czwartek, 31 października 2019

Trójstyki II Rzeczpospolitej

                                                               
                                                                             ****
                                   Polska -Niemcy -Czechosłowacja
                         Trójstyk granic Polski-Czechosłowacji i Niemiec 
                                 powstał  VII  1920 r po podziale Śląska  Cieszyńskiego
                                        między Polskę i Czechosłowację


                               

                 Zebrzydowice (Marklowice Górne)- Dol.Marklovice (Cz)- Ruptawa (D)


                                                 ***
                           Po przyznaniu Polsce części Górnego Śląska                       
                           styk granic przesunął się do  ujścia  Olzy do Odry (miejscowość Olza).

                                                             Od VII. 1922- IX.1939        Po włączeniu   Hlučínska (niem. Hultschiner Ländche
do Niemiec ( Provinz Schlesien )
 8.X.1938 - 
i zajęciu Zaolzia przez Polske (2/3. X.1938)
       . trójstyk przesunął się o 8 km na pd.
       na Odrę   pomiędzy m.Wierzbice i Gruszów


  31.X. 1938 r ustalenie nowej granicy 

                                                                            ****
                           Polska -Niemcy -Protektorat Czech i Moraw
                                            16.III.1939 - 28.IX.1939


                                                  Po powstaniu Protektoratu Czech i Moraw
                                                        Ostrawa znalazła się w jego granicach


                                 


                                                                            ******
                    Polska - Słowacja - Protektorat Czech i Moraw
                                    16.III.1939 -28.IX.1939

                                                
                  Po  proklamowaniu niepodległości Słowacji (14.III.1939)
                                    i Protektoratu   Czech i Moraw  (16.III.1939) 
                       styk granic powstał na  górze Mały Połom- 1058 m n.p.m.
                                       w Beskidzie Śląsko-Morawskim.
                             Góra ta znalazła się w granicach Polski w X.1938 r.


                                                                       

        "  Skutkiem tego granica biegnie obecnie na tym odcinku w sposób następujący:
Zaczynając od południa granica obejmuje szczyt 1021 Mały Połom od strony zachodniej, 
gdzie w odległości około 500 m od szczytu przecina granicę słowacką i w tym miejscu 
zbiega się z odcinkiem słowackim nowej granicy państwowej."

           Cytat z Nowa granica Polski z Czecho-Słowacją ,.Art. z 1939  r .wyd. WIG.
                     Od 1993 r  biegnie przezeń granica państwowa między Czechami (na północy)
                                                          a Słowacją (na południu).

                                                                         ****
                                            Polska-Słowacja -Węgry
                                            od 03.04.1939 - góra Czerenin (929 m n.p.m) 
                               
               Początkowo  ( od 18 marca) miejsce zetknięcia granic Polski, Słowacji i Węgier
                    znajdowało się tuż pod szczytem Wielkiej Rawki (1304 m n.p.m.)
           3 kwietnia 1939 r. Węgrzy przesuwają styk granic o ponad 20 km na zachód
                                      na  północny  stok góry Czerenin (928 m n.p.m.)
                                               (900 m na pn.od jego kulminacji)

  
                         W latach IX.1939–1945 na Czereninie zbiegały się granice Słowacji,
                                                          Węgier i  Niemiec (GG )

                                                          Fragment mapy z 1941 r
                 Pamiątką tego są szczątki trójkątnego słupa granicznego D-M-S, leżące do dziś w
                     krzakach po szczytem obok leśnej drogi w stronę granicy słowackiej.
                                 Obecnie przez szczyt przebiega granica polsko-słowacka.

stan przed rekonstrukcją


                                                                   po rekonstrukcji


****


                                                                              ****
                                Polska -Czechosłowacja -Rumunia
                              góra Stóg (Stoh ) 1650 m n.p.m w Górach Czywczyńskich 
1920/1923  - 28.IX.1939
 

 Południowe stoki należały do Rumunii , północno-zachodnie do Czechosłowacji ,
a północno-wschodnie do Polski .
 
 

PL- gm.Dzembronia,  pow.kosowski  ,woj  stanisławowskie
                                             CZ-  Podkarpatská Rus, okres Rachov
                                 Rumunia- departament .Maramuresz w prowincji Maramuresz

                                                                          ****
                                             Polska -Węgry - Rumunia
                                                          (od marca  do września 1939)

                                                         
                     Węgry - komitat Máramaros  ( Máramarosi közigazgatási kirendeltség ) 
                                                   Powiat Rachów (Rahói járás) 
                       Obecnie przez szczyt przebiega granica ukraińsko-rumuńska

                                                                    ***

                                        Pozostałe trójstyki w następnym poście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz