sobota, 9 marca 2019

Herby powiatów z motywem orła cz.13

                           Województwo kujawsko-pomorskie

Herb przyjęty
Uchwałą Nr 444/2000 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wzoru herbu, flagi i sztandaru oraz innych insygniów 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Herb województwa kujawsko-pomorskiego przedstawia w polu srebrnym połuorła czerwonego o dziobie, języku i pazurach złotych, i połulwa czarnego o języku czerwonym i pazurach czarnych, na głowach połuorła i połulwa złota korona otwarta z umieszczonymi w niej klejnotami w kolorze czerwonym.


„Hybryda kujawska” (połuorzeł-połulew) symbolizuje Kujawy, natomiast srebrne pole województwo chełmińskie I Rzeczypospolitej, którego większość terytorium znalazło się w nowym woj. kujawsko-pomorskim.

                                                                      ********
                        Województwo kujawsko-pomorskie jest podzielone na 19 powiatów
                            Motyw orła   znajduje się w herbach  12 powiatów.


                                                    Powiat aleksandrowski 


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XVIII/215/2001 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 kwietnia 2001 r.

Na tarczy dwudzielnej w słup pod wspólną złotą koroną w polu prawym srebrnym łeb połulwa czerwonego, w polu lewym czerwonym łeb połuorła srebrnego.


                                                                           *****
                                                           Powiat bydgoski

Herb został ustanowiony przez radę powiatu 5 lipca 2001 r.
 Przedstawia w polu złotym połulwa czarnego i połuorła czerwonego, pod wspólną koroną złotą
(historyczny herb Kujaw)  ponad murem blankowanym czerwonym.
  Mur blankowany w dolnej części. nawiązywać ma do miasta Bydgoszczy, gdzie mieści się siedziba starostwa.
                                                                           *********
                                                           Powiat chełmiński


               Herb został ustanowiony Uchwałą nr XXVI/134/2001 Rady Powiatu w Chełmnie 
                                                          z dnia 25 kwietnia 2001 r.
W polu czerwonym wizerunek orła srebrnego ze złotą koroną na szyi i takąż przepaską przez skrzydła zakończoną trójliściem oraz ramieniem zbrojnym w srebrną szablę, wyrastającym z barku; dziób, język i szpony o barwie złotej. Na piersi orła tarcza sercowa w polu srebrnym dwie belki faliste czerwone.

                               Tarcza sercowa -nawiązanie do  dawnego herbu Chełmna
                                          i flagi miejskiej zdobytej  pod Grunwaldem


                                                                     ********
                                                      Powiat inowrocławski


            Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XIV/94/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego
                                                      z dnia 23 lutego 2000 r.

Przedstawia w tarczy dwudzielnej w słup; w polu prawym czarny połulew, w polu lewym czerwony połuorzeł, razem tworzące zoomorficzną hybrydę, zwieńczoną koroną. Pole tarczy herbowej koloru złotego".
Nawiązanie do historycznego  herbu Kujaw  (księstwo inowrocławskie)

                                                                        *********
                                                          Powiat mogileński 


                  Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XLIV/261/02 Rady Powiatu w Mogilnie 
                                                         z dnia 30 sierpnia 2002 r

Tarcza dwudzielna w pas ; w polu złotym z podstawą szachową srebrno-czerwoną wyskakujące półlew czarny i półorzeł czerwony pod wspólną złotą koroną.

                  Herb nawiązuje do - historycznych herbów Kujaw i Wielkopolski (kaliskie)
                                                                                 *****
                                                            Powiat nakielski


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XLI/343/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
                                                                  z dnia 27 czerwca 2002 r.
         przedstawia w tarczy dwudzielnej w słup; w polu prawym czarny połubyk, w polu lewym biały               połuorzeł, razem tworzące zoomorficzną hybrydę, zwieńczoną koroną.
                                                      Pole tarczy  koloru czerwonego.
Nawiązanie do herbu województwa kaliskiego w skład którego wchodził kiedyś powiat nakielski

                                                                          ******
                                                        Powiat radziejowski


        Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXVII/174/2002 Rady Powiatu w Radziejowie
                                                           z dnia 28 lutego 2002 r.

 Przedstawia w polu złotym tarczy , pod wspólną koroną połulwa czarnego i połuorła czerwonego z mieczem w lewo skos – stalowym.
Herb wzorowany na pieczęci księcia inowrocławskiego Leszka Ziemiomysłowica ( (ur. ok. 1275, zm. ok. 1340) przedstawial orło-lwa z mieczem.
                 

                                                                           ******
                                          Powiat świecki

                                              Herb został ustanowiony przez radę powiatu
                                                                   30 maja 2001 r.

          Przedstawia w polu białym głowę i skrzydło czarne orła z wyrastającą z jego barku
                                     wzniesioną ręką zbrojną z mieczem srebrnym.

                                        Nawiązanie do herbu Prus Królewskich


                                                                     ************
                                                              Powiat toruński


         Herb został ustanowiony Uchwałą nr XXVI/216/2002 Rady Powiatu Toruńskiego
                                                            z dnia 6 marca 2002 r.
                      w polu czerwonym znajduje się wizerunek orła srebrnego z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym w srebrną szablę, wyrastającym z barku; dziób, język i szpony o barwie złotej.

                Jest to przekształcony herb dawnego województwa chełmińskiego.
      Korona na szyi orła oznaczała podległość ziemi chełmińskiej Królestwu Polskiemu.
                     Wzór korony: jagielloński.

                                                                               ******

                                         Powiat tucholski 


         Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXIX/161/2000 Rady Powiatu Tucholskiego
                                                         z dnia 29 grudnia 2000 r.

Herb powiatu tucholskiego w polu złotym połuorła czarnego, zwróconego w prawo, ze wzniesioną ręką zbrojną, o szponach, dziobie i języku czarnych i połurybogryfa czerwonego, zwróconego w lewo, o szponach, dziobie i języku czerwonych, na szyi połuorła i połurybogryfa korona złota.

        Nawiązanie do herbu Prus Królewskich  i rybogryfa  Swięców -właścicieli Tucholi

                                                                       *********
                                        Powiat wąbrzeski

Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/98/2000 z dnia 27 września 2000 r.

 Przedstawia w polu czerwonym skrzydło orła czarne z wyrastającą z jego barku wzniesioną ręką zbrojną z mieczem srebrnym.

Godło herbowe nawiązuje do symbolu tzw. Orła Mieczowego, nadanego przez Kazimierza Jagiellończyka Prusom Książęcym w 1454 roku, czarne skrzydło znajduje się też w herbie Wąbrzeźna - siedziby powiatu.

                                                                                           Herb Wąbrzeźna

                                                 *****
                                      Powiat włocławski


         Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXII/173/2000 Rady Powiatu Włocławskiego
                                                                  z dnia 8 grudnia 2000 r.
 Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym czerwonym połulew złoty, w polu lewym srebrnym połuorzeł czarny. Nad głowami obu zwierząt korona złota.

Herb wzorowany jest na  herbie Kujaw znajdujący się w  kwaterze bocznej nagrobka Kazimierza Jagiellończyka w katedrze krakowskiej na Wawelu

                                                 ******


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz