niedziela, 4 czerwca 2023

Biblia,Luter ,herby

Michel 2833

                  
                      W 1983 r poczta NRD wydała znaczek z okazji 500 rocznicy

                                                     urodzin Marcina Lutra

                   Na przywieszce  reprodukcja  strony tytułowej  Biblii  wydrukowanej 

                          w Wittenberdze w 1541 r . Znajduje się na niej 10 herbów.                                                                                 

                                                                          ****

                                   Wittenberga - miejsce  druku ,znajdowało się wówczas                   

                                 w Elektoracie Saksonii , gdzie od 1532 r panował książę  

                                    Jan  Fryderyk  I  z linii ernestyńskiej Wettynów  

                                                (pozbawiony elektoratu w 1547 r)

                                                                        **********

                                          Pierwszy   środkowy herb - tarcza dwudzielna

                                     z  połową orła brandenburskiego i herbem saksońskim.

                              Jest to herb rodowy dynastii askańskiej , do których należą również

                                                                książęta saksońscy 

                                                                            ****

                                  Kolejne herby symbolizują terytoria wchodzące w skład elektoratu       

 
Herb rodu  Beringen  (i ks. Bernburg)

                                                                             ****
 
Hrabstwo Aschersleben  (Askania)

**** 

                                                                Hrabstwo  Ballenstedt 

                                                                               ***

 
 Hrabstwo Warmsdorf . 
 
                                                                               ***
Hrabstwo Waldersee
 
***

                                                                Hrabstwo Mühlingen

                                                                              *****

                                                                          Altenburg ?

                                                            ( Burggrafschaft  Altenburg)

                                                                            ******

                                                                  Hrabstwo Bernburg

                                                                               ****

                              Róża Lutra  (niem. Lutherrose) – symbol reformacji protestanckiej,

                                    zaprojektowany i opisany  przez Marcina Lutra w 1530 r                                                          

                                                                         *********
                                                           Burggrafschaft  Altenburg

                                                                           *****


                                                                  Herb księcia

                                      Jana Fryderyka  zw. Wspaniałomyślnym (1503 -1554 )

              ( Johann Friedrich I. Kurfürst von Sachsen , Johann Friedrich der Grossmütige )

                                                                                       

                                                                            *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz