piątek, 1 marca 2019

Herby powiatów z motywem orła cz.4

                                    Województwo opolskie
                                         
  Herb przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb został ustanowiony w kwietniu 2001 r. uchwałą sejmiku województwa.

                                                                     Herby powiatów

                                            Województwo  jest podzielone na  11 powiatów
                                     Motyw orła (różne śląskie orły i połuorły) figuruje w
                                                             7 herbach powiatrowych

                                                                             *****
                                                               Powiat brzeski 


 od 2001 r

Herb przedstawia czterodzielną tarczę, na której naprzemiennie w polach I i III koloru złotego znajduje się zwrócony w prawo czarny piastowski orzeł ze srebrną półksiężycową przepaską na piersi, zaś pola II i IV pokrywa biało-czerwona szachownica

                                       Nawiązanie do herbu księstwa Legnicko-Wołowsko-Brzeskiego,

                                                                       *************

                                                      Powiat namysłowski 


 Uchwała nr XVIII/181/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia nowego herbu i flagi Powiatu Namysłowskiego.

 Na  tarczy późnogotyckiej w polu złotym czarny dolnośląski orzeł, z srebrną półksiężycową przepaską poprzez pierś i skrzydła, ponad czerwoną sześcioramienną gwiazdą. Na piersi orła tarcza sercowa - w polu czerwonym róża srebrna.

                                                                     Poprzedni herb

V. 2002 - 29.VIII.  2007 

Róże - nawiązanie do herbu Namysłowa  ( Namslau) 
w okresie rządów pruskich (1741-1945) 


******
Landkreis Namslau
do 1945

                                                                 ******************

                                                                 Powiat nyski  


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XI/76/99 Rady Powiatu w Nysie
 z dnia 31 sierpnia 1999 r

Herb powiatu nyskiego tarcza typu późnogotyckiego dwudzielna w słup.
 Od prawej bocznicy tarczy w polu złotym dolnośląski półorzeł czarny ze srebrną półksiężycową sierpową przepaską poprzez skrzydło i pierś z wyprowadzonym z niej srebrnym półkrzyżem na piersi orła. Od lewej bocznicy tarczy w polu czerwonym lilie srebrne w trzech rzędach (herb Nysy), w układzie 1,5:1:0,
                                       Lilie -związki z  biskupstwem wroclawskim -
             jako Księstwo Nyskie należał przez wieki (1201-1810)  do biskupów wrocławskich                                                                                                                    *****
                                                                 Powiat oleski 


Herb  ustanowiono uchwałą Rady Powiatu 7.VII. 2000.

Herb powiatu oleskiego przedstawia w tarczy herbowej dwudzielnej w słup w polu prawym błękitnym połowę złotego orła Piastów śląskich, w polu lewym srebrnym trzy czerwone róże w słup. Róże nawiązują do legendy o najstarszym kościele w Oleśnie, godła zakonu Augustianów - założycieli pierwszego na ziemiach obecnego powiatu klasztoru, oraz do godła czeskich Przemyślidów, którzy niegdyś władali ziemiami powiatu.


Przedwojenny herb powiatu oleskiego (Rosenberg O.S.)
1939 r (1942?)
autor.  Heribert Koller,

                                                                            ******
                                                              Powiat opolski


Herb  ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XV/131/2000 z 28 grudnia 2000 

Przedstawia w błękitnej tarczy herbowej wzoru gotyckiego złotego orła zwróconego w lewo. Wyobrażenie orła wzorowane jest na pieczęci herbowej Władysława I, księcia opolsko -raciborskiego.

                                                                           ******
                                                             Powiat prudnicki

                                           Obecna wersja herbu została przyjęta 29 września 2008
Herb powiatu prudnickiego przedstawia w polu trójdzielnym w skos czerwono-srebno-błękitnym ukoronowanego złotego Orła opolskiego.
                                                Skos -  nawiązanie  do  herbu Wazów.


 Księstwo  raciborsko-opolskie w latach 1646-1666 znajdowało się w zastawie królów polskich Władyslawa IV i Jana Kazimierza.


                                                                      Poprzedni herb
                                                                          2005-2008
****
Landkreis Neustadt O.S.
1816-1945
                                                                                  ?

                                                                               *****
                                                              Powiat strzelecki 


Herb  Powiatu Strzeleckiego  określony w Uchwale
Nr XXX/199/2001 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 maja 2001 r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Strzeleckiego.

Tarcza dwudzielna w słup 
W bocznicy prawej tarczy w polu błekitnym pół zlotego
- górnośląskiego orła ,  a w lewej złotej zielona  gałąź chmielową z trzema 
szyszkami i dwoma liśćmi.

Chmiel - specyfika gospodarcza

***
1743 -1945  -Landkreis Groß Strehlitz


                                                ********
                                       Powiat krapkowicki


                                             Projekt herbu   z 2005 r
 przedstawia w błękitnej tarczy herbowej koronowanego złotego orła górnośląskiego, na piersi orła tarcza sercowa błękitna z połową srebrnego koła wozowego i połuorłem złotym w lewo.

  Zakwestionowany przez  Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i                                           Administracji  a bez jej aprobaty herbu nie można uchwalić.

                                                                       ******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz