poniedziałek, 28 października 2019

Bieszczady

Bieszczady – grupa dwóch pasm górskich w łańcuchu Karpat. Pasma Bieszczadów znajdują się między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.).
 Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.).
                                               

                                                                     Dzielą się na:
                                   Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski i Ukrainy)
                                          Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy).


Znajduje się tu najdalej na południe wysunięty kraniec Polski
49°00' N – szczyt Opołonek w gminie Lutowiska, powiat bieszczadzki),
 słupy graniczne nr 219.


***
                            Na   bieszczadzkim szczycie o nazwie Krzemieniec (1221 m n.p.m.),
                                         stykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy.


                                                                         ********                                   

                                                              Bieszczady na terenie Polski

                                                                   Administracyjnie

                                                          Województwo podkarpackie,


**
powiaty  bieszczadzki i leski

                                                           Od 2013 r                            ??

******

Gminy pow. leskiego


Miasto i Gmina Lesko

 
Od ?
 wstęga biała z krzyżem barwy złotej położona na czerwonej tarczy herbowej. Nad tarczą umieszczone są hełm i korona hrabiowska, dwie trąby barwy srebrnej, a między nimi lew złoty. Jest to herb szlachecki Szreniawa, którym pieczętowali się Kmitowie, dawni właściciele miasta. Wstęga symbolizuje również rzekę San, nad którą leży miasto


Na przełomie XIV i XV w. Lesko wraz z rozległymi dobrami zostaje nadane Kmitom z Wiśnicza herbu Szreniawa przez króla Władysława Jagiełłę.

****
Gmina Baligród


Od 5.XI. 2014

 w polu czerwonym srebrną lilię podwójną ze złotym pierścieniem na środku. ponad srebrnym kwiatem dziewięćsiłu o złotym środku.

Kwiat dziewięćsił symbolizuje charakterystyczne dla gminy Baligród wartości przyrodnicze oraz jej przynależność do najcenniejszych karpackich obszarów górskich. Srebrna lilia herbu Baligrodu stanowi odwołanie do herbu Gozdawa, którym Władysław I Herman obdarzył rycerza Krystyna z Gozdawy za męstwo na polu walki. Owa lilia symbolizuje niepokalane rycerstwo i odwołuje się bezpośrednio do szlacheckości Rodu Balów, którzy ok. 1510 r. wznieśli w Baligrodzie zamek oraz kaplicę i stali się jego pierwotnymi założycielami.

***
Gmina Cisna


(2008) ?

Na tarczy  w polu czerwonym złota lilia  
 -godło  herbu rodziny Balów  założycieli Cisnej w 1552 r
Złota majuskuła  C - symbolizuje siedzibę władz gminy - Cisną

****
Gmina Olszanica

Od ?

Na tarczy w polu czerwonym złota gałązka z trzema liśćmi
symbolizuje nazwę gminy -  pochodzącą od  olszy,olchy ( Alnus Mill.)

U dołu złote trójwzgórze z 8 czarnymi  kroplami
-symbolizuje  dawne  kopalnie i rafinerię ropy naftowej 
( Wańkowa, Uherce Mineralne)

Trojwzgórze -  Bieszczady i Pogórze Przemyskie
**
Poprzedni  herb (2003)


*****
Gmina Solina

Od 2002 r

Na tarczy w polu   błękitnym  dzielona srebrnym pasem symbolizującym  zapoę wodną
U góry  złota  łamana figura symbolizująca góry...
W polu dolnym  srebrne  źrodło zdroju-
 symbol uzdrowiska w Polańczyku


*******
                                                     Gminy pow. bieszczadzkiego        


Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne

Od  ..?

 herbem miasta jest miecz barwy srebrnej, posiadający rękojeść barwy złotej, położony w słup, skierowany ostrzem do góry, jest przekłuty strzałą barwy srebrnej. Wizerunek herbowy wzorowany jest na herbie szlacheckim Przestrzał, którym pieczętował się Iwonia (Iwan, Jan) Unichowski syn Jancza z Wajnogu (de Vainach), założyciel miasta z XVI wieku.

*
wersja herbu lata 90 -XXw.(1994)

****
Gmina Czarna

(2006)?

Na tarczy w polu blękitnym czarny powóz  z złotymi  kołami ,,,

Nawiązanie do legendy o początkach  miejscowości  Polana (obec. sołectwo w gminie)
założonej w miejscu gdzie  żona  własciciela  miejscowych dóbr  podczas objazdu majatku
    spędziła noc w karecie,

****
Gmina Lutowiska

?
herb szlachecki  Pobóg...

********
Historia

Grody Czerwieńskie
Ks. Halickie
 do ks.Halicko- Włodzimierskiego
1349  -przyłączenie do Król. Polskiego
(Kazimierz Wielki)
1386-  Ruś Czerwona ( od 1434 -woj. ruskie)
Ziemia Sanocka
1772-1918 - pod zaborem austriackim
(Galicja i Lodomeria)
1782 -cyrkuł sanocki


Od 1867-  1918 powiat liski
. K. k. Bezirk  Lisko


IX.1914  -I .1915  -okup rosyjska
XI. 1918- I.1919  w ZURL
1919-1939  pow .liski w woj. lwowskim
(od 1932 - leski)

IX.1939-  VII.1944  okup niemiecka (GG dystrykt krakowski)
(po lewej stronie Sanu)

1939-1941,  radziecka (po prawej stronie Sanu)
(obw. drohobycki)


***
1941-1944  w GG

***
XII. 1939 -  1951 rejon ustrzycki w obwodzie drohobyckim

 16 .VIII. 1945 -ustalenie granicy z ZSRR

Po II wojnie światowej wysiedlono ludność ukraińską i rusińską.

***

1951 -odzyskanie rejonu Ustrzyk Dolnych (480 km²)
(Umowa o zmianie granic z 15 lutego 1951)


1952-1975 powiat ustrzycki

w woj. rzeszowskim

1961-1968 powstanie Zalewu Solińskiego  

1972-1975-powiat bieszczadzki  

1975 - 1998 w  woj. krośnieńskim

Od 1991 roku  granica z Ukrainą 

1999 w woj. podkarpackim
          powiat bieszczadzki

       2002- podział na powiaty leski i bieszczadzki 


*****
Znaczki pocztowe

Austria
1850-1918
**
Polska
1919-1939, 1944

**
Okupacja niemiecka
   Znaczki GG
1939-44**
okupacja radziecka
1939-1941,1944-1951

****


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz