sobota, 8 maja 2021

Fryzja

                                                  Fryzja  – prowincja w północnej Holandii. 

                         Fryzja od północy i zachodu ograniczona jest wodami Morza Północnego 

                                                    oraz sztucznego jeziora IJsselmeer.                                                 

                       Na północy znajdują się cztery wyspy fryzyjskie: Vlieland, Terschelling,

           Ameland i Schiermonnikoog, które są oddzielone od lądu płytkim Morzem Wattowym. 

                          Od wschodu graniczy z prowincjami Drenthe i Groningen, od południa

                         z Overijssel i Flevoland,  od zachodu dzięki wybudowanej w 1932 roku 

                       autostradzie i jednocześnie tamie Afsluitdijk  z prowincją Holandia Północna                                                    

                                                                        ********

                                                                  Prowincja Fryzja

                                                     Provinsje Fryslân        

                                                      Provincie Friesland      


                                                              Powierzchnia - 5724 km²

                                                       Stolica - Leeuwarden ( fryz. Ljouwert)

                                                         Języki urzędowe -fryzyjski ( Frysk )

                                                             , holenderski (niderlandzki)

                                                                              *****

                                                                      Herb prowincji

    

                                                     oficjalnie ustanowiony  11 lutego 1958 roku 

                                                         Herb  znany od XVw (1494/99)

                                                  Jeden lew  symbolizuje  Fryzów  w Holandii

                                                       , drugi   Fryzów w Danii i Niemczech.

                                 7 złotych biletów  ma symbolizować  dawne  siedem fryzyjskich krajów 

                                                               (Zeven Frisian Zeelanden )

                          West-Friesland, Westergo, Oostergo, Hunzingo, Fivelingo, Emsingo i Jeverland

                       Środkowa Fryzja obejmowała Westergo i Ostergo , z grubsza odpowiadającą

                                                             obecnej prowincji Friesland

                                                                            ******

                                                                              Flaga

                                                                        Przyjęta  ok.1890/91
                                                                                              Oficjalnie 9 lipca 1957 r

                                Cztery niebieskie pasy przypominają cztery duże rzeki  Wisara (Wezera),
                      Rhenus (Ren), Mozę (Maas) i Scaldus (Skalda) , które przecinały starą Fryzji 
                                                                        (It âlde Fryslân )
                              
                                                  Flaga   nawiązanie do  herbu Fryzji używanego  od  XVw.
                                        

                                                                            *******

                    Jako prowincja w Królestwie Niderlandów  -historyczne  część Wielkiej Fryzji 

                              na zachód  od rzeki  Lauwers (Westerlauwers Friesland )

                          Friesland - kraj Fryzów - pochodzić może od legendarnego założyciela , 

               zwanego Friso lub od staroholenderskiego słowa "fries" oznaczającego  kręcone włosy

                                  Inna wersja  - ze starogermańskiego „odważny”, „mężny” 

                             lub od Frese, Fries – „skraj”, „brzeg” ( „mieszkańcy wybrzeża”). 

                                                                     **********

                                                                Herb Leeuwarden 

                                                      fryz.  Ljouwert lub Liwwadden 

Wersja od 17 września 2019 

                                           Trzymacze -czerwony lew  z herbu rodziny Van Burmania

                                                     Jeleń - z herbu rodziny Van Cammingha 

Herb z 1818 r

******

                                                                         Flaga miasta

Od 1947 rFlaga gminy Leeuwarden od 2019 r

                                                                           *******

                                             Od  II w p.n.e - kraina  zamieszkana przez Fryzów

                                 Na początku średniowiecza Wielka  Fryzja rozciągała się od Zwin

                                   (w pobliżu granicy z Belgią)  wzdłuż wybrzeża M.Północnego

                                                       do rzeki Wezery   w Niemczech.                                                           

                                                     Od 680 r-n.e - odrębne hrabstwo

                                    początek  VIII w. misją chrystianizacyjna św. Wilibrorda

                                                         włączenie do państwa Franków

                                            IXw -  najazdy  Wikingów , Niemców, Holendrów.  

                               poł. X w. weszła ostatecznie w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego.                     

                                Fryzja była   zamieszkana przez wolnych chłopów i rybaków, 

                                          którzy nie uznawali żadnego zwierzchnictwa 

                                    ,.tzw  De Fryske Frijheid„wolność fryzyjska"(do XV w)                                                

                                        Od X w do XIII w  rywalizacja   hrabiów  Holandii 

                                              i biskupów Utrechtu  o panowanie nad Fryzją                                                                                                                                                          

                                                     1524-1795    Heerlijkheid Friesland     

                                              podporządkowany Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu,


                             Od 1579 r  do  Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów

                                                          („ Zeven Vereenigde Provinciën”).

                                             1795 -  1806 prowincja  w  Republice Batawskiej                                                                 

                                                     1795-1801 -  część departamentu Ems, 

                                                                  a pd. część dep. IJssel   

     

1806-1810 w Królestwie Holandii


1810-  włączenie do Francji
 Département de la Frise 

                                    1814-   prowincja w Zjednoczonym Królestwie Niderlandów

                                                       1830  w Królestwie Niderlandów


*****

   1926      

                                                          

                                                                          ********

                                                         Znaczki pocztowe

                                     Od 1852  holenderskie (niderlandzkie)
                                                       


                                                                             *****


                                                                         ********Brak komentarzy:

Prześlij komentarz