niedziela, 24 lutego 2019

Meklemburgia

Meklemburgia (niem. Mecklenburg ) – kraina historyczna  obejmująca  pas wybrzeża pomiędzy Zatoką Lubecką na zchodzie a nasadą  półwyspu Darss na wschodzie (Pobrzeże Meklemburskie)
oraz rozciągający się na południe i południowoy-wschód  od niego obszar pojezierny ( Pojezierze Meklemburskie).
 Obecnie jest to zachodnia i największa część kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern) w Niemczech.


*******


Meklemburgia została po raz pierwszy wymieniona w dokumencie z 995 roku jako "Mikelenburg".

Staroniemiecki  Mikilenburg Meklemburg (nazwa zamku) < germ. mekila- → wielki + niem. Burg → gród, zamek
kalka ze słowiańskiego Weligard

*********
Meklemburgia powstała na dawnych ziemiach zachodniosłowiańskich jako kontynuacja plemiennego księstwa Obodrzyców (Reregów) z ośrodkiem o charakterze miejskim (Mechlin) leżącym wówczas pomiędzy obecnym Wismarem a Schwerinem i część ziem Wieletów.

X w-próby podboju ze strony Niemców i Duńczyków

1160–1163 książę saski  Henryk Lew -ostatecznie podbił i  sholdował ziemie Obodrzyców
do końca XII w - chrystianizacja
Ustanowienie biskupstwa w Schwerinie 
        1214- 1227  Duńczycy  ( król Waldemara II )
W XIII i XIV wieku Meklemburgia została skolonizowana przez ludność niemiecką  ( z Saksonii,Fryzji, Holandii) i w większości zgermanizowana.

 Całkowicie zniemczona dynastia meklemburska książąt obodrzyckich 
zachowała tron do roku 1918.

Jej założyciel - możny obodrycki Niklot  ( pan.1131-1160)
1160 -1178 Przybysław (syn Niklota)

 Po śmierci Henryka Browina (1178-1227) państwo rozpadło się  na 
4 księstwa - ze stolicami w Mechlinie (Meklemburgia), Orli (Werle)
 Roztoce (Rostocku)i Parchimiu


 podział  Meklemburgi  w XIV w 
linia  na Stargardzie  - 1329-1471
lnia na Schwerinie  1329-

1471 -zjednoczenie  (Henryk IV Gruby z linii schwerińskiej )

Następne  podziały - linie Güstrow (1592 -1695)
 i Schwerin

1618-1848- wojna trzydziestoletnia ,w obozie protestanckim
1627- najazd wojsk cesarskich 
przekazanie księstw  Albrechtowi  von Wallensteinowi (1629-31)

     1631 - najazd Szwedów
1648- utrata  Wismaru  ,Neukloster i wyspy Poel  na rzecz Szwecji 
Warunkowo zwrócone Meklemburgii w 1803 

Po wymarciu linii Güstrow  w 1695 -
zjednoczenie (ks. Fryderyk Wilhelm)

 8 III.1701 r -  wydzielenie  Adolfowi  Fryderykowi II,
    rezydującemu w Strelitz .części państwa

1806-1813 w Związku Reńskim

1815 -przybranie tytułów wielkich książąt

 1866  -  w Związku Północnoniemieckim 

1871 w składzie Cesarstwa  Niemieckiego
(ograniczona autonomia w sprawach wewnętrznych)

*******


Wielkie Księstwo Meklemburgii-Schwerin

(niem. Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin) 
Herzogtum Schwerin, Herzogtum Güstrow, Rostocker Distrikt,
 Fürstentum Schwerin, Herrschaft Wismar

Powierzchnia- 13.127 km² 
Stolica - Schwerin 


Państwo powstało 17 czerwca 1815 roku 
     Do księstwa  należały  małe enklawy: w  Meklemburgii-Strelitz - Ahrensberg  ( 32,3 km² )

-  w   Brandenburgii  - Rossow -29,9 km²  i Netzeband- 32,5 km²


na terenie księstwa  znajdowaly się też enklawy Księstwa M - Sterlitz - Blankenhagen-Gevezin  i Variezen -Gaarzz 
 i enklawa  prowincji pomorskiej - Zettemin.


**
Herb

Księstwa używały tego samego herbu z niewielkimi  rożnicami w herbie wielkim

Herb  wielki  od 1658 r

Wstęga z dewizą  -przez przeciwieństwa ku gwiazdom
Order Korony Wendyjskiej (niem. Orden der Wendischen Krone)

Trzymacze - czarny byk i złoty gryf

****
Połączone  herby

pole 1 -  herb Meklemburgii 
pole II-  herb linii z Rostoku
pole III - księstwo Schwerinu
pole IV- księstwo Ratzeburga
pole V  Stargardu  ( Herrschaft Stargard )
pole VI -Werle , głowa  byka pochylona  o 45 stopni.

Na tarczy sercowej - herb hrabstwa Schwerinu

********
    Wielkie Księstwo Meklemburgii-Strelitz
 (niem. Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz) 
Herzogtum Mecklenburg-Strelitz und Fürstentum Ratzeburg

Powierzchnia-  2 929,5 km ²
Stolica - Neustrelitz
.

  Księstwo Ratzeburg-381,94 km ² 


 W granicach  Księstwa M-Schwerin - enklawy  Dodow  6,8 km² 
Gevezin , Gaarz, Buschhof

w Ks.Lauenburg -Horst, Mannhagen, Walksfelde**********


Dewiza -AVITO VIRET HONORE - (przodków honorem stoi) 

***********

14 .XI. 1918 -likwidacja monarchii

Wolne Państwa Meklemburgii-Schwerin i Meklemburgii-Strelitz

Herb Wolnego Państwa Meklemburgii-Schwerina
Freistaat Mecklenburg-Schwerin 

Od 1921 r
 korona wielkoksiążęca  została zastąpiona "koroną ludową". 

*****
Herb Mecklenburg-Strelitz:
(Freistaat Mecklenburg-Strelitz) 
   
Herb od 1921 r

pole I -Stargard
Pole II- Meklemburgia
pole III -Ratzeburg
       Nad  tarczą "koroną ludową".

****
 1.I. 1934 r. -zjednoczenie  obu Meklemburgii


1934-1945

*******
1947-Land Mecklenburg

1948-1952

****
1952 - 1990  okręgi - Schwerin i  części Neubrandenburg, Rostock


3.X.1990 r -Land Mecklenburg-Vorpommern


Herb wielki (Großes Landeswappen) jest czteropolowy i ukazuje w pierwszym i czwartym polu głowę tura w złotym polu, w drugim polu gryfa i w trzecim czerwonego orła Brandenburgii, oba w srebrnym polu. Głowa tura pojawia się dwa razy, gdyż Meklemburgia była przez wieki podzielona na dwa księstwa, Meklemburgię-Schwerin i Meklemburgię-Strelitz.


Herb mały (Kleines Landeswappen) jest dwupolowy przepołowiony i ukazuje w lewym złotym polu meklemburską głowę tura, a w prawym pomorskiego gryfa w srebrnym polu.

Oba herby obecnego landu powstały dopiero po 1990 roku. 
Oficjalnie przyjęte zostały 30 stycznia 1991 roku.

***
Herby miast i powiatów  (2011)

Miasta na prawach powiatu

Rostock

od 1367.

***
Schwerin

 Nadany 10.IV.1858, ponownie 30.IX.1939

obecna wersja 11.II.1991.

****
powiat Ludwigslust-Parchim

Od 27.I.2015.

****
powiat Mecklenburgische Seenplatte

Od  11.III. 2014.

byk - Meklemburgia
Gryf - Pomorze
Fale - jeziora

*******

powiat Nordwestmecklenburg

 Od 2011

Pastorał -biskupstwo Ratzeburg,
 pasy srebrno -czerwone - barwy  flag statków Wismaru
( Hansestadt Wismar)

**
powiat Rostock


Od 29 XI.2011.

*******
Znaczki pocztowe

Meklemburgia -Schwerin

    1856- 1867  własne znaczki


do 1867 = 1 talar = 48 szylingów = 12 fenigów

1.I.1868 znaczki Północnoniemieckiego
 Okregu Pocztowego

***
Meklemburgia -Strelitz

1.X.1864-1867 własne znaczki


do 1870 r. =  Talar = 48 szylingów lub 30 srebrnych groszy


*****
Znaczki Niemiec

1872-1945*****
Znaczki 
Mecklenburg-Vorpommern
(OPD Schwerin)
VIII.1945-  31.X.1946
40 znaczków*****
1948 - znaczki okupacyjne
         (Sowjetische Zone)


***

Znaczki NRD

1949- 199
******
Znaczki RFN
1990-


                                                                            *******
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz