poniedziałek, 25 lutego 2019

Herby polskich powiatów z motywem orła

             
                                   Herby polskich powiatów ziemskich
                                      z motywem orła

                     Na podstawie ustawy  o reformie administracji   terytorialnej (1998 r)
                                   prawo do ustanawienia herbów  i flag otrzymały też  powiaty.
                       
                                                 Województwo małopolskieHerb przyjęty  Uchwałą Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
    z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie herbu i flagi Województwa Małopolskiego

          Herb województwa  małopolskiego to w polu czerwonym ukoronowany orzeł biały ze złotą przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydła, takimże dziobem, językiem i szponami. Korona na głowie orła: gotycka, otwarta.
   Herb ten nawiązuje do herbu województwa krakowskiego I Rzeczypospolitej, który powstał już za czasów Kazimierza III Wielkiego w XIV wieku. Stylizacja orła nawiązuje do formy renesansowej, kiedy zaczęto odróżniać herb województwa od państwowego

                                                ****
                                          Motyw orła występuje w  15 herbach powiatowych
                                                     (na 19 powiatów tego wojewodztwa)

                                 W herbach powiatów  wojewodztwa małopolskiego  jest zazwyczaj
                               uszczerbione godło wojewodzkie i jakiś element z herbu stolicy powiatu

                                                            Powiat  bocheński

Herb został ustanowiony Uchwałą nr XVI/128/2000 Rady Powiatu w Bochni 
z dnia 19 września 2000 r.

tarcza czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym prawym górnym błękitnym trzy złote narzędzia górnicze: pośrodku młot a po bokach motyka i kilof (z herbu Bochni). W polu drugim lewym górnym czerwonym Orzeł Biały (herb województwa małopolskiego), w polu trzecim prawym dolnym czerwonym stylizowany Orzeł Biały ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi (nawiązujący do orła z czasów Kazimierza Wielkiego), w polu czwartym lewym dolnym błękitnym dziewięć kamieni w kolorze złotym.

                                                                            *****
                                                              Powiat  brzeski


Herb  został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 listopada 1999 roku.

przedstawia w polu czerwonym pół srebrnego gryfa, bez szponów, o dziobie i języku złotym, z takąż przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydło.

Pół-Gryfa zaczerpnięto z herbu Brzeska (w którym występuje srebrny Gryf na czerwonym tle), a skrzydło z herbu województwa małopolskiego (Orzeł Biały na czerwonym tle).
Uzasadnieniem jest trwająca przez kilka stuleci przynależność terytorialna obecnego powiatu brzeskiego do Małopolski oraz administracyjna i gospodarcza rola miasta Brzeska na obszarze powiatu
                                                                       Herb Brzeska


                                                                             ******
                                       
                                                         Powiat chrzanowski

Obecny herb powiatu chrzanowskiego wprowadzono 14 października 2000r 

Herb powiatu chrzanowskiego ma postać tarczy dwudzielnej, zawierającej:
w polu prawym: wizerunek Orła Białego (połuorzeł) w koronie, w czerwonym polu;
w polu lewym: postać świętego Mikołaja (patrona parafii w śródmieściu Chrzanowa) w szatach pontyfikalnych i w mitrze biskupiej, z trzema złotymi kulami w ręce prawej i pastorałem w ręce lewej.

***
Powiat dąbrowski

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 3 lipca 2007

 Na tarczy w polu czerwonym pół srebrnego ukoronowanego Orła – korona, dziób, język i przepaski na skrzydłach złote. Pod nim dąb złoty o trzech liściach i czterech żołędziach.

Uszczerbione godło województwa małopolskiego (pół ukoronowanego Orła Białego w nowej stylizacji)  podkreślenie związku powiatu z województwem, oraz stylizowany dąb nawiązujący
 do nazwy powiatu. 


Herb powiatu  w latach 2000-2007
****

Powiat gorlicki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXIX/483/02 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 kwietnia 2002 r

 przedstawia w polu czerwonym zwrócone do siebie dwie głowy - ukoronowanego srebrnego orła o dziobie i języku złotych oraz ukoronowanego srebrnego lwa ziejącego złotym płomieniem.

Głowa orła pochodzi z herbu województwa małopolskiego, głowa lwa  pochodzi z herbu Zadora rodu Karwacjanów, dawnych właścicieli Gorlic.

Herb Zadora


****
 Powiat krakowski

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr X/44/99 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 sierpnia 1999 

przedstawia w polu czerwonym ukoronowaną głowę Orła białego o dziobie i języku złotym.

 Jest to uszczerbiony herb Małopolski

***
Powiat limanowski

Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXIII/294/06 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r.

przedstawia w polu czerwonym złote drzewo, ponad którym ukoronowany srebrny Orzeł o dziobie i szponach złotych, z takąż przepaską przez skrzydła.

Herb Limanowej

***
                                                          Powiat miechowski
                                                       

Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 15 listopada 1999 r

     przedstawia w polu czerwonym ukoronowanego Orła Białego zwróconego w lewo, o szponach, dziobie i języku złotych, z podwójnym czerwonym krzyżem na piersi, stojącego na dwóch skrzyżowanych szablach zwróconych sztychem ku górze, o głowniach srebrnych, a rękojeściach złotych.

                     Wzór orła  -z chorągwi z czasów  Insurekcji Kościuszkowskiej (1794)
                              Dwie skrzyżowane szable - powstańcze i patriotyczne  tradycje regionu.
                                    Czerwony podwójny krzyż - z herbu Miechowa,
                                           znak zakonu bożogrobców miechowskich.

                                 

                                                                              ****
                                                        Powiat  myślenicki


 Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XLVI/316/2002 Rady Powiatu w Myślenicach
 z dnia 25 maja 2002 r

 przedstawia drzewo srebrne o trzech konarach i dziewięciu listkach w polu czerwonym, na takimże pagórku; po bokach drzewa zwrócone do niego, dwa ukoronowane srebrne Orły w typie klejnotowym, ze złotymi dziobami i szponami.
                                                           Drzewo  -z herbu Myślenic

             Orły w typie klejnotowym - lokowanie Myślenic przez  króla Kazimierza Wielkiego

                                                 *****
                                         Powiat  olkuski
                                      
Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 lipca 2000. 

Trzy Srebrne Orły


 przedstawia w polu czerwonym trzy ukoronowane srebrne Orły ze złotymi przepaskami zakończonymi trójliściem przez skrzydła, o takichże dziobach i szponach, w układzie 2 i 1.

 Wizerunek orła jest tożsamy z orłem małopolskim, co nawiązuje do przynależności powiatu do województwa małopolskiego. Trzy orły nawiązują też do leżącego w części na terenie powiatu Szlaku Orlich Gniazd.
                                                   ****
                                      Powiat oświęcimski


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XII/88/99 z dnia 10 listopada 1999 r.

Herb powiatu oświęcimskiego  - w polu srebrnym Orzeł czarny ze złotą literą „O” na piersi, ze                                                    złotym dziobem, językiem i szponami.
       Nawiązuje do XVI wiecznej wersji herbu Księstwa oświęcimskiego.

                                                  ****
                                          Powiat  suski


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr III/14/99 Rady Powiatu Suskiego z dnia 19 stycznia 1999 r


 przedstawia głowę orła na czerwonym tle. Po obu jej stronach znajdują się dwa złote świerki, a pod nią trzy białe belki. Głowa orła to część podobizny orła, która znajduje się w herbie województwa małopolskiego. Drzewa symbolizują bogactwo lasów tego regionu, a trzy białe belki - trzy miasta powiatu: Suchą Beskidzką, Maków Podhalański i Jordanów.
Trzy srebrne belki to godło herbu Korczak - rodziny Komorowskich właścicieli "państwa suskiego" w XVI i XVIII w

                                                   ****
                                        Powiat  tarnowskiHerb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 1999 r.

 przedstawia w polu czerwonym pół ukoronowanego Białego Orła, o dziobie i języku złotych z sześciopromienną gwiazdą złotą na piersi, pod którą znajduje się półksiężyc.
                            Gwiazda i   półksiężyc - z herbu Tarnowa


                                              ******
                                     Powiat  wadowickiHerb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXVII/257/02 Rady Powiatu Wadowickiego 
z dnia 7 marca 2002 r

w polu czerwonym Orzeł biały ukoronowany ze złotą przepaską zakończoną trójliściem przez skrzydła, takim że dziobem, językiem, szponami i koroną na głowie ponad skrzyżowanymi kluczami papieskimi (srebrnym i złotym).

                      Klucze papieskie - miasto rodzinne papieża Jana Pawła II
                                                         
                                                                      *********
                                         Powiat  wielicki


                Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVI/117/01 Rady Powiatu Wielickiego
                                                                  z dnia 28 sierpnia 2001 r.

Herb przedstawia w polu czerwonym ukoronowanego białego Orła o dziobie i szponach złotych, z umieszczonymi na piersi trzema górniczymi narzędziami w słup (obustronny młot, po bokach którego znajdują się dwa młoty skierowane klinami na zewnątrz), trzymający w szponach dwa wieńce: żółty dębowy i srebrny laurowy.


Herb powiatu wielickiego nawiązuje równocześnie do trzech herbów: Orła z powstania krakowskiego 1846 r., Orła województwa małopolskiego oraz herbu Wieliczki (trzy młoty na piersi Orła). Orzeł powstańczy trzyma w szponach dwa wieńce: dębowy - symbol cierpienia narodu i ofiary z życia jego synów walczących o wolną Polskę, i laurowy - symbol chwały zwycięzców i tych, którzy dla sprawy narodowej gotowi byli pójść na śmierć.                                                                ********************
                                                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz