piątek, 18 października 2019

Donieck

                                       Obwód doniecki 

                                                        – jeden z 24 obwodów Ukrainy.
                               Leży we wschodniej części Ukrainy, przy granicy z Rosją.
                                      zajmuje znaczną część terytorium Donbasu


Obwód graniczy na zachodzie z obwodem zaporoskim i dniepropetrowskim, na północnym zachodzie

 z charkowskim, na wschodzie z ługańskim i na południowym wschodzie z obwodem rostowskim Rosji, od południa z  Morzem Azowskim (140 km).
Najbardziej zurbanizowany region Ukrainy,

                        Nazwa pochodzi od rzeki Donieck  ( „mały Don”) dopływu Donu

                                                                              ****
                                                        ukr. Донецька область

                                                              Powierzchnia-26 517 km²
                                                                    Stolica -Donieck
                                                Faktycznie siedzibą administracji  od 13.X.2014 
                                                           została tymczasowo przeniesiona do Kramatorska.

                             Region zamieszkały jest głównie przez ludność rosyjskojęzyczną.


                                                                  **************
                                                                    Herb obwodu

                                                     Herb przyjęty  17 sierpnia 1999 roku.

       Herb obwodu donieckiego przedstawia na tarczy w polu złotym błękitną "palmę Mercałowa".                                                                   Podstawa tarczy czarna.
                                            Tarcza okolona jest gałęziami dębowymi.
                                                    Na tarczy korona z liści klonowych.
 U podstawy znajduje się wstęga z dewizą w języku rosyjskim  „Możliwość udowodniona przez czyn”lub ,okazało się to przez czyn”)pochodząca z zapisków Dymitra Mendelejewa,
                            który przebywał w Donbasie w 1897 r.


"Palma Mercałowa " wykuta została z jednego kawałka stali (szyny) przez Aleksieja Mercałowa 

 i  jego asystenta   na XVI  Ogólnorosyjską Wystawę  Przemysłowo-Artystyczną
                                 w Niżnym Nowogrodzie  w 1896 r.
 Oryginał tej rzeźby jest eksponowany w Muzeum Uniwersytetu Górniczego w Petersburgu

Wg opisu  autorów herbu- „palma jest symbolem połączenia węgla i metalu, twórczej myśli i pracy.
 Historia jego powstania zawiera prace głównych zawodów Donbasu - górnika, hutnika, inżyniera, chemika."

                                                                          *****
                                                                    Flaga obwodu

                                                                     17 sierpnia 1999 r
                                                      Złote słońce na niebiesko-czarnym tle.

 U góry, na niebieskim tle, żółte wschodzące słońce z 12 promieniami, u dołu czarne, pięć żółtych owali , jeden pod drugim (odbicie słońca na powierzchni).
Górne pole symbolizuje wschód Ukrainy . Dolne - węgiel , ląd, nocne morze Azowskie ze złotymi (żółtymi) refleksami.

                                                                            ***

                                                                    Donieck
                                              do 1924 Juzowka, od 1924 do 1961 Stalino


Od 27 września 2004 r.
Na tarczy dwudzielnej w pas złota  ręka z młotem .
  Ręka trzymająca młot symbol   miasta jako jednego z największych centrów
 przemysłowych w kraju.
Górne pole tarczy w kolorze lazurowym (jasnoniebieskim) symbolizuje piękno
 i wielkość regionu górniczego.
Ple dolne  czarne  symbolizuje bogate zasoby naturalne i intensywny rozwój  gornictwa.
Nad młotem, po prawej stronie znajduje się złota pięcioramienna gwiazda - symbol oszczędnego stosunku do bogactwa stworzonego przez naturę i pracę ludzi, władzy, sprawiedliwości i wiary w lepszą przyszłość 


                                                                          Herb wielki


                                                                              ***

                                                                  Od   6 czerwca 1968 


Donieck powstał w 1869 roku, gdy walijski właściciel hut, stalowni, zakładów zbrojeniowych i stoczni John Hughes wybudował zakłady metalurgiczne oraz kilka kopalń węgla na terenie kilku niewielkich osad założonych w XVII wieku przez Kozaków zaporoskich.


Osada dla robotników została założona w rejonie wsi Aleksandrowka (Александровка), którą od rosyjskiej wymowy nazwiska Hughes (Juz), zaczęto nazywać Juzowką (Юзовка).
W maju roku 1917, w przededniu rewolucji październikowej, Juzowka otrzymała prawa miejskie

                                                                            ***
                                                                       Flaga

                                                  
                                                                od 27 września 2004 r.
                                            Górne pole jest lazurowe, dolne jest czarne.
                   W centrum  flagi umieszczony jest złoty wizerunek herbu Doniecka .


                                                                             ***
                                                                 Kramatorsk

                                                                            od 2008 r
       
                                                                        ***********

Na terenie obwodu działa samozwańcza Doniecka Republika Ludowa. 11 maja 2014 w obwodzie odbyło się referendum niepodległościowe nieuznawane przez władze ukraińskie.
                          Separatyści kontrolują głównie południowo-wschodnią część obwodu.


                                       Doniecka Republika Ludowa

                ros. Донецкая Народная Республика, Donieckaja Narodnaja Riespublika; 
               ukr. Донецька Народна Республіка, Donećka Narodna Respublika, DNR)


                                                                           Godło

Zatwierdzony 20 czerwca 2014 r.

. Godłem był biały orzeł dwugłowy podobny do rosyjskiego (ale bez koron nad głowami i łapami), na którego piersi w czerwonej tarczy znajduje się Archanioł Michał.


                                                                    pierwotna wersja

                                                                              Flaga

                                                                      od  27.II. 2018 r
                                 Czarny kolor symbolizuje  żyzną ziemię Ukrainy i węgiel Donbasu .
                            Kolor niebieski symbolizuje ducha narodu i wody  Morza Azowskiego .
                                   Kolor czerwony symbolizuje krew przelaną w walce o wolność


                                                              21.VII.2014- 27.II.2018


                                                               7.IV.2014- 21.VII.2014
                                                                              ***

                                                                            *****

                                     Obwód leży na styku trzech historycznych regionów:
                                  Zaporoża, Ukrainy Słobodzkiej i Wojska Dońskiego

                                                         Gubernia jekaterynosławska
                                                                   1802- 1920
powiaty( ujezdy)
  Bachmucki (Бахмутский ),
Mariupolski (Мариупольский) , Słowianoserbski (Славяносербский)-Ługańsk

Od  2 poł. XIX w  
teren intensywnego rozwoju przemysłu wydobywczego i hutnictwa (Zagłębie Donieckie).


III-XI 1918 okupacja  niemiecka i austro-węgierska

                             Podczas wojny domowej terytoria obwodu donieckiego
                                       były częścią różnych  walczących stron:

                                 Doniecko-Krzyworoskiej Republiki Radzieckiej
                           Донецко-Криворожская советская республика (1918),

                                Republiki Dońskiej (Wszechwielkie Wojsko Dońskie)
                                       Всевеликое войско донское (1918—1920)

                                             Wolnego Terytorium ( Machnowszczyzna)
                                                 Вольная территория (1919—1921)

                                                              Gubernii dońskiej
                                                Донецкая губерния (1920—1925).


1920,1924 -zmiany granic gubernii


W 1925 r. utworzono okręgi: Artemowski , Ługański , Mariupolski , Starobielski i Staliński .


                 2 .VII. 1932 r. utworzenie w  ramach sowieckiej Ukrainy obwodu donieckiego
                                  który  obejmował tereny współczesnego obwodu donieckiego
                                                                   i  ługańskiego .

                      3 czerwca 1938 r. został podzielony na obwód staliński (obec. obw. doniecki)
                                           i obwód woroszyłowgradzki  ( obec.obw. ługański).


                               Podczas okupacji niemieckiej od 20.X. 1941 r. do 8.IX. 1943 r.
                                                      - obwód Juzowka ( Donezland )
                             
                          9.XI.1961 -zmiana nazwy miasta (Donieck) i obwodu  na doniecki

                                                      
                                                        Fragment mapy ZSRR (1987)

                                    Od 24 sierpnia 1991 r. w niepodległej Ukrainie
                                                           
                         7 .IV. 2014 r. - proklamowanie  Donieckiej Republiki Ludowej
                          Od 15.IV. 2014 -  działania wojenne przeciw separatystom
                                                          przerywane rozejmami
                       24.04. 2014 · utworzenie federacji Nowa Rosja (Ługańsk i Donieck)
                              11.05.2014 ·  potwierdzenie  suwerenności republik
                                                              przez   plebiscyty
                                   
                             
                                                                         *******

                                                          Znaczki pocztowe

                                                                    Znaczki Rosji
                                                                    od 1858-1918


                                                                    Znaczki  ZSRR

                                                                VIII. 1923 -. I.1992

                                                                             ***
                                                                   Znaczki Ukrainy
                                                                    Od    III.1992

                                                                             *****
                                                                         Znaczki  URL
                                                                                 1918                                                              Zn.  okup. niemieckie
                                                                         1941-43
                                                      
                                                                              ***
                                                                     Znaczki  DRL
                                                              nieuznawane przez UPU

                                                                     Od  9 maja 2015 r

                                                                              *****.

                                                            
*****
                                                                     Znaczki ziemstw
                                                                           Bachmut
                                                                              1901

                                                                          Mariupol
                                                                           1871-75

                                                                               ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz