poniedziałek, 24 maja 2021

Powiat Bocheński -herby

                                                     

                             Powiat bocheński graniczy od północy z powiatem proszowickim,

                     od wschodu brzeskim , od południa limanowskim, od zachodu myślenickim 

                                                        , wielickim i krakowskim .

                                                      Zajmuje powierzchnię  -649,28 km

                                                              

                                                                           Herb powiatu

        

                                             Herb został ustanowiony Uchwałą nr XVI/128/2000 
                                            Rady Powiatu w Bochni z dnia 19 września 2000 r.

                                    Pole pierwsze to godło herbowe siedziby powiatu - Bochni, 
                        pole drugie - godło województwa małopolskiego, do którego należy powiat,
                                               w polu trzecim historyczny orzeł małopolski, 
                                 dziewięć złotych kamieni w polu czwartym symbolizuje dziewięć
                                                            gmin tworzących powiat

                                                                                Flaga

 
 od 19 września 2000 r

*****
Herby miast i gmin

Bochnia
Herb miasta


 Przyjęty 27 lutego 2008 r uchwałą Rady Miejskiej w Bochni
 nr XVII/173/08 

W polu tarczy herbowej barwy czerwonej, o kroju gotyckim, trzy narzędzia górnicze, w kolorze złotym, ustawione w słup: dwustronny młot pomiędzy kopaczką górniczą a kilofem. Ostrza narzędzi zwrócone są na zewnątrz. Tarczę herbową i narzędzia górnicze otacza obwiednia w kolorze czarnym.

                           Herb nawiązuje do godła z najstarszej zachowanej pieczęci miasta z 1364 r

                                                                             ******

    Herb  używany od XVIII w. do 1939 r
i 1998 - 2003

Flaga


****
Bochnia – gmina wiejska

Gminę Bochnia tworzą 31 położonych miejscowości,
 które zajmują obszar 131 km².

Herb gminy
                                               Uchwała Nr XX/259/05 Rady Gminy Bochnia
                                                                 z dnia 30 września 2005r.

Herb Gminy Bochnia przedstawia w tarczy herbowej o złotej bordiurze dwudzielnej z prawa w skos złotą wstęgą symbolizującą rzekę Rabę w polu górnym czerwonym srebrny krzyż dwuramienny Bożogrobców, w polu dolnym błękitnym narzędzia górnicze: kilof, młot i łopatkę o czarnych trzonkach i srebrnych częściach roboczych.

Flaga gminy


**
Sołectwa
Baczków, Bessów, Bogucice, Brzeźnica, Buczyna, Cerekiew, Chełm, Cikowice, Damienice, Dąbrowica, Gawłów, Gierczyce, Gorzków, Grabina, Krzyżanowice, Łapczyca, Majkowice, Moszczenica, Nieprześnia, Nieszkowice Małe, Nieszkowice Wielkie, Ostrów Szlachecki, Pogwizdów, Proszówki, Siedlec, Słomka, Stanisławice, Stradomka, Wola Nieszkowska, Zatoka, Zawada.


Bogucice

Cikowice

******
                                                               Nowy Wiśnicz

                                                            Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz

                                                               Powierzchnia -82,13 km²

                                                                              Herb
od 1994 r

Herb przedstawia w polu czerwonym srebrną krzywaśń.

Herb nawiązuje do herbu szlacheckiego Szreniawa rodu Lubomirskich,
 założycieli miasta w 1616 r (Stanisław Lubomirski)

   Pierwotnie herb miasta nawiązywał do patrona założyciela miasta i przedstawiał scenę
 wskrzeszenia Piotrowina przez św. Stanisława.

 Krzywaśń była w użyciu od połowy XIX w do 1934 r i ponownie
 po przywróceniu praw miejskich w 1994 r

Sołectwa
Chronów, Kobyle, Kopaliny, Królówka, Leksandrowa, Łomna, Muchówka, 
Olchawa, Połom Duży, Stary Wiśnicz, Wiśnicz Mały


*****
Drwinia 

 gmina ma obszar -108,81 km²

Sołectwa
Bieńkowice, Drwinia, Dziewin, Gawłówek, Grobla, Ispina, Mikluszowice, 
Niedary, Świniary, Trawniki, Wola Drwińska, Wyżyce, Zielona.

Herb
Od 29 czerwca 2004 r

Korona - symbolizuje  wlasność królewską (królewszczyzny) na terenie
obecnej gminy  w l.1531 - 1772 r.,

Falista srebrna wstęga  symbolizuje rzekę Drwinię (Drwinka)
 Kłoda i dwa liście dębu. -  symbol  Puszczy Niepołomickiej
zajmującej ok. 40 % pow. gminy.

Flaga

Od  29.VI.2004

******
                                                          Lipnica Murowana

                                                              gmina  ma obszar 60,62 km², 
                                      Sołectwa : Borówna, Lipnica Dolna, Lipnica Górna, 
                                                              Lipnica Murowana i Rajbrot .

                                                                               Herb

     

  od 26.IV.2005 r
        Uchwała  Nr XXIV/168/05
            Rady  Gminy  Lipnica  Murowana
                                                    
                                              Lipnica  posiadała prawa miejskie w l.1326-1933 

                                                                                 Flaga

                                                        

                                                                                 ***

wersja z 1966 r

                                                                        ************
                                                                           Łapanów 

                                                                       Powierzchnia -71,18 km²
                                                                             
                                                                                    Herb gminy

              
       ustalony  uchwałą gminy Łapanów nr XV/104/04
            z dnia 8 czerwca 2004 r.

 Barwa czerwona pola tarczy jest nawiązaniem do barwy pola tarczy rycerskich rodów 
pieczętujących się herbem Drużyna, w którym występuje godło krzywaśń - srebrna. 

Ziemia łapanowska była od wczesnego średniowiecza gniazdem rodowym Drużynitów. 
Na terenie gminy leży wieś Lubomierz, z którego wywodzi się książęcy ród Lubomierskich,
 a także Wieruszyce - jako gniazdo Wieruskich.
 
Z Łapanowa pochodził zasłużony ród Łapków.
 Wielowiekowymi właścicielami wiosek w gminie Łapanów byli też inni Drużynici: Łapanowscy, Grabscy, Kępanowscy, Lasoccy, Lipscy, Rupniewscy oraz Słupscy.
 Srebrny krzyż łaciński to odwołanie do średniowiecznych tradycji trzech parafii ziemi łapanowskiej: w Łapanowie, Sobolowie i Tarnawie.
 Prawdopodobnie protoplaści Drużynitów wznieśli wszystkie gródki i zamki, z których najlepiej
 zachowały się: zamek (dwór obronny) w Wieruszycach i grodzisko w Chrostowej.

Flaga

**

1997- 2004 r. 

 Przedstawiał on trójkolorową wstęgę na zielonym tle ze złotym krzyżem maltańskim w górnym rogu 
– nad tarczą herbową korona królewska o wzorach andegaweńskich. 

Sołectwa
Boczów, Brzezowa, Chrostowa, Cichawka, Grabie, Kamyk, Kępanów, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka, Wolica, Zbydniów.

*****
                                                                      Rzezawa 

                                           Gmina położona jest 40 km na wschód od Krakowa.
                    W jej skład wchodzi 11 sołectw  Borek, Bratucice , Buczków, Dąbrówka, Dębina,
                                 Jodłówka, Krzeczów , Łazy, Okulice, Ostrów Królewski i Rzezawa

                                                               Powierzchnia  85,48 km²

                                                                          Herb gminy
Przyjęty 11.VI. 1999 r

przedstawia w czerwonym polu tarczy herbowej złote drzewo liściaste,
 pod którym skrzyżowane dwa klucze, także złote.
Stylizowane drzewo -nazwy miejscowości  gminy  nawiązujące do zadrzewienia
Dwa skrzyżowane klucze -symbolizują część gminy  będącą w 
 przeszłości  dobrami benedyktyńskimi
(opactwo w Tyńcu)

******
                                                                    Trzciana
                                                       gmina Trzciana ma obszar - 44,09 km²

                                                                         Herb gminy

                                               Uchwała nr XXIV/259/14 Rady Gminy Trzciana 
                                                                 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
                                         
Czerwone serce z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim w srebrnym polu to herb Zakonu Kanoników Regularnych od Pokuty pod wezwaniem Świętych Męczenników, którego kościół i klasztor powstał w Libichowej (obecnie Trzciana) w 1262 r. dzięki przywilejowi Bolesława V Wstydliwego

                                                                               ***
                                                                          Poprzedni herb

                                                                         1998-2014

                                                                             ****
                                               Gmina powstała w 1934 r i istniała do 1972 r

                                              1972-1976  gmina  Trzciana-Żegocina, 
                                              1976 - zmiana  nazwy  na gminę Żegocina. 
                                              Reaktywowanie gminy  -30 grudnia 1994 roku.
                                                                         
                                                                    Sołectwa
                   Kamionna , Kierlikówka , Leszczyna, Łąkta Dolna , Rdzawa, Trzciana i Ujazd.


                                                                        **********
                                                                     Żegocina
                                                     Powierzchnia-35,23 km²
                                                                               
                                  Sołectwa  -Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziel i Żegocina.

                                                                          Herb gminy

 
   Herb od 30 sierpnia 1995 r

Symbolika herbu związana jest ze Zbigniewem Żegotą, rycerzem i dziedzicem Łąkty Górnej (zwanej wcześniej Łąktą Starą) i Żegociny, który w roku 1293 specjalnym aktem nadał Żegocinę (zwaną też Wolą Żegoty) utworzonej właśnie wtedy przez   biskupa krakowskiego parafii pw. św. Mikołaja.
 "Topór" był znakiem rodowym Zbigniewa Żegoty.


Flaga

  
                                                                   od    2 czerwca 1998 r

                                                                           *******
                                                                Znaczki pocztowe

                                               austriackie 1850-1919

  

                                                      ****
Nadruk wykonany  31.X.1918 r na znaczkach Austrii.
Próba  bez obiegu


******
                                                                        znaczki  polskie
1919-1939

                                                           

                                                                      ************
                                               niemieckie (GG) 
                                             XII. 1939- I.1945


*********
                                                                     znaczki  polskie  od 1945
****
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz