czwartek, 7 lutego 2019

Moresnet


Neutralny Moresnet 

– istniejące w latach 1815-1919 terytorium sporne  położone między Niemcami i Belgią, 
7 km na południowy zachód od Akwizgranu


Terytorium miało  kształt zwężającego się trójkąta, 
 Na północy granice terytorium sięgały do Vaalserbergu, tworząc tym samym punkt (czwórstyk), w którym spotykały się terytoria czterech krajów (Moresnet, Holandii, Belgii i Niemiec).


Południową granicę Neutraal-Moresnet  tworzyła droga z Liege do Akwizgranu ( Lütticherstrasse)  
Granice zachodnie i wschodnie   biegły w linii prostej na północ, zbliżając się coraz bardziej do Vaalserbergu

Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 przyznał Belgii władzę nad Moresnetem.
Obecnie terytorium to znajduje się w granicach  gminy   La Calamine (Kelmis) **********
         fr. Le territoire contesté de Moresnet

   Gebiet von Neutral-Moresnet

hol. Het Onverdeelde Gebied van Moresnet

Powierzchnia - 344 ha (3,44 km²) 

Ośr. adm.- La Calamine (Kelmis)
Język urzędowy -francuski
niemiecki,holenderski

Jednostka monetarna - frank francuski

Ludność -4,7 tyś (w 1914 r)

*****

Nieoficjalna flaga od 1883 r

*****
Godło firmy 

La Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne 
 .
********


Flaga  obecnej gminy  Kelmis
od 1996 r

********

1815 -spór o   kopalnię cynku i ołowiu  Altenberg (Vieille Montagne)

26.VI.1816 - traktat graniczny w Akwizgranie
holendersko-pruska komisja graniczna  uznaje  obszar wokół kopalni La Calamine (Kelmis)   tymczasowo  za neutralny,  wspólnie zarządzany przez Królestwo Zjednoczonych  Niderlandów (od 1830 r przez  Belgię) i Królestwo Prus(od 1871 Niemcy) 


Oba państwa ustanowiły wspólną administrację.
 dwaj komisarze królewscy, po jednym od każdego sąsiada.
 komisarzami byli zwykle urzędnicy państwowi z belgijskiego Verviers i pruskiego Eupen .
Władzami  miejskimi  kierował burmistrz wyznaczony przez komisarzy
  
        Od  1859 r. -utworzenie  rady miejskiej (10 osób)
        i mianowanie burmistrza,

        VIII. 1908- próba utworzenia   Amikejo państwa esperantystów
(lek.Wilhelm Molly i  prof. Gustave Roy)

Od  8.VIII. 1914 r. okupacja niemiecka
27.VI.1915 r. aneksja do Prus
Od  XI.1918 r. okupacja belgijska
28.VI.1919 -traktat wersalski ( art.32) likwidacja  terytorium
 10 .I. 1920 - w granicach Belgii
Commune de La Calamine
1940-1944 -  powtórna okupacja niemiecka 
część Amt Moresnet
1944-1976 r -Commune  de La Calamine
1 .I.1977 r. połączenie  ówczesnych gmin Neu-Moresnet, Hergenrath i Kelmis.


Od 1977 -część  Niemieckojęzycznej Wspólnoty Belgii.


                                                                       ******
                                                   Znaczki pocztowe

                                   W obiegu znaczki belgijskie i pruskie (1871 -niemieckie)

                                              W Moresnet  nie było urzędu pocztowego.

                                                                     ******
                                                              Znaczki lokalne

                                       5.X. 1886 -19.X.1886  znaczki -  Kelmiser Verkehrs Anstalt.
                                                             seria  8 znaczków


                                      

                                                                            *****
**********                                                                           *****
                                               Następny post Eupen i Malmedy

                                            .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz