poniedziałek, 21 października 2019

Ługańsk

Obwód ługański

leży we wschodniej części Ukrainy, przy granicy z Rosją (graniczy z nią od północy, wschodu i południa).

 Na zachodzie graniczy z obwodem donieckim i charkowskim.


                                                                               ***
                                                ukr. Луганська область
                                                  ros. Луганская область

                                                                Powierzchnia- 26 684 km²
                                                                 Stolica-Ługańsk
                                    Faktyczna siedziba administracji obwodem została tymczasowo
                                                                      przeniesiona do Siewierodoniecka

       
                                                                       *********
                                                                          Herb
                                                             15 kwietnia 1998

                               W polu I zielonym złoty stąpajacy koń - symbolizuje wolność,
                          i  najstarsze stadniny koni na Ukrainie  ( w obwodzie białowodzkim) 
                                      Pola II i III-  puste czerwone -walka o  wolność
                      Pole IV -zielone ze złotym świstakiem stepowym ( Marmota bobak )
                                                         symbol stepowej natury
                         U dołu  w polu błękitnym  wschodzące promieniste (14) złote słońce
                        Tarcza sercowa -herb Ługańska -w polu złotym czarny piec hutniczy pomiedzy
                                                      dwoma czarnymi młotami
                            przemysł metalurgiczny i bogactwa mineralne ( bogate złoża węgla ).                                                                       ***********
                                                                           Flaga

                                                                  4 września 1998 r
               Prostokątna kobaltową z herbem obwodu w okręgu z   gwiazd zlotych i srebrnych
                                 - symbolizujących 17 rejonów i 14 miast obwodu.


                                                                           ****

                          Na terenie obwodu działa samozwańcza Ługańska Republika Ludowa
                                                     Луганская Народная Республика
                                                    Została ustanowiona 27 kwietnia 2014.

                                                                             ******
                                                                        Godło

                                                              Zatwierdzone  2.XI. 2014 r.

                 Pośrodku  czerwona pięcioramienna gwiazda z złotymi promieniami.
             Złote kłosy pszenicy splecione wstęgami w kolorach flagi państwowej
          Za kłosami pszenicy znajduje się wieniec z liści dębu, po dziewięć liści z każdej strony.
          Pod gwiazdą znajduje się wstęga w kolorach flagi państwowej, na każdym z pasów
                od góry złotymi literami (cyrylicą)„Ługańskaja”, „Narodnaja”, „Republika
              Ponad pięcioramienną czerwoną gwiazdą znajduje się ośmioramienna złota gwiazda,
                                                        którą łączy kłosy pszenicy.


                                                                   Wersja   IV-V.2014

                                                                           ****
                                                                        Flaga

od 26 listopada 2014 r

 trzy równe  poziome pasy : górny - błękitny, środkowy - ciemnoniebieski
 i dolny - czerwony

Nawiązanie do flagi Rosji, w której kolor biały zastąpiony jest  przez błękitny,                                                                               od 2015

                                                                         IV -V 2014


                                                                           ********
                                                    Herb guberni charkowskiej 1878-1887

                                                                 1781-1878,1887-

                                                                          *****

                                                           Herb powiatu starobielskiego

                                                                            ****


Herb guberni jekaterynosławskiej


                                                                            ****

                                    Obwód leży na obszarze historycznych regionów Ukrainy
                                 Słobodzkiej (północ) i Wojska Dońskiego (południe)


                              Ukraina Słobodzka (znana także jako Słobodszczyzna) do 1765 r
                                     -   kolonizacja ukraińska (kozacka) i rosyjska

                  1753-1764  w środkowej części dzisiejszego obwodu ługańskiego istniała
                     tzw. Słowiano-Serbia, terytorium zamieszkiwane przez narody bałkańskie,
                                                                     w tym Serbów.

                                 1765-1780 i 1797-1835 w  gubernii słobodzko-ukraińskiej
                                                       w   namiestnictwie charkowskim

                                                   Od  1835- w  gubernii charkowskiej.
                                                                (powiat starobielski )

                                                       

                                              i  wsch. kraniec gub. jekaterynosławskiej
                                              powiat Słowianoserbski (Славяносербский)

                                                     

                                                            XI.1917 w granicach URL

                                             1918- w  Doniecko-Krzyworoskiej R.R.
                                                       
                                           W lutym 1919 r. utworzono gubernię doniecką
                                                       z ośrodkiem w Ługańsku


 od  VI.1920 -  w rękach bolszewików

Od XII.1922 w  ZSRR

                                                            zmiany granicy ukraińsko-rosyjskiej

                                             W 1925 r. - okręgi  Ługański i Starobielski


          2 .VII. 1932 r. utworzono obwód doniecki, składający się z 12 rad miejskich i 23 powiatów,
                                        w tym terytorium obecnego obwodu ługańskiego.

                              3.VI. 1938 - podzielenie na obwody stalinowski i woroszyłowgradzki   .

VII. 1942-  II.1943   pod okupacją niemiecką

                                       1938 -1958 i 1970 - 1990 r  obwód woroszyłowgradzki
 .
                                             Od  24 IX. 1991 w  niepodległej Ukrainie
                           
                                 27.IV. 2014   ogłoszenie  Ługańskiej RepublikiLudowej
                                                         
 

   
                                            15.V. 2014 r.  ogłoszenie suwerenności  ŁNR
                                    Od 15.IV. 2014 -  działania wojenne przeciw separatystom
                                                          przerywane rozejmami

                             

                                                                          ****
                                                       Znaczki pocztowe

                                                Znaczki Rosji
                                                1858-1919
****

                                          Znaczki ZSRR
                                                1923-1992


                                                  ****
                                       Znaczki Ukrainy
                                                  III.1992

                                                             

                                                        

        


                                                                                                                               
                                       

                                                 ****

                                                 Znaczki ŁRL
                                                  III.2014


od  23 VII. 2015


          

           
          

         

                                                     *****
                                       Znaczki  ziemstw
                                              Starobielsk
                                                              1876-1895

                                                                   1885
    

      
       


  ********Brak komentarzy:

Prześlij komentarz