środa, 20 marca 2019

Herby na znaczkach pocztowych obozów jeńcow wojennych

                                                            Obóz II D Gross-Born
                              Kriegsgefangenen-Offizierslager  II D

Oflag II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof) – niemiecki obóz jeniecki dla oficerów wziętych do niewoli położony koło miejscowości Kłomino na Pomorzu istniejący w latach 1940-1945.
Był początkowo przeznaczony dla jeńców francuskich.
W 1942 r. Francuzi zostali z obozu wywiezieni, a zamiast nich osadzono Polaków, z obozu w Arnswalde ( Oflag II B ) (Choszczno), przybyli  tu  w dniu 15 maja 1942 roku.    Wewnętrzna wojskowa polska poczta obozowa rozpoczęła działalność 3.XII.1943 r
zakończyła 28.I.1945,  kiedy zaczęła się ewakuacja obozu wobec zbliżania się wojsk 
radzieckich i polskich

                                                  ****
                                         Znaczki od  11.XII.1943 r
                                    Numeracja według katalogu Fischer
                                                 ***
                                                    1.IX. 1944
                                                           Rocznica obrony Warszawy
                                                                           blok 7


                                                   ***
                                        Seria - herby miast
                                                                    4.IX.1944
                                    

                                              17. Wilno

                                     
    

                                                                              ***

                                           18. Kraków

                                    

                                              19.Poznań

                                       

                                             20. Lwów
                                                   
                                              
                                                                           *****
                                          21.Warszawa

                                                  


                                                 ***
                                               11.I.1945
                              Tydzień Ziemi Czerwieńskiej

         Ziemia Czerwieńska -przed 1945 utożsamiana była z  Grodami Czerwieńskimi
              a te z Rusią Czerwoną ( Podole, Tarnopolskie, Stanisławowskie i Lwowskie ).
             Z różnych przyczyn, również politycznych, pogląd ten zarzucono  po 1945 roku.                                     
                                                 ***
                                       Karty pocztowe

                                        Cp 22-23  Wilno

                                                    **
                                        Cp 24-26 Kraków                                                    
                                                  ***
                       Cp 31 -Tydzień Ziemi Czerwieńskiej                                               herby Lwowa,
                                                                 Tarnopola i Buczacza
                                                  


                                          *****
                                  Borne Sulinowo

                                  1587 -pierwsze historyczne wzmianki
        osadnicy z Dolnej Saksonii i Westfalii zakładają  wieś o nazwie Gross Born,
                                     ( czyli Wielki Zdrój,  Wielka Studnia ).

Mniej więcej w tym samym czasie na terenie Bornego powstała wieś Linde – Lipa, drzewo,
               które znalazło swoje miejsce na współczesnym herbie Bornego.

W latach 1934 – 1936 decyzją rządu III Rzeszy przekształcono Borne w miasto wojskowe, jako zaplecze poligonu Szkoły Artylerii Wehrmachtu. Budowa rozpoczęła się  od wykupienia tych ziem i wysiedlenia mieszkańców.
                                       
                 Nowe miasteczko otrzymało nazwę Gross Born. Obok powstał poligon                                                                              (Truppenübungsplatz Groß Born)
                            Kompleks został oddany do użytku 18 sierpnia 1938 roku.


 Podczas wojny w pobliżu miasteczka funkcjonował obóz, w którym przebywali jeńcy z Francji, a potem Polski, m.in. powstańcy warszawscy.

                                       1938Po II wojnie światowej, gdy żołnierze niemieccy opuścili miasto bez walki, natychmiast przejęły je jednostki Armii Czerwonej i utrzymały jego militarny charakter przez kolejne 50 lat, tworząc najlepiej strzeżoną bazę Północnej Grupy Wojsk.


      W ewidencji gruntów gminy Silnowo obszar ten figurował jako „tereny leśne”.
                             Miasto pozostało zamknięte, nieobjęte jurysdykcją polską.


Po opuszczeniu Bornego przez ostatnie jednostki wojsk rosyjskich (październik 1992 roku) miasto  przekazano żołnierzom 41 Pułku Zmechanizowanego Wojska Polskiego,

                     5 .VI. 1993 roku,  zostaje  oficjalnie otwarte.

              15.IX.1993 roku Rada Ministrów RP nadaje miejscowości Borne Sulinowo
                                                              status miasta

                                  

                                                                  **********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz