czwartek, 28 lutego 2019

Herby powiatów z motywem orła -cz.3


                                               Województwo mazowieckie

                           Herb województwa przedstawia w polu czerwonym białego orła,
                                                  o dziobie i szponach złotych.
                              Herb został ustanowiony uchwałą sejmiku w dniu 29 maja 2006 r.
                                            Autorem projektu jest Andrzej Heidrich

Wzorowany jest na historycznym herbie książąt mazowieckich z dynastii Piastów, w wersji używanej 

               przez 200 lat od momentu inkorporacji Mazowsza do Korony, aż do III rozbioru Polski.
                             Jest jego współczesną interpretacją, a nie wierną kopią.
                                                   ***

                                                           Poprzedni herb województwa
                                                                        2002-2006


Przyjęty  uchwałą Nr 50/02 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2002 roku
    . Przedstawiał w polu czerwonym białego orła o dziobie i szponach złotych
                                             oraz złotym pierścieniu spinającym ogon

 Różnił się on od obecnego kształtem i uzbrojeniem orła, m.in. występowała w nim złota przepaska

 na ogonie orła. Herb ten został zakwestionowany przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA jako

 ahistoryczny i zbyt podobny do herbu Obornik Wielkopolskich.

               Wszystkie herby powiatowe w których figuruje ten orzeł  powinny ulec zmianie.

                                Województwo składa się z 37 powiatów ziemskich.
                                    Herby z motywem orla posiada  25 powiatów.

                                                                           *****
                                                         Powiat białobrzeski 

                                                                      Przyjęty  w 2001 r

                    Tarcza dwudzielna w lewy skos, z wkomponowanym w środek pasem.
W polu pierwszym na czerwonym tle widnieje mazowiecki Orzeł Biały.
W polu drugim na niebieskim tle umieszczona jest syrena w koronie ze złotym ogonem.
 Pas jest koloru złotego, na którym umieszczone zostało sześć niebieskich, sześcioramiennych gwiazd.

Orzeł symbolizuje przynależność powiatu do woj. mazowieckiego.
Syrena to motyw zaczerpnięty z herbu Białobrzegów, co symbolizuje stolicę powiatu.
Natomiast 6 gwiazd to 6 gmin powiatu białobrzeskiego.


                                                                              ***
                                                       Powiat ciechanowski 

                                        Przyjęty  uchwałą Rady Powiatu 20 listopada 2000.

Na niebieskim polu znajduje się wizerunek Zamku w Ciechanowie w kolorze żółtym, na którego prawym murze stoi postać świętego w białej szacie, trzymającego w prawej ręce klucz żółty. Nad frontową wieżą zamku widnieje hiszpańska tarcza herbowa, na której czerwonym polu widnieje orzeł mazowiecki.

Zamek zlokalizowany w Ciechanowie, z faktu zamieszkiwania w nim władców Mazowsza stał się jego symbolem
Święty na murach to św. Piotr - patron Ciechanowa - motyw zaczerpnięty z herbu miasta stołecznego.
Orzeł symbolizuje już nie tylko Mazowsze, ale całe województwo mazowieckie
 
                                                                                 ***
                                                          Powiat gostyniński 

               Herb został ustanowiony Uchwałą nr XIII/76/2000 Rady Powiatu Gostynińskiego
                                                        z dnia 31 stycznia 2000 r.

 Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup, w polu prawym orzeł czarny z literą R złotą,

w polu drugim złotym mitra książęca czerwona, w polu dolnym błękitnym brama srebrna z trzema

 wieżami (herb Gostynina).

 
                                                                         ********
                                                           Powiat grodziski


Przyjęty uchwałą nr 54/2003 Rady Powiatu Grodziskiego
 z dnia 26 czerwca 2003 roku

        W polu czerwonym po prawej stronie głowę orła mazowieckiego zwróconą w lewo
                   i po lewej stronie herb Bogoria z herbu Grodziska Mazowieckiego.


                                                                           *****
                                                               Powiat grójecki 


Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Grójeckiego Nr XVII/122/2000 
z dnia 28 listopada 2000 r.


W polu pierwszym na czerwonym  tle widnieje mazowiecki Orzeł Biały. W drugim zielony

 (smok na białym  tle. W trzecim polu umieszczone zostało symetryczne, zielone (również pień) drzewo owocowe, z jedenastoma czerwonymi owocami (jabłkami?)
.
Godło w polu pierwszym symbolizuje przynależność powiatu do woj. mazowieckiego.
Drugie godło to herb Ziemi Czerskiej, której powiat grójecki jest częścią.
Trzeci herb symbolizuje liczne, obszerne sady owocowe, które znajdują się na terenie powiatu,

 a sadownictwo stanowi znaczącą część gospodarki.

                                                                      **********
                                                          Powiat legionowski 

Herb przyjęty 27. VIII. 2002 r. 


W polu błękitnym srebrny orzeł według wzoru orła używanego na czapkach I Brygady Legionów między srebrnym pastorałem ze złotą krzywaśnią w słup z prawej i srebrnym mieczem ze złotą rękojeścią w słup ostrzem w dół

Orzeł legionowy umieszczony w górnej części tarczy stanowi element mówiący - nawiązujący bezpośrednio

 do nazwy Powiatu i jej genezy. Symbolizuje on jednocześnie miasto Legionowo. W tutejszych koszarach począwszy od 1918 roku formowany był 1 pp, który 16 stycznia 1919 roku otrzymał zaszczytne miano "

1 p.p. Legionów". Z inicjatywy gen. Bolesława Roi dla upamiętnienia czynu niepodległościowego Legionów Józefa Piłsudskiego Starostwo Powiatowe Warszawskie w dniu 3 maja 1919 zmieniło dotychczasową nazwę miejscowości stanowiącej zalążek dzisiejszej stolicy Powiatu z Jabłonny Nowej na Legionowo.

 Należy dodać, że orzeł legionowy (mający jednakże nieco inny rysunek) jest nowym godłem tego miasta.

pastorał symbolizujący władzę kościelną nawiązuje do dziejów obecnych gmin: Jabłonna i Wieliszew.

 Tereny wchodzące w skład gminy Jabłonna mają swoje korzenie nierozerwalnie związane z biskupami płockimi, którym podlegały .
miecz symbolizujący władzę książęcą i królewską nawiązuje do dziejów gmin: Nieporęt i Serock.
                                                                            *******
                                                            Powiat makowski 

Herb ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/187/2002 
z dnia 28 czerwca 2002 roku.

Tarcza dwudzielna w słup . W polu pierwszym umieszczona jest prawa połowa mazowieckiego Orła Białego, na czerwonym  tle. W drugim polu umieszczone są trzy czerwone maki na żółtym  tle
pierwszy herb symbolizuje przynależność powiatu do Mazowsza i woj. mazowieckiego.
drugi herb przedstawia maki, ponieważ najbardziej się nam kojarzą z jednym z członów stolicy powiatu - "Maków"

                                                                             *****
                                                               Powiat miński


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVII/234/2002 Rady Powiatu Mińskiego
 z dnia 26 marca 2002  

           tarcza dwudzielna w słup,. W polu prawnym czerwonym srebrny orzeł niekoronowany
 ze złotą przepaską na skrzydłach, z takimż dziobem, szponami oraz pierścieniem na ogonie.
W polu lewym błękitnym znajduje się złota ośmioramienna gwiazda nad złotym półksiężycem.

                                                                          *****
                                                             Powiat mławski 


                                   Herb  uchwałą nr XXXV/202/2001 Rady Powiatu Mławskiego
                                                                     z dnia 10 listopada 2001

 przedstawia w czerwonej tarczy herbowej białego orła o złotym dziobie i szponach, z błękitną tarczą sercową na piersi, w której przedstawiono patrona siedziby powiatu - Mławy: św. Wojciecha w czerwonym płaszczu

 ze złotymi zdobieniami, trzymającego w prawej ręce wiosło a w lewej krzyż - obydwa złote.
 Orzeł biały pochodzi z herbu książąt mazowieckich, władających Ziemią Zawkrzeńską -

 terenem obecnego powiatu, symbol ten podkreśla związek powiatu z Mazowszem.


                                                                                *****
                                                        Powiat nowodworski 


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XVII/98/2004 Rady Powiatu Nowodworskiego
 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

 w polu czerwonym mur srebrny z bramą i trzema basztami, pod którymi rzeka srebrna w pas. 

W prześwicie bramy chusta srebrna związana w krąg. Na środkowej, najwyższej baszcie orzeł srebrny 

     ze złotą przepaską na skrzydłach oraz złotymi pazurami, dziobem i pierścieniem na ogonie.

                                                                          ****
                                                             Powiat ostrowski

 Herb powiatu wymieniony jest  w statucie powiatu, ustanowionym uchwałą nr IV/17/2002
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2002.


Na tarczy czwórdzielnej w krzyż, w polu pierwszym koloru czerwonego orzeł koloru srebrnego, 

w polu drugim zielonym ostrowa (ostrzew) złota, w polu trzecim zielonym jedenaście gwiazd złotych,

 w polu czwartym srebrnym smok skrzydlaty zielony

Herb odwołuje się do historii i tradycji tych ziem należących do powiatu. Orzeł biały (srebrny) nawiązuje

 do historycznego herbu Mazowsza.
Ostrowa (ostrzew) złota w polu nawiązuje do godła stolicy powiatu Ostrowi Mazowieckiej.

 Gwiazdy złote w polu trzecim symbolizują 11 gmin wchodzących w jego skład. 

W polu czwartym smok skrzydlaty o dwóch łapach nawiązuje do historycznego herbu księstwa czersko - warszawskiego, na którego dawnych terenach znajdują się obecnie ziemie powiatu.

Pole pierwsze i pole czwarte tarczy herbu wraz z elementami na nich widniejącymi, są wzorowane

 na pieczęci Bolesława IV - księcia mazowieckiego, który nadał prawa miejskie Ostrowi i Nurowi w 1434 r.

 a leżącym na terenie powiatu. Czteropolowy podział herbu wiąże się z czteropolowy herb z orłem i smokiem na chorągwi księcia mazowieckiego.

                                                                     
                                                                          *******

Powiat otwocki 

             Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku
                                                          z dnia 26 czerwca 2008 roku

 Na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym, czerwonym – pół orła srebrnego, w polu lewym, złotym – zielonego, skrzydlatego smoka, z czerwonym językiem, wyskakującego z czary zielonej.

                                                   Nawiązanie do herbu Otwocka z 1916 r


                                                                             *****

                                                                Poprzednia wersja

                                                     
                                                                       21.VI.2002

                                                                      *********
                                                             Powiat płocki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 59/VII/99 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 maja 1999 r.

        Na tarczy w polu czerwonym dwudzielny orzeł „mazowiecko - płocki", (z prawej strony półorzeł                              srebrny, z lewej strony półorzeł czarny z literą P złotą na piersi).

                                                                              ****
                                                            Herb województwa płockiego
                                                                        XVI w-do 1793 r

                          Herb przedstawiał czarnego orła bez korony w czerwonym polu
                                                          z złotą literą P na piersiach.

                                                        W Królestwie Kongresowym


                                                                            ******
                                                               Powiat płoński

Przyjęty ?

  W polu pierwszym widnieje mazowiecki Orzeł Biały na czerwonym tle. W drugim dwie białe wieże, mające po dwa okna, z dachami żółtymi, a między nimi kula żółta. W polu trzecim na białym tle mur czerwony z blanką i wieżą pośrodku tego samej barwy z dachem żółtym i oknami dwoma, kwadratowe nad prostokątnym. W polu czwartym orzeł czarny płocki.
 Pola I i IV symbolizować mają przynależność ziem powiatu do Mazowsza i Ziemi Płockiej.
                   Pole II to herb stolicy powiatu - Płońska. Zaś III to herb Raciąża.

                                                                          ********

                                                          Powiat pruszkowski 


                                                                Przyjęty   15 .I. 2002 r

 Tarcza dwudzielna z lewa w skos. W polu pierwszym czerwonym srebrny orzeł mazowiecki, w polu drugim błękitnym, złoty rycerz z mieczem i tarczą, na srebrnej tarczy zielony smok czerski.

Orzeł i smok pochodzą z godła dawnego księstwa czersko-warszawskiego, postać rycerza z herbu Grzymała rodu Potulickich, zasłużonego dla ziem obecnego powiatu.

                                                                     ***********
                                                            Powiat pułtuski

          Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXIV/228/2002 Rady Powiatu w Pułtusku
                                                                z dnia 27 lutego 2002 r.
Herb powiatu  przedstawia w polu czerwonym orła srebrnego pod którym trzy kłosy złote między 

pastorałem srebrnym a takimż krzyżem w skos.

  Pastorał i krzyż procesyjny-  nawiązanie do dawnych wlaścicieli Pułtuska - biskupów płockich

                                                                          *******
                                                              Powiat radomski 

                                                                   Przyjęty 29.V.2000

           Tarcza dwudzielna w słup. Pierwszym polu   herb województwa mazowieckiego ?
                                    (powiat historycznie znajduje się w Małopolsce)

Drugim herbem jest tarcza w kolorze błękitnym na której mieszczą się, ułożone w słup, wierszami na zmianę po 3 i 2 sześcioramienne gwiazdy w kolorze złotym, które symbolizują gminy powiatu oraz majuskuła R - inicjał Radomia, stolicy powiatu.

 Motyw herbu drugiego zaczerpnięty jest z herbu województwa sandomierskiego,
gdzie również występują takie same gwiazdy na takim samym tle; ta część herbu symbolizuje historyczną przynależność ziem powiatu do tego województwa


                                                                         *******
                                        Powiat sierpecki


Przyjęty 26 .VI. 2000

 Na tarczy typu hiszpańskiego z polem sercowym. Pierwsze pole (sercowe) przedstawia na czerwonym  polu lwa złotego  wspiętego, zwróconego w prawo.
Pole drugie przedstawia na czerwonym polu mazowieckiego orła białego.

Orzeł Biały symbolizuje przynależność powiatu i jego ziem do woj. mazowieckiego.

Złoty lew pochodzi z dawnego (wzór z 1960 r.) herbu Sierpca, zatem symbolizuje miasto Sierpc -

 stolicę powiatu
Herb Prawdzic właścicieli miasta - Sierpińskich

                                                 ******
                                     Powiat sochaczewski


Przyjęty 3.V. 2002

 Tarcza herbowa podzielona w pas. W polu pierwszym koloru czerwonego widnieje orzeł biały w koronie złotej z rozpostartymi skrzydłami, zwrócony w lewo. W polu drugim na czerwonym polu dwa miecze białe 

o żółtych rękojeściach, skrzyżowane ze sobą.
 Pola te oddzielone są białym, falującym pasem.
Orzeł Biały symbolizuje zarówno państwowość polską, jak i przynależność do Mazowsza.
Falujący pas ma przedstawiać rzekę – symboliczny wygląd Wisły, która jest największą rzeką powiatu.

Skrzyżowane miecze to oznaczenie bitwy. Ma to symbolizować największą bitwę kampanii wrześniowej toczonej na terenie powiatu.


                                                                       **********
                                                Powiat warszawski zachodni 


Herb ustanowiony przez radę powiatu 19 września 2012 r

 Tarcza czterodzielna w  krzyż, w polu 1 i 4 czerwonym orzeł srebrny z dziobem, przepaską i łapami złotymi, 
w polu 2 i 3 srebrnym smok kroczący zielony z językiem i łapami czerwonymi.

Herb po raz pierwszy pojawił się na pieczęci księcia mazowieckiego Janusza I w XIV wieku i związany jest
 z podziałem księstwa mazowieckiego pomiędzy synów księcia Siemowita III, t.j. Janusza I i Siemowita IV oraz rozdziałem na księstwo płockie i czersko-warszawskie. Smok pochodzi z herbu ziemi czerskiej, 
znany jest też z chorągwi księcia Janusza z bitwy pod Grunwaldem.
 Herb używany był do czasu inkorporacji Mazowsza do Korony w 1526 roku.


Poprzednia wersja herbu
 2000-2012

                                                        

                                                                         *********

                                                         Powiat węgrowski


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXV/152/2001 Rady Powiatu Węgrowskiego
 z dnia 30 marca 2001 r.

. W polu pierwszym srebrnym  pół orła czerwonego z rozpostartymi skrzydłami, zwrócony w lewo i pół czarnego niedźwiedzia po jego prawej stronie zwróconego w prawo.
 Zwierzęta te ukoronowane są jedną koroną złotą.
 W polu drugim na czerwonym polu niedźwiedź czarny kroczący, zwrócony w prawo z przednią, prawą łapą uniesiona do góry. Na boku zwierzęcia centralnie umieszczona francuska średniowieczna tarcza 

herbowa herbu Trąby.

Pole pierwsze to motyw zaczerpnięty z herbu Liwa (również występuje w herbach Grębkowa i Wierzbna)   i ma symbolizować Ziemię Liwską.

          Pole drugie to odmieniony   herb Węgrowa - symbol stolicy powiatu

Poziome ułożenie barw czerwonej i białej jest zaczerpnięte z polskiej flagi narodowej, co symbolizować 

ma integralność powiatu z Polską

                                                                    ***********
                                      Powiatu wołomiński

Przyjęty 11.IX.2001 r

Herb Powiatu  przedstawia, na tarczy dwudzielnej poziomo, w polu górnym o barwie czerwonej - pół orła białego (srebrnego), w polu dolnym o barwie błękitnej postać świętego Michała Archanioła w złotej zbroi, trzymającego w prawej dłoni płomienisty miecz, a w lewej czerwoną wagę.

Herb odwołuje się do historii i tradycji ziem powiatu. Półorzeł biały (srebrny) w polu górnym nawiązuje bezpośrednio do historycznego herbu Mazowsza - orła białego bez korony i przepaski na skrzydłach w polu czerwonym. Orzeł ten wywodzi się z godła dynastycznego Piastów i znany był już w XII wieku. Stylizację orła przyjęto według pieczęci herbowej księcia mazowieckiego Siemowita III z 1371 roku.

Postać świętego Michała Archanioła, w średniowieczu jednego z głównych patronów rycerstwa, symbolizuje zwycięstwo wojsk polskich nad bolszewikami w 1920 roku pod Ossowem i Radzyminem. 
Według Biblii i tradycji chrześcijańskich Archanioł Michał uważany jest za ducha opiekuńczego Kościoła, obrońcę wiernych i pogromcę szatana. Jako jeden z najwyższych książąt anielskich i zwycięzca smoka - szatana przedstawiany jest najczęściej w zbroi złocistej i z włócznią lub mieczem płomienistym oraz z wagą


                                                                               ******
                                         Powiat Zwoleński

              Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XVII/130/2000 Rady Powiatu Zwoleńskiego
                                                              z dnia 15 września 2000

                                                      Tarcza dwudzielna w słup.
W polu prawym czerwonym pół orła srebrnego (herb województwa mazowieckiego).
 W polu lewym błękitnym złota litera S, na której przysiadł barwa czarny kruk trzymający złoty pierścień.
Pierwszy herb obrazuje przynależność powiatu  (historycznie to Małopolska)
                                     do województwa mazowieckiego.
Litera S to zarówno łaciński inicjał Zwolenia (  Swolen ) jak i motyw zaczerpnięty z jego herbu, 

co symbolizuje  stolicę powiatu.


                     Kruk i pierścień to  klejnot herbowy . Korwin, którym pieczętował się
                                                  Jan Kochanowski z Czarnolasu.                                                                      ***********
                                                           Powiat żuromiński

                                                                          Przyjęty..?

 Na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym  czerwonym półorzeł biały, w polu lewym  błękitnym 

gwiazda i księżyc złote nad którym trzy takież kłosy w wachlarz osadzone bezpośrednio na barku księżyca.

     Pole pierwsze to symbol Mazowsza, na którym leży powiat.
Kłosy mogą wskazywać na rolniczy charakter gospodarki powiatu.
Zaś półksiężyc i gwiazda to motyw zaczerpnięty z herbu Żuromina (stolica powiatu).

                                                                           *****
                                     Powiat żyrardowski


Przyjęty w   2001 r

                                                     Tarcza dwudzielna w słup.
            W polu prawym  czerwonym półorzeł biały w polu lewym dwudzielnym w pas
                   herby miast znajdujących się w powiecie: Żyrardowa i Mszczonowa


                                                                           ********  
                                                       Herb powiatu łosickiego
                                             

                         Uchwałą Nr V/29/03 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 marca 2003 r.
    Uchwała ta została uchylona przez wojewodę mazowieckiego. Decyzję wojewody powiat    

  zaskarżył w sądzie, ale sąd odrzucił zarzuty. W związku z tym, do czasu opracowania poprawnych                                                          symboli, powiat pozostaje bez herbu.

                                                                              *****

Powiat sokołowski

Brak herbu ?

Od 2004 r -powiat posiada  logo


  

                                                                             *******
                                         Powiat ostrołęcki

                                                Herb powiatu

                                                  pozytywnie zaopiniowany 2.VII. 2021 r

                                                przez  Komisję Heraldyczną przy MSW i A

 wyobraża w polu czerwonym od góry pół orła mazowieckiego srebrnego z dziobem i przepaską

    koniczynową złotymi, zaś od dołu plaster miodu o pięciu komórkach - 3 nad 2.

 Herb nawiązuje do położenia powiatu na Mazowszu oraz do kurpiowskich tradycji bartniczych.


                                                                             
                                                                       Logo powiatu

                                                                   ***********

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz