wtorek, 1 października 2019

Abchazja

Abchazja  –

 terytorium na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego, formalnie część Gruzji, faktycznie państwo nieuznawane  ze stolicą w Suchumi, położone nad Morzem Czarnym ( 210 km wybrzeża)

                    i na zachodnim Kaukazie.

           Abchazja  od północy graniczy z Federacją Rosyjską wzdłuż linii rzeki Psou

            oraz  głównego grzbietu Kaukazu Wysokiego, od południa natomiast z Gruzją 

                         na linii  rzeki Inguri.
                                 

                 Większą część terytorium zajmują południowe stoki głównego grzbietu Kaukazu.
         Wzdłuż wybrzeża, rozciąga się stopniowo rozszerzający się ku południowemu wschodowi
                                                  fragment Niziny Kolchidzkiej.

                 Organizacje międzynarodowe  uznają Abchazję za część składową Gruzji.
                  Separatystyczny rząd Abchazji przyjmuje, że jest ona niepodległym państwem –                                            jednostronna  proklamacji  niepodległości nastąpiła w 1992 roku.


                   Rosja posiada szerokie wpływy polityczne i wojskowe we władzach republiki,
                                                   de facto będąc gwarantem jej istnienia

 
                                                                            *****

                                                  Republika Abchazji 
                                         Ареспублика Аҧсны – Arespublika Apsny
                                         
abch. Аҧсны Аҳәынҭқарра – Apsny Ahłyntkarra

                                                               Powierzchnia- 8550 km²
                                                              Stolica-Suchumi ( Suchum )
                                                     Języki urzędowe -abchaski i rosyjski
                                                    Jednostka monetarna - Rubel rosyjski

                                                             Ludność   ok. 240 tysięcy

                                          Abchazowie -51%,  Rosjanie -9%, Ormianie  -17%
                                                  Gruzini (Megrelowie )-19%

 Rodowitych  Abchazów   żyje  tu ok. 100 tys.  (na pozostałym obszarze Gruzji – 4 tys.); poza tym potomkowie abchaskich muhadżirów z XIX w. mieszkają również w krajach Bliskiego Wschodu (ok. 350 tys. osób); niewielka grupa Abchazów żyje również w Rosji (11 tys.).

Abchazi sami siebie określają mianem Apsua, zaś Abchazję – Apsny ( ”kraj duszy”), zaś język abchaski – apsszcza (”język duszy”) należy do abchazo–adygejskiej grupy języków kaukaskich

 Podstawą języka literackiego jest dialekt abżujski; alfabet na podstawie cyrylicy (pierwszy abchaski alfabet powstał w 1862 r. na podstawie cyrylicy; w 1928 r. przyjęto alfabet łaciński, w 1938 r. – gruziński

, a w 1954 znów cyrylicę).


 Pierwszy abchaski alfabet opracował w 1862 r. rosyjski kaukazolog Piotr Uslar.

Rosyjska Абхазия  została zaadaptowana z gruzińskiego აფხაზეთი (Apkhazeti) .
 W języku mengrelskim  Abchazja znana jest jako აბჟუა (Abzhua) lub სააფხაზო (saapkhazo) .


                                                                               *****
                                                                           Herb
                                                          Аԥсны аҳәынҭқарратә агерб

                                                                           Od 1994 r
       
Tarcza dwupolowa, dzielona w słup, gdzie pole pierwsze barwy białej, zaś drugie zielone.
 Godło herbu złote, przedstawia jeźdźca kierującego się w prawo, dosiadającego mitycznego rumaka

 Arasza. Jeździec strzela z łuku ku niebu. Ponad jeźdźcem i pod nim trzy złote ośmiopromienne rozety.
Jeździec jest przywołaniem wspólnego dla wielu narodów Kaukazu Eposu o Nartach.
Gwiaździste rozety po jego bokach i pod nim, symbolizują dwie cywilizacje - zachodnią i wschodnią 

i związek kraju z nimi.
 Zieleń na tarczy symbolizuje życie, zaś biel - duchowość.
Wizerunek legendarnego jeźdźca Sausryka - bohatera Eposu o Nartach, jest obecny również 

w godle rosyjskiej Adygei.

                                                                             *******

                                                                  Abchaska ASRR

                                      Абхазская АССР / აფხაზეთი ასსრ / Аҧсны АССР                                                                              ****

                                                                               1931


                                                                             1925

                                                                               1921

                                                                              ****
                                                                    Herb książąt Abchazji
                                                 Czaczba (nazywanej w Gruzji Szerwaszydze)
                                                               

                                                                               *****
                    Zgodnie z prawem międzynarodowym Abchazja jest republiką autonomiczną,
                 wchodzącą w skład Gruzji, noszącą nazwę Abchaska Republika Autonomiczna
                    Apchazetis Awtonomiuri Respublika  – Apsnytłyj Awtonomiatłyj Respublika.

                W Tbilisi , funkcjonuje  Rząd Autonomicznej Republiki Abchazji na uchodźstwie

                                                      Herb progruzińskiej Abchaskiej RA


od 2013

*********
Flaga


Flaga inspirowana flagą  z  XIV-wiecznych katalońskich portolanów (map).


**********
Flaga

Od 23 lipca 1992 ,
    potwierdzona 10 listopada 1994

Flaga Abchazji składa się z biało-zielonych pasów symbolizujących współegzystowanie chrześcijaństwa
 (biel) i islamu (zieleń).

 W lewym górnym rogu umieszczona jest prawa dłoń i siedem gwiazd stanowiących symbol siedmiu abchaskich historycznych  regionów  Sadzen (Dzhigetia), Bzyp, Gomaa, Abzhwa, Samurzaq'an, Dal-Ts'abal i Pshoy-Aybga.

Dłoń- symbol państwa abchaskiego od  VIII do X  wieku.
 Ponadto wzór ten nawiązuje również do historycznej flagi Republiki Północnego Kaukazu (znanej również jako Republika Górska), niezależnej przez rok od ogłoszenia 11 maja 1918 r.
.                                                                           ****
                                                                   Abchaska ASRR

                                             Apkhazeti Socialisturi Sabchota Respublika

                                                                       1978-1989/1991

                                                    
                                                                           1935-37
                               
                                                                      1925–1931

                                                                            ****

                                

                                                                      ******
Abchazja składa się z siedmiu regionów (Galski, Tkwarczelski, Oczamczirski, Gulripszski, Suchumski, Gudaucki i Gagrski)

                                                                                 ****


Abchazi od wieków zamieszkują obszar między wybrzeżem Morza Czarnego a grzbietem Kaukazu 

oraz rzekami Psou i Inguri (terytorium dzisiejszej Abchazji)

Tereny dzisiejszej Abchazji kolonizowali już starożytni Grecy, którzy założyli tu miasto Dioskuria 

(dzisiejsze Suchumi, po abchasku ‒ Akua). 
Po Grekach byli Rzymianie, po nich ‒ Bizantyjczycy, którzy w VI wieku wprowadzili do Abchazji chrześcijaństwo.
 Od VIII wieku, pod władzą dynastii Leonidów nastąpił rozkwit abchaskiej państwowości.
 Odparto oblegających twierdzę-stolicę Anakopia Arabów, a w 780 roku Leon II obwołał się niezale
żnym od Bizancjum władcą Królestwa Abchazji, w skład którego weszły też tereny obecnej zachodniej Gruzji, m.in. miasto Kutaisi, które w 806 roku stało się stolicą.

                                                        

Stworzone przez Leona II Królestwo Abchazji przeżywało rozkwit na przełomie IX i X wieku

                                                 
W X w. w wyniku dynastycznej umowy między abchaskimi Leonidami a gruzińskimi Bagratydami  

Abchazja weszła w skład Królestwa Gruzji.
W  1008 r  zjednoczone Królestwa Abchazji i Kartli nazwano po raz pierwszy Gruzją (Sakartwelo)
 W XIII w. w wyniku najazdów mongolskich nastąpił upadek państwa gruzińskiego,
                              co doprowadziło do ponownego oddzielenia się Abchazji.
W XV wieku Królestwo Gruzji weszło w okres rozbicia dzielnicowego.
 Księstwo Abchaskie stało się zależną od gruzińskiego Królestwa Imeretii bądź od
 Imperium Osmańskiego.
Abchazją, jako księstwem ( saeristavo ) w Gruzji rządził książęcy  ród  Czaczba–Szerwaszydze
Od XV wieku wpływy w Abchazji zaczęło zdobywać Imperium Osmańskie, co zaowocowało

 islamizacją kraju.
 Księstwo zachowało pewien stopień autonomii pod rządami osmańskimi, a następnie (od 1810) rosyjskimi, ale ostatecznie zostało wchłonięte przez imperium rosyjskie w 1864 r.

 Po powstaniu z 1877 roku wielu Abchazów wyjechało do Imperium Osmańskiego, zaś na ich miejsce osiedlano Greków, Ormian, Gruzinów oraz Rosjan.
Już pod koniec XIX wieku Abchazi stanowili jedynie 55% mieszkańców.

W maju 1918 roku na konferencji w Batumi powołana została tak zwana Republika Górska Północnego Kaukazu, w skład której weszła m.in. Abchazja, Adygeja, Kabardia, Osetia, Czeczenia i Dagestan.
26 maja 1918 władze w Tbilisi ogłosiły niepodległość Demokratycznej Republiki Gruzji, obejmującą 

Abchazję.
 4 marca 1921, po podboju Gruzji przez Armię Czerwoną, proklamowano Abchaską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Gruzińską Socjalistyczną Republiką


1 kwietnia 1925 przyjęto abchaską konstytucję, w której podkreślono republikański status Abchazji

 i jej sojusz na równych prawach z Gruzją


Podczas czystek z lat 1930. represjom poddano niemal całą abchaską inteligencję; zaczęto wtedy 

również wdrażać politykę gruzinizacji Abchazji:


   19 lutego 1931 r na mocy dekretu Stalina obniżono status republikańskiej Abchazji 

do statusu republiki autonomicznej  w składzie  Gruzińskiej SRR.                                        25 sierpnia 1990 roku Rada Najwyższa Abchazji proklamowała odłączenie  od
                Gruzińskiej SRR i powołanie Abchaskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
                       jako suwerennej republiki wchodzącej w skład Związku Radzieckiego
              1992–1993- zbrojny  konflikt abchasko-gruziński 
                           faktyczne, choć nie formalne oddzielenie się Abchazji od Gruzji.
           W czasie wojny z republiki uciekli niemal wszyscy Gruzini (ok. 250 tys. osób).

                                   23 lipca 1992  proklamacja niepodległości
                                   
                  Niepodległość republiki została ogłoszona przez Najwyższą Radę Abchazji
                                      w nowej konstytucji z 26 listopada 1994 r

                                              
                         14 maja 1994  podpisanie w Moskwie porozumienia o rozejmie
                      Na granicy administracyjnej Abchazji i Gruzji powstała strefa bezpieczeństwa.
                2006-2008 abchaska de-facto suwerenność nie odnosiła się do obszaru wąwozu Kodori

                                Sierpień 2008 · „Wojna olimpijska” przeciwko Gruzji
                                              Siły zbrojne Republiki Abchazji
                                       osiągają granicę Abchazji z 1921 roku.

               26 .VIII. 2008  rosyjski prezydent Dymitr Miedwiediew podpisał dokument uznający                                                          niepodległość Republiki Abchazji.

              24 .XI.2014 Rosja i Abchazja zawierają układ o sojuszu i strategicznym partnerstwie


             Obecnie istnieją dwa podmioty, które podają się za rząd Abchazji, częściowo uznaną

                  Republikę Abchazji i progruzińską Autonomiczną Republikę Abchazji .


                                                                   *******
                                                         Znaczki pocztowe


                                                                  Znaczki rosyjskie                                                                    Znaczki ZSRR

                                                    

*****
                                                        Znaczki Abchazji
                                                          nieuznawane przez UPU
                                                                  Od 25.VI 1993 r
Początkowo na znaczkach  nazwa  rosyjska 
 Абха́зия  i abchaska Аҧсны

nastepnie 

 Ареспублика Аҧсны
rosyjska -  Республика Абхазия
 obecnie
Аҧсны i angielska  Republic of Abkhazia

***          


*****
Herby na znaczkach
                     

Suchumi (Аҟәа)

W polu II - stożkowate pilosy  i gwiazdy - symbolizują   Dioskurów,.
   Nawiązanie do 
greckiej kolonii Dioskuria, która została założona w VI w. p.n.e
a Suchumi jest jej  spadkobiercą 

Kastor i Polluks - mit. gr. bliźniacy, uważani za synów Zeusa i Ledy, bracia Heleny i Klitajmestry;
Po śmierci Kastora, Zeus obu braci umieścił na niebie jako konstelację Bliźniaków

***

Twarkczeli ( Тҟәарчал )

                                                                    Gudauta (Гәдоуҭа)

*******

                                                                         Nibyznaczki
********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz