           Od stycznia 1940 r - siedziba rejonu w obwodzie lwowskim Ukraińskiej SRR                                  

                                                 od  29.VI. 1941  pod okupacją III Rzeszy                                  


                       (od 1.VIII. 1941 w Generalnym Gubernatorstwie  w składzie Dystryktu Galicja

                                                          

                            Hitlerowcy  wymordowali niemal całą tutejszą populację żydowską
                           w założonym tu getcie ( 1942-1943) i w obozie w Bełżcu

.                                    Od marca 1944 - na linii frontu

                         Od 17.VII.. 1944- ponownie okupowany przez Armię Czerwoną.   

                          

                    Od 16.VIII. 1945 – do 1991 w granicach ZSRR, na terytorium USRR

                                             1969- centrum rejonu brodowskiego

                                                       

                                            Od 24 VIII. 1991 w granicach niepodległej Ukrainy. 

                            do 2020 siedziba  rejonu brodowskiego (Бродівський район)

                                  włączenie do rejonu złoczowskiego  (Золочівський район )

                                                                        ***********

                                                             Znaczki pocztowe

                                                                          Znaczki Austrii

                                                                             1850-1918                                                                                                        Datownik niemiecko -polski


                                                                            ******

                                                                         Znaczki URL

                                                                          1918-1919