poniedziałek, 3 maja 2021

Holandia Południowa

                            Holandia Południowa – najludniejsza prowincja Królestwa Niderlandów,

                                 położona na zachodzie kraju, wzdłuż wybrzeża Morza Północnego.

               Prowincjami przylegającymi są: na północy Holandia Północna, Geldria oraz Utrecht 

                  na wschodzie, Brabancja Północna na południowym wschodzie i Zelandia na południu

                           

                                                                        ****

                                                      Holandia Południowa

                                                      Provincie Zuid-Holland 

                                                        Powierzchnia -3 418,78 km²

                                                      Stolica - Haga (De  Haag)

                                                            's Gravenhage    

                                                                  ****                                                                                                                          

                   Nazwa Holandia ( Holland) pierwszy raz w źródłach pojawiła się w IX w.

               . Jest pochodzenia germańskiego, prawdopodobnie pochodzi od dwóch słów

                                   języka staroniderlandzkiego   holt („lesisty”) i lant („kraj”),

                                       opisujących początkowo ziemie wokół Haarlemu

     W XI wieku pojawia się w najstarszych kronikach holenderskich Annales Egmundenses

                                                     gdzie określa księstwo Holandii.  

                                                                            ********

                                                                        Herb prowincji

                                                                   Herb od  28 .II.1947 r

                                                     Dekretem królewskim z 30 grudnia 1959 r.

                                                         na złotej wstążce czerwonymi literami 

                                                        dodano motto „Vigilate Deo Confidentes”

                                                              Czuwajcie , ufając Bogu                                       

                                                            Herb znany  od  XII w (1198)

                                                                  jako herb hr. Dirka VII

  
                                                                       Herb hr. Holandii

                                 Obecny herb jest zmodyfikowaną wersją herbu z 1198 roku.
                   Był  herbem hrabiów Holandii .Później stał się herbem  prowincji Holandia.
                           Był również herbem  Republika Zjednoczonych Prowincji
                                                            między 1584 a 1650 rokiem .

                                                                              ****

************

                                                                               Flaga

                                                                     Przyjęta 1 I.1986 r

                                                                            ****

                                                                         Herb Hagi

                                                     

             27 września 2012 została dodana dewiza Vrede en Recht (pl. Pokój i sprawiedliwość), 

       odnosząc się do znajdującego się w mieście Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

                                                                Herb oficjalnie od 1813 r


                                                                              ****

                                                                           Flaga Hagi

                                                                            Od  1949 r.
                                           

                                                                            *******                                    

                W średniowieczu „Holandia Południowa” oznaczała obszar wokół Dordrechtu

                    Prowincja Holandii Południowej obejmuje południową część historycznego

                   Hrabstwa Holandii (1101-1795 ) (Graafschap Holland , Comitatus Hollandiae )

                         W 1579 roku Holandia wstąpiła do unii utrechckiej wchodząc w skład

                 Republiki Zjednoczonych Prowincji (uznanej w 1648 w pokoju westfalskim )

                  Później te tereny weszły w skład Republiki Batawskiej, a także Królestwa Holandii,

                           po reformie administracyjnej 1807 roku departament Maasland

                                                         potem Monden van de Maas

.                                         w 1814 roku została utworzona prowincja Holandii

Prowincja Holandia na mapie z 1822 r

                                                                                ****

                           Holandia Pd. jako prowincja o tej nazwie została utworzona w 1840 roku

                                                     w wyniku podziału prowincji Holandii 

                                                                *******************

                                                         Znaczki pocztowe

                                                        Od  1852  holenderskie (niderlandzkie)

.                                                                   **************

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz