niedziela, 3 marca 2019

Herby powiatow z motywem orła -cz.6

                                 Wojewodztwo dolnośląskie

Herb  przyjęty Uchwałą Nr XLVII/810/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 z dnia 17 grudnia 2009 roku.

Herbem województwa dolnośląskiego jest w polu złotym orzeł czarny z przepaską w kształcie półksiężyca z zaćwieczonym krzyżem. Herb wywodzi się bezpośrednio od historycznego herbu Śląska.
Symbol ten jest herbem księcia śląskiego Henryka II Pobożnego. Księżyc z krzyżem odziedziczył on po ojcu Henryku I Brodatym. Sam zaś dodał orła symbolizującego potęgę Śląska i jego dominację nad innymi dzielnicami Polski. Z czasem herb stał się symbolem całego Śląska

Herb  w l.2000-2009

                                                                             *******
                               Województwo dolnośląskie jest podzielone na 26 powiatów.
                                           23 powiaty posiadają motyw orła w herbie
                                      wzorowane  na  dawnych herbach księstw śląskich

                                                          Powiat bolesławiecki 

Przyjęty w2001 r

 Na tarczy późnogotyckiej w polu srebrnym orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi.
 W tarczy sercowej w polu złotym znak osobisty księcia Henryka Brodatego czarny (półksiężyc czarny barkiem ku podstawie z takimże krzyżem kawalerskim zaćwieczonym pośrodku).
 Od prawej bocznicy tarczy połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło. Od lewej bocznicy tarczy połuorzeł czarny z sierpową przepaską połuksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło.

                                                                             **
                                                               Landkreis Bunzlau 
                                                                  1816 - 1945

                                                                           *******
                                                       Powiat dzierżoniowski 

Przyjęty 23 .VIII. 2000

Na tarczy trodzielnej: w dwoch gornych polach złotej barwy,w polu  prawym czrwoną sowę siedzącą na zielonym wzgorzu,a w lewym Orła dolnośląskiego siedzącego na błękitnym czółenku tkaczkim.
W  trzecim dolnym polu,czerwonej barwy ,wizerunek św. Jerzegow stalowej zbroi,walczącego ze smokiem barwy zielonej.

Sowa i wzgórze - położenie wśród Gór Sowich
Czółenko tkackie - tradycyjne zajęcie mieszkanców
Św. Jerzy -patron  kościoła w Dzierżoniowie
Orzeł dolnośląski -położenie w granicach historycznego Śląska.
**
Landkreis Reichenbach (Eulengebirge)
 1816-1945

*********
Powiat głogowski

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XIX/169/08 Rady Powiatu Głogowskiego
 z dnia 17 czerwca 2008 r.
Herb powiatu  przedstawia w polu złotym czarnego orła ze srebrną półksiężycową przepaską przez pierś i skrzydła. Na piersi tarcza sercowa - w polu czerwonym złota majuskuła G

Majuskuła  G- z dawnego  herbu Głogowa
***
W latach 2001 - 2008 powiat głogowski używał innego herbu.

**
Landkreis Glogau
1741 - 1945 

   *******
Powiat jaworski

Herb został ustanowiony uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 marca 2002 roku.

.Na tarczy późnogotyckiej orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi. W tarczy sercowej znajduje się pole szachowane sześciorzędowe w pięć cegieł srebrnych i czerwonych.
 Od prawej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło. Od lewej bocznicy tarczy w polu złotym połuorzeł czarny z sierpową przepaską połuksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło. Pierścień w ogonie srebrny.

Tarcza sercowa - herb ks. jaworskiego

**
Landkreis Jauer
 1742 -1945 

****
Powiat jeleniogórski 

Przyjęty 16 .VI.2003
iogórskiego jest na tarczy gotyckiej orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi. 
W srebrnym polu tarczy sercowej rogi czerwone. Od prawej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło.
 Od lewej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czarny z sierpową przepaską połuksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło. Pierścień w ogonie srebrny.

Kolory orła wywodzą się od herbu księstwa Jaworsko-Świdnickiego, na terenie którego znajdują się ziemie powiatu.
Rogi -z herbu Jeleniej Góry


Herb  miasta do 1945 r
**
Landkreis Hirschberg im Riesengebirge


*****
Powiat kamiennogórski

Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 20 czerwca 2002 r.

. Godło powiatu stanowi orzeł dzielony w słup z tarczą sercową na piersi dzieloną w słup. 
Od prawej bocznicy tarczy sercowej, w złotym polu orzeł czarny ze srebrną połuksiężycową przepaską poprzez pierś i skrzydła. Od lewej bocznicy tarczy sercowej, w błękitnym polu tarczy sercowej ze srebrnymi liliami w sześciu pasach, tarcza (wewnętrzna) o czerwonej bordiurze, w której polu naprzemiennie błękitne i złote pasy od prawej bocznicy w skos w lewą stronę.
 Od prawej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez skrzydło i pierś. Od lewej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czarny z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez skrzydło i pierś.
 Herb w pobocznicy lewej to połówka herbu Cystersów -właścicieli Krzeszowa.

**
Landkreis Landeshut (Schlesien)
1818 -1945

******
Powiat legnicki


 Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVIII/147/2005 Rady Powiatu w Legnicy
 z dnia 28 kwietnia 2005 r.

  Na tarczy dzielonej w słup w polu prawym - złotym połuorzeł czarny z głową zwróconą w prawo, językiem w kolorze czerwonym, wystającym z rozchylonego dzioba i połową półksiężyca srebrnego umieszczonego na skrzydle i piersi, zwróconego rogiem ku górze; na dolnej części tułowia ptaka zaznaczone są pióra; w polu lewym czerwono-biała szachownica, złożona z 21 pól czerwonych i białych ułożonych w trzech kolumnach, zawierających odpowiednio osiem, siedem i sześć pól szachowych; przy czym w kolumnie pierwszej - przylegającej do półuorła pierwsze i ostatnie pole są koloru czerwonego.
Herb powiatu legnickiego powstał w inspiracji herbem Księstwa Legnickiego

**
Landkreis Liegnitz
1741 -1945.
Herb  w 1938 r

*********
Powiat lubański 

Herb został ustanowiony Uchwałą nr XXII/161/2000 Rady Powiatu Lubańskiego 
z dnia 26 października 2000 roku.

Na  tarczy gotyckiej dzielonej w słup od prawej bocznicy tarczy w polu złotym półorzeł czarny ze srebrną półksiężycową przepaską sierpową poprzez skrzydło i pierś, z wyprowadzonym z niej srebrnym półkrzyżem na piersi orła. Od lewej bocznicy tarczy dziesięć pasów czarnych i złotych poczynając od czarnego u czoła tarczy kończąc złotym u podstawy tarczy.

**
Landkreis Lauban
1816 - 1945

*******
Powiat lwówecki
Przyjęty ... ?

 na tarczy dzielonej z lewa w skos w polu pierwszym czerwonym złoty lew w koronie zwrócony w lewo z podniesionymi przednimi łapami. W polu drugim złotym orzeł czarny dolnośląski z srebrną przepaską przez pierś i skrzydła z takim krzyżem.
Lew- z herbu Czech..
Orzeł -położenie w granicach historycznego Śląska.

**
Landkreis Löwenberg (Schlesien)
1816 -1945
*****
Powiat milicki


Herb został ustanowiony Uchwała Nr XXVII/215/2002 Rady Powiatu w Miliczu 
z dnia 27 września 2002 r.

 przedstawia na tarczy gotyckiej w polu złotym śląskiego czarnego piastowskiego orła z błękitną tarczą sercową na piersi z dwoma złotymi karpiami naprzemianlegle.
Karpie - zespół stawów hodowlanych – Stawy Milickie

**
Landkreis Militsch
1741 -1945 

********
Powiat oleśnicki


Herb został ustanowiony Uchwałą nr XIV/100/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie herbu i flagi Powiatu Oleśnickiego

 Na tarczy o kroju gotyckim dwudzielnej w słup od prawej bocznicy w polu
złotym połuorzeł czarny ze srebrną sierpową przepaską zakończoną kształtem trójlistnej koniczynki, biegnącą poprzez pierś i skrzydło z zaćwiczonym połukrzyżem srebrnym w niej na środku piersi.
Od lewej bocznicy tarczy w polu czerwonym połuorzeł srebrny z głową w nimbie złotym (orzeł św. Jana).

******** 
Landkreis Oels
1742 - 1945
uchwalony 6 grudnia 1934 

********
Powiat oławski 

Herb został ustanowiony uchwałą Nr XXV/148/2001 Rady powiatu.

Herb powiatu oławskiego na tarczy czwórdzielnej. W polu pierwszym złotym umieszczono herb Dolnego Śląska (czarny orzeł ze srebrną przepaską z krzyżem na skrzydłach, symbolizujący województwo, w którym położony jest powiat oławski.
 Pole drugie i trzecie tworzą srebrno-czerwone szachownice w porządku cegieł (24 małe pola), rozpoczynanym od pola srebrnego w prawym górnym rogu każdego pola (sześć rzędów pól ułożonych pionowo i cztery rzędy ułożone poziomo).
 W polu czwartym, czerwonym, umieszczono herb Oławy – w tak zwanym "ukłonie heraldycznym" – srebrnego koguta ze złotym grzebieniem i łapami w tym samym kolorze, zwróconego w prawo – symbolizujący stolicę powiatu – Oławę.

**
Landkreis Ohlau
 1742- 1932 . 1933- 1945

***********
Powiat polkowicki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr VII/46/03 Rady Powiatu w Polkowicach 
z dnia 16 czerwca 2003 r.

Na  tarczy późnogotyckiej dzielonej w słup. Od prawej bocznicy tarczy w polu złotym połuorzeł czarny ze srebrną sierpową przepaską poprzez skrzydło i pierś, na którym zawieszony jest połukrzyż srebrny, równoramienny. Od lewej bocznicy tarczy w polu czerwonym Madonna Grodowiecka w lewo, w wieńcu sześciu gwiazd sześciopromiennych, srebrnych (symbolizujących liczbę gmin wchodzących w skład powiatu).


*****
Powiat strzeliński 

Przyjęty w 2001 r
Na  tarczy późnogotyckiej dwudzielnej w pas z tarczą sercową. 
 W tarczy sercowej srebrnym czarna majuskuła S i takaż strzała w słup.
 W polu górnym dwudzielnym w słup od prawej bocznicy tarczy w polu srebrnym połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło.
Od lewej bocznicy tarczy w polu złotym połuorzeł czarny  z sierpową przepaską połuksiężycową   srebrną poprzez pierś i skrzydło. Pole dolne szachowane trzyrzędowe w pięć cegieł srebrnych i czerwonych.
Połuorzeł  czarno-czerwony -z herbu księstwa ziębickiego.
Tarcza sercowa - z herbu Strzelina

****
Landkreis Strehlen
1816–1945

*******
Powiat średzki 
Herb przyjety 30.VIII.1999 r.

  Tarcza dwudzielna w słup,w prawym złotym polu połowa czarnej sylwetki orła  z sierpową przepaską połuksiężycową. 
W lewej połowie  zielonego pola  trzy skrzyżowane zlote berła reprezentujące wladze miast i gmin
wchodzacych w skład powiatu.
**
Landkreis Neumarkt (Schlesien)
1816-1945

*******
Powiat świdnicki


Herb został ustanowiony uchwałą nr XXII 187/2001 Rady Powiatu w Świdnicy
 z dnia 31 stycznia 2001 r.
orzeł ze srebrną przepaską na piersi dzielony w słup czarno-czerwony
 w polu dzielonym w słup złoto-srebrnym. 
Herb nawiązuje do herbu księcia świdnickiego Bolka I.
**
Landkreis Schweidnitz
1816-1945

****
 Powiat trzebnicki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVII/177/09 Rady Powiatu Trzebnickiego
 z dnia 21 grudnia 2009 r.
ia na tarczy dwudzielnej w pas, w górnym polu złotym czarnego półorła Piastów Śląskich ze srebrną przepaską przez tułów i skrzydła z zaćwieczonym na niej krzyżykiem, zakończoną trójliściem. W czarnym polu dolnym sześć srebrnych lilii, ułożonych w dwóch rzędach – w górnym cztery a w dolnym dwie lilie

Orzeł  piastów  oleśnickich
Llia  - Św. Jadwiga i gminy powiatu
**
Landkreis Trebnitz
 1742-1945

 ******
Powiat wałbrzyski


 Herb ustanowione zostały uchwałą Rady Powiatu XVI/8/2000 
z dnia 31 stycznia 2000 roku

 tarcza herbowa, przedstawiają połowę złotego stylizowanego dębu (z korzeniami, pięcioma liśćmi i dwoma żołędziami) na zielonym tle (– stronie tarczy herbowej) i połowę czarnego orła z głową skierowaną w prawą stronę, na złotym tle (nawiązującego do herbu Śląska i współczesnego herbu Dolnego Śląska).

**

Landkreis Waldenburg
 1816–1945

******
Powiat wołowski

Przyjęty  5.X. 1999 r  
   Tarcza dwudzielna w słup, w prawym złotym polu połowa czarnej sylwetki orła
W lewej połowie pola szachownica czerwono-biała. 
 W tarczy sercowej  w polu złotym z czerwoną glową byka.

Tarcza sercowa-nawiązanie do herbu Wołowa
******
Landkreis Wohlau
1742 - 1945

*******
Powiat Wrocławski


Herb został ustanowiony Uchwałą nr VI/36/99 Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 8 czerwca 1999

 Na tarczy o kroju gotyckim w polu złotym orzeł czarny z sierpową, półksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydła o spiczastych zakończeniach.
Orzeł -herb księstwa wrocławskiego.

****
Landkreis Breslau
1816-1945
*******
Powiat ząbkowicki

    Przyjęty w 2000 r.
 Na tarczy dwudzielnej w słup od prawej bocznicy  w polu srebrnym połuorzeł czerwony z sierpową połuksiężycową srebrną przepaską poprzez pierś i skrzydło. 
Od lewej bocznicy  w polu złotym połuorzeł czarny z sierpową przepaską połuksiężycową srebrną poprzez pierś i skrzydło.

Nawiązanie do  piastowskiego Księstwa Ziębickiego

**
Landkreis Frankenstein in Schlesien
 1742 - 1945 

Herb 1938

*******
Powiat zgorzelecki
        Uchwała nr XXVIII/183/2000 Rady Powiatu Zgorzeleckiego
  z dnia 28 czerwca 2000 r.
        Tarcza dwudzielna w słup, w prawym złotym polu połowa czarnej sylwetki orła
         z  położoną na skrzydle połową srebrnej przepaski sierpowej gdzie w połowie                       połowa krzyżyka
 W lewej połowie pola na przemian pasy w słup trzy niebieskie przedzielone
 dwoma złotymi.

     Pole prawe (heraldycznie) - symbol Dolnego Śląsk
  Pole lewe - nawiązanie do barw Górnych Łużyc

**
Landkreis Görlitz
1816-1945

********
  Powiat złotoryjski 

 
      Przyjęty 31.I.2003 r

 Na tarczy dwudzielnej w pas - w górnym polu dwudzielnym w słup, od strony prawej złotym, od lewej zielonym, orzeł czarny z srebrną przepaską półksiężycową. W dolnym polu: srebrno-czerwona szachownica. Na niej umieszczone są skrzyżowane dwa czarne mlotki górnicze
-symbolizujące dawne kopalnictwo złota i miedzi

**
 Landkreis Goldberg ( 1817 -1932 Kreis Goldberg-Haynau)

*********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz