środa, 27 lutego 2019

Herby powiatów z motywem orła cz.2


                                            Województwo wielkopolskie

Herb województwa wielkopolskiego to w polu czerwonym orzeł srebrny, z przepask ą złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie, w polu czerwonym umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej. Jest to uszczerbiony (pozbawiony korony) orzeł wzorowany na herbie z pieczęci majestatycznej Przemysła II.


Herb został ustanowiony uchwałą sejmiku w dniu 31 stycznia 2000 roku. Uchwała NR XX/306/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi województwa wielkopolskiego

                                                  ****
                                  Województwo dzieli się na 31 powiatów.
                                       Motyw orła  znajduje się w herbach 26 powiatów

                                                *****
                                         Powiat chodzieski

Uchwała Nr XXX II / 217 / 2002 Rady Powiatu w Chodzieży

 Na tarczy dzielonej w pas w polu górnym, czerwonym, pół orła srebrnego .
W polu dolnym czerwone mury obronne z bramą o białych otwartych wrotach z uniesioną broną
Nad murem trzy blankowane czerwone wieże o pojedynczych oknach.

Herb Chodzieży

                                                   ****
                            Powiat czarnkowsko-trzcianeckiHerb został ustanowiony Uchwałą Nr V/33/2003 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 lutego 2003 r.
     Herb powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego  -na tarczy herbowej dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym orzeł srebrny, w polu lewym dwudzielnym w pas, w polu górnym czerwonym chusta srebrna (herb Nałęcz - symbol Czarnkowa). W polu dolnym srebrnym wół czerwony (herb Ciołek - symbol Trzcianki).

****
                                        Powiat gnieźnieński 


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XV /76/ 2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2000 r.
 W polu czerwonym orzeł srebrny ze złotymi szponami, dziobem i przepaską przez skrzydła i złotą koroną na głowie. Na piersi orła tarcza sercowa błękitna, w której skrzyżowane złote wiosło
i włócznia św. Maurycego
                         Wiosło - atrybut św. Wojciecha, jednego  z trzech głównych
                                                             katolickich patronów Polski.
Włócznia św. Maurycego -kopia  włóczni cesarskiej przekazana Bolesławowi Chrobremu przez                                      cesarza Ottona III   w 1000 r w czasie spotkania w Gnieźnie.

                                                   ***
                                       Powiat gostyński Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXIV/212/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 sierpnia 2001 r.
 Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup. W polu pierwszym błękitnym złota kopuła Bazyliki na Świętej Górze. W polu drugim czerwonym orzeł srebrny. W polu dolnym srebrnym trzy baszty czerwone przy czym środkowa wieża z podwójnym szeregiem blanków jest większa, a po bokach znajdują się dwie mniejsze wieże, każda ze spiczastym błękitnym dachem.                                                                                ***
                                         Powiat grodziski


Herb przyjęty w  2001 r.

 przedstawia w polu czerwonym "uszczerbionego" orła wielkopolskiego nad złotą gałązką lipową z pięcioma liśćmi symbolizującymi pięć gmin powiatu. Autorem projektu herbu jest Jerzy Bąk.
Orzeł pochodzi z pieczęci koronacyjnej Przemysła II - założyciela Grodziszcza (ob. Grodzisk Wielkopolski), gałąź lipowa nawiązuje do miejscowej XIV-wiecznej monety - kwartniaka, bitego w Grodzisku.

***

                                         Powiat jarociński


Przyjęty w  2002

     Herb  przedstawia w polu czerwonym "uszczerbionego" orła wielkopolskiego nad uszczerbionym godłem miasta Jarocin, cztery cegły symbolizują cztery gminy powiatu. 

Herb Jarocina


***
                                           Powiat kępiński Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XX/139/2000 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2000
 Tarcza dwudzielna w pas. W polu górnym czerwonym pół orła srebrnego ze złotym dziobem i takąż przepaską przez skrzydła. W polu dolnym błękitnym łabędź srebrny wokół którego siedem gwiazd złotych.
                                                               Łabędź z herbu Kępna


                                                                            ***
                                           Powiat kolski Herb został ustanowiony Uchwałą nr XLVIII/210/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 czerwca 2002 r.
 W polu czerwonym orła piastowskiego, siedzącego na kole od wozu. 
Po obu stronach koła znajdują się kwiaty  róży

Orzeł piastowski - symbolizuje przynależność do Wielkopolski, a koło - stolicę powiatu (Koło).
Kwiaty roży (herb Poraj) -błogosławiony Bogumił z Dobrowa,
ktory urodził w Koźminie, wywodził się z rodu Porajów i był krewnym św. Wojciecha 

***
                                         Powiat koniński 


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVI/157/01 Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 marca 2001 r
Na tarczy dwudzielnej skosem z lewa złotym w polu górnym czerwonym orzeł srebrny, w polu dolnym zielonym głowa końska srebrna

Orzeł nawiązuje do godła Wielkopolski i województwa wielkopolskiego, głowa konia do nazwy powiatu.

                                                     ***
                                       Powiat kościański  Uchwała Nr. XXVIII/212/2001 Rady Powiatu Koscianskiego z dnia 10.04.2001r. w sprawie przyjecia herbu, flagi Powiatu Kościańskiego.

 Tarcza herbowa dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup. W pierwszym, czerwonym polu Orzeł Biały zwrócony w prawo z rozpostartymi skrzydłami i złotym pierścieniem na ogonie. W polu drugim srebrnym wieża bramna czerwona, o dwóch oknach nad bramą, zwieńczona blankami z błękitnym, szpiczastym dachem zwieńczonym złotą kulą. W polu dolnym, koloru błękitnego, na złotym wzgórzu, pośrodku wieża bramna, srebrna o dwóch kwadratowych oknach koloru błękitnego nad złotą, gotycką bramą, zwieńczona błękitnym, szpiczastym dachem ze złotą anteną. Po lewej stronie zielone drzewo ułożone z lewa w skos, przeszyte trzema czerwonymi strzałami. Po prawej stronie infuła biskupia czerwona, a za nią złoty pastorał.

Pole pierwsze (Orzeł Biały) to symbol przynależności do państwa polskiego jak i do Wielkopolski.
Drugie pole to herb Kościana - stolicy powiatu.

Pole trzecie to kompozycja godel z  herbów trzech pozostałych miast powiatu. Od prawej strony (heraldycznie) Krzywinia, Śmigla i Czempinia.


                                                                            ****
                                       Powiat krotoszyński


  Przyjęty 27.IV. 2001

Tarcza dwudzielna w pas, pole górne dwudzielne w słup. W polu pierwszym szachowanym czerwono-srebrnym głowa tura czarna w złotej koronie i z takimż kolcem w nozdrzach. W polu drugim czerwonym Orzeł Biały. W polu trzecim błękitnym dwa skrzyżowane srebrne klucze (symbol Świętego Piotra), u góry srebrna róża ze złotymi listkami i po bokach dwie pojedyncze złote gwiazdy.

Herb Krotoszyna


****
                                    Powiat międzychodzki Herb został uchwalony 7 marca 2013

 Na tarczy dzielonej w pas w polu górnym, czerwonym, pół orła srebrnego z przepaską zakończoną koniczynkami i dziobem złotymi; w polu dolnym, srebrnym, mur obronny czerwony z trzema wieżami pomiędzy czterema gwiazdami złotymi.
 Orzeł stylizowany jest na wizerunek z pieczęci Jadwigi Andegaweńskiej, która przyczyniła się do rozwoju najstarszych miast powiatu - Międzychodu i Sierakowa. Fragment muru obronnego to element herbu stolicy powiatu - Międzychodu. Cztery gwiazdy oznaczają cztery gminy powiatu.

Poprzedni herb
2007

***********
Powiat nowotomyski 

Przyjęty 12.VI 2000.

Tarcza dwudzielna w słup. W polu prawym pół orła srebrnego ze złotym dziobem i szponami. Pole lewe dwudzielne w pas. W polu górnym złotym cztery zielone gałązki chmielowe - dwie górne z jedną szyszką i dwie dolne z dwiema szyszkami. W polu dolnym zielonym złoty splot wiklinowy
Orzeł w herbie jest wyrazem patriotyzmu mieszkańców tych ziem, chmiel i wiklina także nie są przypadkowe – powiat nowotomyski jest zagłębiem chmielowym, a wiklina jest tu od dawna uprawiana i wykorzystywana do produkcji koszy, skrzyń, mebli. Uprawa tych roślin jest bogactwem i chlubą  tego regionu.


*****
                                           Powiat obornicki

Herb został ustanowiony Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/55/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

Herb powiatu obornickiego - na czerwonym polu, wizerunek Orła białego bez korony i ogona. Poniżej wizerunku orła znajdują się trzy zlote cegiełki symbolizujące trzy gminy które są częścią powiatu Oborniki,Rogoźno,Ryczywół

****

Powiat ostrzeszowski


Herb został ustanowiomy Uchwałą Nr XXVI/108/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 21 stycznia 2001 r.

Herbem powiatu ostrzeszowskiego jest wizerunek głowy orła białego ze złotą koroną, zwróconej w prawo, poniżej skrzyżowane klucze złote, wokół widnieje siedem gwiazd w barwie złotej, które reprezentują siedem gmin położonych na terenie powiatu: Grabów nad Prosną, Mikstat, Ostrzeszów, Czajków, Doruchów, Kobyla Góra i Kraszewice.

******

                                           Powiat pilski Herb został ustanowiony przez Radę Powiatu 27 lutego 2014 r.
 W polu czerwonym uszczerbionego srebrnego orła wielkopolskiego ze złotym dziobem i takąż                                przepaską, pod którym złoty wieniec z dziewięciu liści dębu.

Pół orła jest uszczerbionym godłem herbu wojewódzkiego i podkreśla przynależność powiatu pilskiego do województwa wielkopolskiego. Wieniec z liści symbolizuje dziewięć gmin powiatu.
                                                   ****
                                             Poprzedni herb
                                             2000-2014

*****
                                           Powiat rawicki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXXI/179/2001 Rady Powiatu Rawickiego 
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup.
          W polu pierwszym czerwonym - Orzeł biały, w polu drugim czerwonym złota łódź,
              w polu trzecim złotym niedźwiedź czarny kroczący na zielonej murawie.

            Łódź to godło herbu Łodzia, którym pieczętowały się rody Górków i Opalińskich,
                                                              zasłużone dla powiatu.
    Niedźwiedź - pochodzi z herbu siedziby powiatu - Rawicza. Jest to uszczerbiony herb Rawicz, bez                                                    panny siedzącej na niedźwiedziu.


                                                    ***
                                           Powiat słupecki

Przyjęty 31.X.2000

 na tarczy dwudzielnej w pas w polu pierwszym czerwonym pół orła srebrnego ze złotą przepaską i takimż dziobem. W polu drugim błękitnym złoty krzyż zdwojony, wokół którego siedem gwiazd złotych.

Złoty krzyż zdwojony - z herbu Słupcy


                                                  ****
                                      Powiat szamotulski 


Uchwała Nr XVI/72/04 Rady Powiatu Szamotulskiego

Tarcza o kroju późnogotyckim. W czerwonym polu orzeł srebrny ukoronowany złotą otwartą koroną, o złotym dziobie zwróconym w prawo, złotych łapach i pazurach, ze złotą przepaską na skrzydłach i złotym pierścieniem spinającym ogon. Na piersiach orła tarcza późnogotycka, w czerwonym polu której pomłość srebrna w krąg o końcach zakładanych prawa na lewą.

 Pomłość srebrna -herb Nałęcz , Szamotulskich założycieli Szamotuł.


*******
                                            Powiat średzki


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr XXVIII/197/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2005 roku

Herb powiatu średzkiego na tarczy późnogotyckiej w polu czerwonym orzeł srebrny o złotym dziobie i złotych szponach, ze złotą półksiężycową przepaską u góry piersi. Na piersi orła, środkiem, tarcza sercowa, w której w czerwonym polu znajduje się lew wspięty złoty, patrzący.

 Herb powiatu nawiązuje do wizerunku orła Przemysła II przejętego wraz z ideą zjednoczeniową od Henryka Probusa ze Śląska..


Lew - nawiązanie  do  pieczęci Przemysła II używanej   przed koronacją

.
******
Powiat śremski 

Przyjęty  30.X.2000 r

 Na tarczy dwudzielnej w słup w polu prawym czerwonym srebrny orzeł ze złotym dziobem i szponami, w polu lewym złota korona królewska otwarta ponad srebrną wieżą w postaci baszty obronnej z wieżami bocznymi (wykuszami) ze złotymi dachami.

Pole lewe - herb Śremu

*****
                                          Powiat turecki 


Herb i flagę ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XIV/62/2000 z 15 marca 2000

.Tarcza dwudzielna w pas. Pole górne dwudzielne w słup. W polu prawym czerwonym orzeł srebrny ze złotym dziobem, szponami i pierścieniem na ogonie. W polu lewy błękitnym trzy srebrne lilie. 
W polu dolnym srebrnym tur czerwony ( z herbu miasta Turek)


*******
                                      Powiat wągrowiecki Herb został ustanowiony 28 maja 2012 r

Herb powiatu wągrowieckiego przedstawia w polu czerwonym srebrnego połuorła z przepaską, złotym dziobem i łapami oraz topór z krzyżem srebrnym zaćwieczonym u nasady ostrza i trzonem złotym w pas, umieszczony na tarczy hiszpańskiej.

Topór z krzyżem - pierwotny herb Pałuków
średniowiecznego rodu szlacheckiego wywodzącego się z terenów północno-wschodniej części Wielkopolski o nazwie Pałuki
Swoją świetność ród osiągnął w XIV wieku.

O status głównego miasta Pałuk konkurują Kcynia, Szubin, Wągrowiec i Żnin


Poprzedni herb
2002 -2011

*****

                                       Powiat wolsztyński 


Przyjęty 20.VIII.2000 r

 W polu czerwonym orzeł srebrny ze złotymi szponami, dziobem, przepaską przez skrzydła i takimż pierścieniem na ogonie. Na piersi orła tarcza sercowa srebrna, w której  ponad zieloną murawą,  na trzech błękitnych  falistych linach postać Madonny w błękitnej sukni i czerwonym płaszczu, ze złotą koroną na głowie i srebrną aureolą wokół głowy. Stoi ona na srebrnym półksiężycu. Otoczona owalną płomienistą złotą mandorlą. W prawej ręce trzyma srebrne berło, lewą podtrzymuje Dzieciątko Jezus, trzymające w prawej ręce jabłko królewskie, ze srebrną aureolą wokół głowy

Herb Wolsztyna. 

******
                                        Powiat wrzesiński


Herb został ustanowiony Uchwałą Nr 207/XXXVI/2002 Rady Powiatu we Wrześni 
z dnia 6 lutego 2002

 Na tarczy późnogotyckiej w polu czerwonym orzeł srebrny ukoronowany złotą otwartą koroną, o złotym dziobie, złotych łapach i pazurach i ze złotym pierścieniem spinającym ogon a także ze złotym połuksiężycem poprzez pierś i górną część ramion i skrzydeł. Na piersi orła zawieszona na dolnej części połuksiężyca tarcza sercowa późnogotycka o czerwonym polu, w której róża srebrna o złotym okrągłym środku wśród piąci płatów i tyluż listków zielonych.

 Na piersi zawieszona jest późnogotycka tarcza z herbem Poraj (biały kwiat na czerwonym polu). Orzeł nawiązuje do tradycji księcia/króla Przemysła II, który często bawił w Pyzdrach, a także hojnie obdarzał je przywilejami. Zaś herb Poraj wskazuje na rodowe gniazdo potomków czeskiego księcia Poraja, czyli Porajów-Różyców gęsto zamieszkujących tereny od Sobiesierni i Gulczewa po Chociczę i Targową Górkę, założycieli miasta Wrześni

Herb Wrześni

*******

                                        Powiat złotowski 
Herb  ustanowiono uchwałą Rady Powiatu nr XXI/75/2000 z 30 sierpnia 2000.

Na tarczy dwudzielnej w słup z prawej strony w czerwonym polu biały półorzeł, będący symbolem Wielkopolski, z lewej strony tarcza dwudzielna w pas: u góry znak rodła (srebrny na czerwonym tle) u dołu złote drzewo na błękitnym polu.

 Rodło  - znak Związku Polaków w Niemczech 

*********
                                                  ***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz