niedziela, 2 maja 2021

Traktat ryski - granica polsko-radziecka


 18 marca 2021 r  Poczta Polska  wprowadziła do obiegu znaczek (Fi 5131)
 upamiętniający 100. rocznicę Traktatu ryskiego 
 
Na znaczku umieszczono konturową mapę Polski z książki Jana Dąbskiego (1880–1931),
 sygnatariusza polsko-sowieckiego traktatu pokojowego, 
pt. Pokój ryski oraz słup graniczny
 nr 0 przy wschodniej granicy.

 
Ryski Traktat Pokojowy podpisany w Rydze 18.III.1921 r przez Polskę,Rosję Radziecka i Ukrainę
Radziecką,kończył wojnę polsko - radziecką ,uregulował podstawowe kwestie, 
m.in. sprawę granic,poszanowanie suwerenności państw ,obywatelstwo i zasady repatriacji
. Trakta wszedł w życie po jego ratyfikacji. 
Traktat ratyfikowała 14 kwietnia 1921 r. Wszechrosyjska CKW, 
15 kwietnia - Sejm RP , 17 kwietnia - CKW Ukraińskiej SRR.
                             Z postanowień traktatu ryskiego wykonane zostały regulacje 
                              dotyczące  wytyczenia granicy i (w ograniczonym   przez stronę
                                                    radziecką  zakresie) repatriacji                                                                    

                              Zobowiązania majątkowe strony  radzieckiej  nie zostały wykonane

*************
        Granicę długości 1412 km oznaczono przy pomocy 2290,

                                                   kolejno ponumerowanych, znaków granicznych. 

                                          Rozpoczynała się od trójstyku polsko-radziecko-łotewskiego,

                                                                 położonego na rzece Dźwinie 

      

                                         i biegła na zachód od Mińska, po łuku rozpiętym między rzekami

                                                                       Berezyną i Prypecią.

          
                                                                           ***                                                                                 

                                                Następnie przebiegała odcinkiem pomiędzy

                                               Mikaszewiczami (RP)  i Zwiahelem (ZSRR).                                                    

                            Tu granica skręcała na południowy zachód przez Ostróg do rzeki Zbrucz 

                                  i dalej ujścia do Dniestru, gdzie znajdował się trójstyk z Rumunią.

                       Odcinek granicy biegnący wzdłuż rzeki Zbrucz  - to dawna granica między Rosją

                              i wchodzącym w skład Austro-Węgier, tzw. Królestwem Galicji i Lodomerii

                                                                       *******

                              Praktycznie granica ta przestała istnieć po agresji ZSRR na Polskę 

                     17 września 1939 roku  i podpisaniu w Moskwie przez Ribbentropa i Mołotowa

                    Traktatu o granicach i przyjaźni   pomiędzy ZSRR a III Rzeszą  28 września.1939 r

                                                                              *****                           

1940           

                                               Jako granica  obwodów wewnątrz Białoruskiej SRR

                                                                   

                                                     Jako granica obwodów Ukraińskiej SRR   

                                                                                 *****                                         

                          Granica  De iure - przestała istnieć 29 stycznia 1946 r., tj. w momencie wejścia

                                       w życie umowy  o polsko-radzieckiej granicy państwowej.   

                                                                          **********                                                         

                                   Na terenie obecnej Ukrainy  dawna granica jest granicą  między 

                                 obwodami rówieńskim i  chmielnickim , rówienskim i żytomierskim  

                                                        tarnopolskim i chmielnickim                                                                                        

                                                                  **************

Znaczki pocztowe

Polska
1938

                                                                               Mi 330

                                                                             *****

                                                                              Litwa

                                                                               1932

Mi 325


Fragment granicy  

******
ZSRR

1927
                                                                             Mi 332

******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz