wtorek, 29 października 2019

Trójstyki granic


                                                    Polska posiada 6 trójstyków
                                                                   
                                                 Polska – Rosja – Litwa
                                          koło Bolci (gmina Wiżajny) i Wisztyńca (LT)
                                         
54° 21′ 47,9″ N, 22° 47′ 31,3″ E
                                              ok. 100 metrów od trasy Wiżajny-Gołdap
Punkt ten  nosi nazwę "Wisztyniec".
*
1867 - 1915 styk granic powiatów suwalskiego i wyłkowyskiego  gub. suwalskiej 
 i Niemiec (Prusy Wschodnie)VII.1919/X.1920 -IX.1939 - styk granic Polski -Niemiec i Litwy (Linia Focha)


1945-1990 - na granicy ZSRR( RFSRR ,Obw. kaliningradzki i  Litewska SRR)- PRL

**
Polska
Gmina Wiżajny

Od 28 maja 2015 r
 W polu czerwonym orzeł biały przepasany  pasem złotym
 w lewo ukośnym.

*****
Litwa

Starostwo Vištytis  ( Vištyčio seniūnija)

Herb miasta Wisztyniec
   zatwierdzony 3 maja 1999 r .

                                                                            ****
                                                                        Rosja
                                           Rejon niestierowski (ros. Нестеровский район)

Od 2005 r
                                                                     Herb Niesterowa
                                                        (d. Stołupiany, niem Stolluponen)

                                                                               *****

                                                   Polska – Litwa – Białoruś 
                                     na rzece Marycha niedaleko Stanowiska (gmina Giby),
                                               53° 57′ 22,3″ N, 23° 30′ 54,7″ E

                                         znajduje się na niewielkiej polanie wśród lasów
                                                         Puszczy Augustowskiej.


                                             1920-IX.1939 na granicy polsko-litewskiej

                                               VIII.1945 -1991   na ranicy PRL i ZSRR
                                                 ( Litewskiej SRR i Białoruskiej SRR

                                                                  mapa z czasów ZSRR

                                                                                **
                                                                Gmina Giby

                                                            przyjęty 28 marca 2011 roku


                                                                       **********
                                                                         Litwa
                                                                  Starostwo_Kopciowo
                                                                Kapčiamiesčio seniūnija

     
    Herb miasta Kopciowo
                                                               zatwierdzony 4 maja 2006 r

                                                                                  *****
                                                                         Białoruś
                                            Rejon grodzieński
                                                          Sielsowiet Sopoćkinie (wieś Kalety)

    
                                                Herb Sopoćkin
                                                                           1793-1870

                                                   ***
                                             Polska – Białoruś – Ukraina
                                           na Bugu pod Włodawą (Orchówek), pośrodku Bugu
                                ,na wprost południowej krawędzi  wylotu Kanału Mościckiego.

51° 30′ 28,7″ N, 23° 37′ 4,2″ E
                   
                                                 

                                                       
                                                                          **
                        1867-1912 -styk granic guberni siedleckiej , grodzieńskiej i   wołyńskiej

 

                            1912- 1915 styk granic guberni  chełmskiej, grodzieńskiej i wołyńskiej

                    1921-1939  styk granic województw lubelskiego, poleskiego i wołyńskiego
                                         
     
                                              
                                             U schyłku lat 20. na Polesiu Wołyńskim podjęto budowę kanału 
                                                                              mającego połączyć Bug z Prypecią

                                        

                      1945-1991  na  granicy PRL i ZSRR (Białoruska SRR i Ukraińska SRR)


                                                                            **

                                                                   Gmina Włodawa
                                                                  Sołectwo Orchówek

                                                                    Miasto 1506-1869

                                                                          ********
                                                                       Białoruś

                                      Orchowo (biał. Орхава) w sielsowiecie Tomaszówka,
                                                     w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego

                                                               Herb  rejonu brzeskiego
                                                                od  8 października 2001 r.

                                                                          ********
                                                                        Ukraina
                                                                 Rejon Szacki (Koszary)

                                                             Herb rejonu  od 7 lutego 2007 r.

                                                                                   *****
                                                        Pozostałe  trójstyki w następnym poście

                                                               

                                                               


                                                             


                                           


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz