sobota, 1 maja 2021

Baarle

                        Baarle –  łączna nazwa stosowana dla dwóch gmin i miejscowości

             położonych na terytorium   Holandii i Belgii przy granicy holendersko-belgijskiej:

                              Baarle-Hertog w Belgii  oraz Baarle-Nassau w Holandii.

                             Część miejscowości jest belgijską eksklawą na terenie Holandii.

            Granica państwowa na terenie obu gmin stanowi skomplikowany układ enklaw i eksklaw                                                    

                          Złożoność granicy wynika z wielu średniowiecznych traktatów, porozumień,

                              zamiany ziemi  i sprzedaży między panami Bredy i książętami Brabancji .

.                  W 1648 r., na mocy traktatu westfalskiego ziemie Nassau zostały przekazane 

                            północnej   części Niderlandów, podczas gdy grunty należące do Brabancji 

                                                  przekazano południu,obecnej Belgii                                           

.              Kiedy  dokonał się podział na Holandię i Belgię w 1839 r., powstała potrzeba delimitacji.

                              Pierwsza komisja graniczna, powołana na mocy układu z Maastricht 

                                 z 1843 r  doprowadziła do wyznaczenia granicy między Holandią a Belgią,

                                            nie była jednak  w stanie rozwiązać problemu Baarle                                           

                                     Do traktatu dołączono więc aneks określający przynależność

                                                  państwową każdej  parceli ziemi w Baarle.                                                    

                                Rozwiązania te zostały ratyfikowane i stały się częścią ukladu z Maastricht


*******

Gmina Baarle Hertog
Gemeente Baarle-Hertog

  Baerle-Duc 
( hol. Baarle-Hertog )

 gmina w Belgii znajduje się w regionie Flandrii w prowincji Antwerpia 
i częściowo w holenderskiej prowincji w Brabancji Północnej .
Jednak większość gminy znajduje się w samej Belgii (Zondereigen)

  

                                            

Powierzchnia -7,48 km²

                                                           Herb nadany 6 października 1819 r.
                                         potwierdzony 4 września 1910 r. , ponownie 10 maja 1995 r. 
                                             Przedstawia  patrona  św . Remigiusza (Saint Remigius)
                                                            

      

                                                                                   *****

                                                                  

                                                                

 Baarle-Hertog obejmuje 22 eksklawy na terytorium Holandii
 (oraz 4 fragmenty w zasadniczym terytorium Belgii), 


Nazwa -Baarle van de Hertog van Brabant 
(Baarle Księcia Brabancji )

fr. -  Baerle-Duc 

                                                                           *******

.                                                              Gmina  Baarle -Nassau

                                                                         Baerle-Nassau

                                               holenderska gmina w prowincji Brabancja Północna,

                                           i 7 eksklaw w eksklawach belgijskich oraz jedną eksklawę

                                                                we właściwym terytorium Belgii.


                                                                 Powierzchnia -76,21 km²

                                                                     
Herb Baarle-Nassau został nadany dekretem królewskim 16 lipca 1817 r.
  Bele słomy nazywane są w lokalnym dialekcie „boale”przypominającymi  nazwę „Baarle”. 


****
 
                                                                                 Flaga

                                                                             *******

                                                 Baarle van  de Heer van Breda (Baarle Breda)

                                                                 od 1404 -Baarle - Nassau

                                                 

                                                                        *********

                       W 1944 r. obie miejscowości zostały wyzwolone przez 1 Dywizję Pancerną

                                            pod dowództwem generała Stanisława Maczka*****
Znaczki pocztowe o tematyce Baarle

Belgia

                                   W czasie I wojny światowej  belgijskie enklawy w Holandii 
                                                         byly nieokupowane przez Niemcy
                                                          Używano  belgijskich znaczków******
Holandia
*****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz