sobota, 22 maja 2021

Powiat Wielicki -herby powiatu, miast i gmin

                      

                                                                       Powiat Wielicki


                                  Położony w województwie małopolskim powiat wielicki tworzą

                                 miasto i gmina Wieliczka, miasto i gmina Niepołomice oraz gminy:

                                                                 Biskupice, Gdów i Kłaj.

                                                   

                                                      Powiat powstał 1 stycznia 1999 roku 

                                                               Obejmuje obszar - 411 km²

                                                                            Herb powiatu               

      
Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVI/117/01
 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 sierpnia 2001 r

*******
Flaga


                                                          wprowadzona  28 sierpnia 2001

                                   Flaga wojewodztwa małopolskiego z herbem powiatu pośrodku

                                                                            *****

                                                                          Wieliczka

Miasto i Gmina Wieliczka
składa się z miasta Wieliczki i 29 sołectw

    Powierzchnia - 100,1 km².

Herb

                                                             

Uchwała Nr XLV/699/2010
Rady Miejskiej w Wieliczce
                                                              z dnia 26 października 2010 r.                                                                                                                          
                                                                 
Dzieje Wieliczki wiążą się nierozerwalnie z wydobyciem soli
stąd w herbie narzędzia górnicze.
pośrodku młot górniczy - posółt, a po jego bokach dwa kilofy.

***
  
1995/2003 ?

**
Poprzednie herby
   
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1938 r
„W polu czerwonym młot dwustronny cały złoty; po jego
bokach dwa niższe kilofy ostrzami na zewnątrz, również całe złote”

***
Narzędzia górnicze widnieją na pieczęciach miejskich 
 począwszy od  XV w.

   

**
  
1609 r

***
W Galicji


wersja  spolszczona  - pierwotnie był to
w  polu złotym czarny orzeł ukoronowany koroną zamkniętą
z czerwonym językiem i szponami, z tarczą na piersi,
 na której w polu czerwonym równoramienny srebrny
krzyż oraz drugą czerwona tarczą umieszczoną na ogonie, na której srebrna rzeka.
 W prawym szponie orzeł trzymał trzy złote
 skrzyżowane młotki a w lewym dwuszalkową złotą wagę

**
Flaga

                                                                              Od  2010  

                                                                         wersja od 1995 r                                                                                                                                                        
  
                                                                                   
                                                                               ******
                                                                      miejsce znane z solanek

      W 1252 - roku odkryto pokłady soli kamiennej 

      W 1290 roku nastąpiła lokacja Wieliczki.
       dokonał jej Przemysł II, potwierdzając
 dokument przygotowany rok wcześniej przez Henryka IV Probusa.

Ponownie lokowane na prawie magdeburskim w 1356 roku
przez króla Kazimierza Wielkiego

**
Pierwotna nazwa Wielika Sol (Magnum Salis)

 Z czasem zaprzestano używać słowa Sól, a wyraz Wielka został przekształcony
 w nazwę Wieliczka.„magnus sal alias Wieliczka”
***
Od 9 czerwca 1772 roku, w wyniku I rozbioru Polski,
 Wieliczkę zajęli Austriacy.
Od 1773 do 1785 r siedzibą powiatu w Galicji 


1809-1813 pod  wspólną administracją 
Księstwa  Warszawskiego i Ces.Austrii.

1867 - 1918  powiat wielicki  (418,21 km²)
 Bezirk Wieliczka


1.IV. 1932 r - zniesienie powiatu wielickiego
włączenie do powiatu krakowskiego

7 .IX.1939 - 21.I.1945  okupacja niemiecka
 Landkreis Krakau
 "Wieliczka über Krakau",  Groß Salze1975-1998  w województwie   krakowskim
  województwo miejskie krakowskie (do  1984)


*****

*******

Niepołomice
Miasto i Gmina Niepołomice

 Zajmuje powierzchnię  95,1 km²
Oprócz miasta Niepołomice w gminie miejsko-wiejskiej znajduje się 12 innych miejscowości: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów.

Herb

                                                             wersja  od   6 marca 1992 roku
                               Przedstawia w polu czerwonym biały zamek  (piętrowy  myśliwski  dworek)
                                      z dwoma wspiętymi złotymi lwami po obu jego stronach
                              
wg.pieczęci z 1874 r

poprzednie wersje 

   błękitny trapezowy dach (1960)

**
Osada usługowa przy wzniesionym tu
 w latach 1340 – 1349  przez
 Kazimierza Wielkiego zamku obronno-myśliwskim

Prawa miejskie ok.1850 r

*******
Gmina Biskupice

Gmina Biskupice jest położona na terenie Pogórza Wielickiego,
 20 km na pd.wsch. od centrum Krakowa

Siedzibą gminy od 1 stycznia 2012 są Tomaszkowice
                                             Do końca 2011 roku oficjalną siedzibą były Trąbki

                                             Sama gmina bierze swoją nazwę od wsi Biskupice

                                                                          Herb gminy

                                                                     Herb od  2003 roku.

                  Klucze symbolizują św. Piotra (patrona parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Bodzanowie).

                      Krzyż symbolizuje parafię p w. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach.

                  Święty Marcin na koniu jest patronem parafii pod jego wezwaniem w Biskupicach.

                                                                                 **

                                                                                Flaga

                                                                  przyjęta 3 grudnia 2003 r

                                                                            ********

.                                                                      Gmina Gdów

                                Zajmuje część Pogórza Wielickiego oraz część Pogórza Wiśnickiego,

                                                            przedzielonych doliną Raby

                                                         Gmina zajmuje powierzchnię 108 km²

 
                                                                        Od 22.V. 2014 r

                             Na tarczy w polu czerwonym nad pofalowanym pasem srebrnym, 

                            takież pół gryfa gdzie zamiast prawej łapy zbrojne ramię z mieczem.

                            Gryf zaczerpnięty został z herbu Gryf rodu Gryfitów-Świebodziców,

                              którzy odegrali znaczącą rolę w historii Gdowa i okolicznych wiosek

                                        Łapa z  ramieniem zbrojnym,  ma symbolizować całe

                                                miejscowe rycerstwo,   nie tylko Gryfitów.                                                   

                                 Element ten nawiązuje także do bitwy pod Gdowem (26.II.1846 r)

                                                   Pofalowany pas symbolizuje  rzekę Raba

                                                                               Flaga

 
od 2014

***

Gmina obejmuje  sołectwa : Bilczyce , Cichawa , Czyżów , Fałkowice , Gdów , Hucisko , Jaroszówka , Klęczana , Krakuszowice , Książnice , Kunice , Liplas , Marszowice , Niegowić , Niewiarów , Nieznanowice , Niżowa , Pierzchów , Podolany , Stryszowa ,Świątniki Dolne , Szczytniki , Wiatowice , Wieniec , Winiary , Zagórzany , Zalesiany , Zborczyce i Zręczyce

                                                                                 ***

                                          Znak graficzny, uznawany jako herb gminy Gdów,

                                                                            od  2003 r
                składał się ze stylizowanej litery G umieszczonej na tle zielonym, który symbolizował  
                                                    rolniczy charakter tego terenu
.       Nad literą G umieszczona   korona, nawiązująca do osoby króla Władysława Warneńczyka,
                                  który według legendy polował na na tych  terenach.
                        Górna część tła zielonego zakończona jest błękitnym pasem w kształcie fali,
                                                         symbolizującym rzekę Rabę.

                                                                             ****
                W 1744 r król August III nadał   przywilej na  4 jarmarki oraz cotygodniowy targ.
                                     Dlatego w XIX w. uważano Gdów za  miasteczko.

                                                                            *******

                                                                        Gmina Kłaj

                           gmina wiejska  położona około 17 km  na wschód od Wieliczki 

                                                          i 28 km na wschód  Krakowa 

                               W skład  gminy wchodzi 9 sołectw: Brzezie, Dąbrowa, Grodkowice,

                                         Gruszki, Kłaj, Łężkowice, Łysokanie, Szarów i Targowisko

                                                   Powierzchnia - 83,1 km²

                                                           Herb gminy

                                                                 Od   3 czerwca 2008 r
                     Beczka smolarzy - nawiązująca do minionych wieków, kiedy Kłaj słynął
                                                         z produkcji smoły
                                              Dąb - symbolizuje  dumę i niezależność.
                                                                            

                                                                           ******

                                                                        Poprzedni herb

                                                                           1994-2008

                                 Żubr - (Bison bonasus) -nawiązywał do  Ośrodka Hodowli Żubrów, 
                           w uroczysku Poszyna,założonego w 1925 roku oddany do użytku w 1935 r.
 

                                                                Gwiazdy - sołectwa gminy 

                                                                      **************

                                                              Znaczki pocztowe

                                                                             austriackie

                                                                            1850-1919                                                                                 *****

                                                                            znaczki   polskie

                                                                               Od I. 1919 r  

                                                       wyd. tzw. krakowskie  i wydanie PKL    
                W  1978 r  wielicka kopalnia soli została wyróżniona przez umieszczenie jej na  liście
                   Pomników Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO,
                                                       wraz z historycznym centrum Krakowa.


                                                     
                                                                             ******

                                                                              *****

                                                          Znaczki okupacyjne niemieckie (GG)

XII.1939 - I.1945                                                               

****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz