poniedziałek, 11 marca 2019

Heraldyka kościelna - cz.2


                                         Metropolia katowicka


                                                  Archidiecezja katowicka 
                                                      (łac. Archidioecesis Katovicensis)

 Ustanowiona diecezją 28 października 1925r. przez papieża Piusa XI bullą „Vixdum Poloniae unitas”. Podniesiona do rangi archidiecezji 25 marca 1992r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Od 2017 r
Herb ? przedstawia tarczę trójdzielną. W polu górnym, w kolorze jasnego dolomitu, widnieje wizerunek Matki Bożej Piekarskiej, głównej patronki Archidiecezji. Od strony patrzącego na tarczę, w polu dolnym prawym, żółtym, znajduje się św. Jacek - główny patron archidiecezji i metropolii górnośląskiej. W polu dolnym lewym, niebieskim, umieszczono archikatedrę Chrystusa Króla z herbem Górnego Śląska, czyli z orłem złotym na błękitnym polu. Barwy dolnych pól tarczy nawiązują do flagi Górnego Śląska. Kolor górnego pola nawiązuje do zewnętrznej kolorystyki katowickiej katedry. Cała tarcza opleciona jest kolorem czarno-zielonym, co nawiązuje do flagi górniczej - istotnej grupy społecznej tego regionu. Pod tarczą znajduje się biała wstęga z inskrypcją: Archidioecesis Katovicensis (Archidiecezja Katowicka).

***
                                                                            Logo 


                                                          Archikatedra Chrystusa Króla

                                                                              ***

                                                                            *****
                                      Diecezja gliwicka (łac. Dioecesis Glivicensis) 

                                  ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II
                                                      bullą "Totus Tuus Poloniae populus".                        Głównymi patronami diecezji gliwickiej są Święci Apostołowie Piotr i Paweł

                                                                  Herb biskupa ordynariusza
                                                                           Jana Kopca                                                                                 ****
                                     
                                                    Diecezja opolska 
                                   (łac. Dioecesis Opoliensis, niem. Bistum Oppeln)

Ustanowiona Administraturą Apostolską zachodniej części Górnego Śląska w okresie 
    1945–1972, ustanowiona diecezją w 1972 przez papieża Pawła VI bullą Episcoporum Poloniae coetus    i  włączona do metropolii wrocławskiej, a od 25 marca 1992 – katowickiej.

                                                                   Herb diecezjany

                                                                         Przyjęty...
                                       W polu błękitnym połowa złotego orła górnośląskiego
                                    ,złączonego z połową złotego krzyża o roztrojonych końcach


                                                                        dawny .....


                                                                           *****

                                                    Metropolia krakowska              Archidiecezja krakowska‎  (łac. Archidioecesis Cracoviensis) 
 Utworzona w roku 1000 jako sufragania metropolii gnieźnieńskiej. Papież Pius XI podniósł ją do rangi archidiecezji i stolicy metropolii 28 października 1925 r. Papież Jan Paweł II wprowadził zmiany terytorialne 25 marca 1992 r
                                                             
                                                                 Herb archidiecezji
Dekret został podpisany przez Metropolitę Krakowskiego 8 maja 2016 r, w dzień uroczystości św. Stanisława BM, głównego patrona Archidiecezji.

Herb Archidiecezji, jest tożsamy ze średniowiecznym herbem Kapituły Krakowskiej z dodaniem insygniów arcybiskupich: w polu błękitnym widnieją trzy korony złote w układzie 2 i 1; tarcza zwieńczona mitrą biskupią srebrną ze złotym obszyciem, dwoma złoto-srebrnymi fanonami i złotymi frędzlami; po bokach mitry podłożone pod tarczę i skrzyżowane podwójny krzyż arcybiskupi i pastorał złote. Pod tarczą może być umieszczony napis: „Archidiecezja Krakowska” lub „Archidioecesis Cracoviensis”.

                                                                         ****
                                         Diecezja bielsko-żywiecka
                                           (łac. Dioecesis Bielscensis-Zyviecensis) 

                   Została ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą
                                                   Totus Tuus Poloniae populus

                                                                  Herb diecezjalny

                                                                             ??

                                                          Herb biskupa ordynariusza
                                                                     Romana Pindela

                                                                               ***
                                    Diecezja kielecka (łac. Dioecesis Kielcensis) 

 Ustanowiona 13 czerwca 1805 przez Piusa VII po zlikwidowaniu diecezji tarnowskiej. 
                         na mocy bulli Indefessum personarum 
Została zniesiona przez tego samego papieża 30 czerwca 1818 równocześnie z powołaniem diecezji sandomierskiej. Reaktywowana przez papieża Leona XIII 28 grudnia 1882.
 Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992

                                                              Herb diecezjalny

                                                                          ??

                                                       Herb biskupa ordynariusza
                                                               Jana Piotrowskiego

                                                                            *****
                                                                            Logo ?


                                 Granice diecezji i  Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP
                                                                       w Kielcach

                                                                                 **
                                                                         Dawny herb  

                                                                             ***
                                                 Diecezja tarnowska
                                                   (łac. Dioecesis Tarnoviensis)

Po I rozbiorze Polski część diecezji krakowskiej znalazła się w zaborze austriackim. 
 20 września 1783 na tym obszarze zorganizowano diecezję tarnowską. 
Biskupem nominatem Józefa II został Jan Duwall, zmarł 13 grudnia 1785, nie doczekawszy się prekonizacji
 24 grudnia 1785 Józef II mianował biskupem Floriana Amanda Janowskiego, 3 kwietnia 1786 papież Pius VI go prekonizował. 
Utworzenie diecezji potwierdził papież Pius VI, dnia 13 marca 1786, bullą In suprema beati Petri cathedra. 

                                                                  Herb diecezjalny


Ustanowiony ...
w użyciu od lat 90-XXw.
(być może w 1986 r z okazji 200 rocznicy powstania diecezji )

Trójpolowy w rosochę
w głowicy NMP w Tajemnicy Narodzenia w polu srebrnym.
       W polu błękitnym wieża katedry w Tarnowie w górnym rogu półksiężyc i gwiazda
 ( z herbu Tarnowa )
W polu czerwonym postać św. Stanisława ze Szczepanowa

                                                                                ***

                                                                             ****
                                                             Metropolia lubelska                    Archidiecezja lubelska (łac. Archidioecesis Lublinensis) 

Ustanowiona diecezją 23 września 1805 przez papieża Piusa VII bullą Quemadmodum Romanorum Pontificum. Podniesiona do rangi archidiecezji z archikatedrą w Lublinie 25 marca 1992 bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus


                                                              Herb diecezjalny
                                                                            ??

                                                   Herb arcybiskupa Stanisława Budzika


                                                                           *****
                                                                               logo
Logo -Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty
w Lublinie 


                                                                           ***
                                             Diecezja sandomierska 
                                                  (łac. Dioecesis Sandomiriensis) 

                Diecezja sandomierska powstała 30 czerwca 1818 roku.
      Papież Pius VII  bullą "Ex imposita nobis"wydzielił ją z terenu diecezji krakowskiej. 
                

                                                                   Herb diecezjalny
                                                          
                                        nadany dekretem Bp. Krzysztofa Nitkiewicza  

                                                        22 października 2018 r.


W błękitnej tarczy herbowej z podstawy wyrastający klin w barwie czerwieni, zwieńczony krzyżem o podwójnych ramionach. Na tle czerwieni korona. Tarczę herbową zdobią skrzyżowane  ze sobą złoty krzyż procesyjny i pastorał, srebrna infuła ze złotym obszyciem z czerwoną opaską i pionowym pasem, zaopatrzona opadającymi z tyłu dwiema wstęgami, zakończonymi złotymi frędzlami, na dolnych częściach wstęg krzyże.  U dołu pod tarczą umieszczony w miejscu dewizy na wstędze napis: „Diecezja Sandomierska”.

                                                                              **


                                                                              ****
                                                      Diecezja siedlecka 
                                                    (łac. Dioecesis Siedlecensis) 
                                     (wcześniej diecezja janowska (1818–1867/1889)

utworzona 30 czerwca 1818 na mocy bulli papieża Piusa VII Ex imposita Nobis w celu dostosowania granic kościelnych do granic województwa podlaskiego.
Skasowana przez cesarza Aleksandra II w 1867 roku i włączona do diecezji lubelskiej.

 W 1880 papież Leon XIII zdecydował, że administratorem apostolskim diecezji janowskiej będzie każdorazowo biskup lubelski.
W 1889 złączył jej terytorium z terytorium diecezji lubelskiej. Diecezja reaktywowana w 1918. 

 Papież Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas  z 28.X.1925 r., nadającej nowe granice terytorialne diecezjom w Polsce  - Diecezja Janowska czyli Podlaska otrzymała nową nazwę – Siedlecka czyli Podlaska


                                                                   Herb diecezjalny
                                                         Tarcza trójdzielna w rosochę:


W polu pierwszym błękitnym wpisany jest złoty monogram układający się w imię Maryja wzorowany na monogramie z ołtarza w Katedrze Siedleckiej – Matki Kościołów Diecezji. Ponad literą znajduje się złota korona zamknięta nawiązująca kształtem do tej z obrazu Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia.
 W polu drugim złotym dwaj pierwsi patroni diecezji: Święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz. W polu trzecim czerwonym pierwsi błogosławieni rodem z Podlasia – Męczennicy z Pratulina. 
Nad tarczą złota infuła pierwszego biskupa diecezji janowskiej – Feliksa Łukasza Lewińskiego. Za tarczą: po stronie prawej krzyż łaciński – nawiązujący do krzyża papieskiego upamiętniającego wizytę Jana Pawła II w Siedlcach; po stronie lewej pastorał – pierwszego biskupa wskrzeszonej diecezji Henryka Przeździeckiego.
 Poniżej na wstędze nazwa: Diecezja Siedlecka.

                                                                                 ***

                                                                            *********
                                                             Metropolia łódzka
                                                                   ustanowiona w 2004.
                                       Archidiecezja łódzka (łac. Archidioecesis Lodziensis)

ustanowiona diecezją w 1920, archidiecezją podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej w 1992,                 a w 2004 stolicą nowej metropolii, którą tworzy wraz z diecezją łowicką.

                                                                 Herb diecezjalny
                                                                              ??

                                            Herb arcybiskupa  metropility Grzegorza Rysia
         

                                                                              ***

                                                                           Logo

Łódź na wprost,z trójkątnym  białym żaglem oraz podwojnym krzyżem na końcu masztu, połączona kompozycyjnie z kolistym napisem ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA. Całość położonaa jest na równoramiennym krzyżu.

**


                                                                           ******
                                  Diecezja łowicka (łac. Dioecesis Lovicensis) 
                       ustanowiona 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą 
                                                      Totus Tuus Poloniae Populus.


                                                                  Herb diecezjalny
                                                                                ??
                                       Skan z  Polska Heraldyka Kościelna-Tradycja i Wspołczesność
                                                                                       Kraków 2007


                                                            Herb biskupa ordynariusza
                                                                   Andrzeja Dziuby                                                                             ***

                                                                           Logo


                                                                         *******


                                                                      Papież Pius VI


                                                                          Paweł VI

                                                                           Pius VII
                                                                            ****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz