wtorek, 4 kwietnia 2017

Święta Góra Athos

               Autonomiczna Republika Góry Athos

      część górzystego półwyspu Athos, w Grecji, posiadająca status okręgu autonomicznego

                   , zamieszkiwanego wyłącznie przez mnichów prawosławnych.

                                         Powierzchnia 360 km².
          ( długość wynosi 40 km a szerokość w zależności od miejsca od 8 do 18 km)

                                     Athos stanowi wschodni cypel Półwyspu Chalcydyckiego,

                                          ze szczytem o tej samej nazwie (2033 m n p m).
 


Athos ma w obrębie Grecji status okręgu autonomicznego – oddzielnego departamentu.
 Zarząd sprawowany jest przez zamieszkujących na miejscu mnichów. Athos oddzielony 

jest od reszty półwyspu granicą lądową, strzeżoną policyjnie. 

Wjazd odbywa się jedynie drogą morską, przez przystań promową w Uranupoli.


Oficjalnym portem półwyspu jest miasteczko Dafni. 

Turyści na terenie Athos mogą przebywać maksymalnie 4 dni.


 Wymagane są wizy pobytowe.


Wyznawcy innych religii niż prawosławie mogą przebywać na

 Athos w liczbie łącznej nie większej niż 10 osób na dobę.

 
 Od 1060 r na terenie półwyspu nie mogą przebywać kobiety

 (nawet zwierzęta hodowlane na półwyspie są tylko płci męskiej).

 Zakaz ten nosi nazwę grecką avaton (cesarz Konstantyn X)

 W Athos mnisi żyją w surowych warunkach, nierzadko w odosobnieniu. Trudnią się rolnictwem,

 handlem oraz konserwacją substancji materialnej swych bardzo rozległych klasztorów.


  Ze względu na wielką wartość historyczną i kulturalną Athos został wpisany na listę światowego 

dziedzictwa kulturalnego UNESCO  (od 1988 r)

 

                  Dwugłowy orzeł i żółty płat flagi nawiązują do chorągwi Cesarstwa Bizantyńskiego.

           Według legendy twórcą pierwszego klasztoru na Athos był Konstantyn Wielki

 
                       Najprawdopodobniej pierwsi asceci osiedlili się na tym obszarze

                         pod koniec VIII stulecia, wspólnota monastyczna uformowała

                                   się na Athos przed rokiem 843.

 
  W 885 roku bizantyjski cesarz Bazyli I wydał mnichom przywilej przebywania

 na półwyspie zabraniając jednocześnie osiedlania się na Atosie rolnikom, wędrownym

 pasterzom  i innym osobom świeckim.


W 943 roku republika miała już dokładnie wytyczone granice i swoją głowę, 

którą był Protos - Pierwszy Mnich


Za początek zorganizowanego na większą skalę życia

 monastycznego na Athos uważa się powstanie w 963 r 

Wielkiej Ławry ( założonego przez św. Atanazego Atonitę).


             ok.1144  nadanie tytułu -  Ágion imón Óros Áthos(cesarz Aléxios I Komnenos)

                      1202- 1224 kontrola  Królestwa Tesaloniki (krzyżowcy)

.
                             1345-1350/1371-  pod kontrolą serbską.


                     W okresie największego rozkwitu było tam około 40 klasztorów.


                     Od 1430  do 1912  pod zwierzchnictwem imperium osmańskiego.

                           3 października 1913- Święte Zgromadzenie zaakceptowało 

                       przyszły status Athos jako niezależnej prowincji na terytorium 

                           Grecji (Aftónomi Monastikí Politeía Agíou Órous).
                           


                      W 1927 konstytucja Grecji uszczegółowiła status prawny wspólnoty.


                                  Obecnie pozostało 20 klasztorów

                                                                  ******

                                                          Znaczki pocztowe

                                                  1880

                                        Znaczki tureckie z nadrukiem                                             ******

                              Rosyjska agencja pocztowa do 1914 r
                            1909 - nadruk na znaczkach  rosyjskich teksu

                                                    francuskiego Mont Athos


                                                                   ********

                                                       1910-  nadruk  S Afonz
       


                                                                           ****
                                                 Grecja

 
                                                    Pierwszy znaczek  o tematyce  Athos 

                                                           ukazał się w 1927 r ( Mi 307)
                                               drugi w  1940 r

Mi 438

                                         Klasztor  Simonos Petra
    
                                                              kolejny w 1942 r  (Mi 471)

                                                             Klasztor Pantokratoros

                                            i w 1961 ( Mi 762 )

                                                                     Klasztor Dionysiou


                 W 1963 miały miejsce uroczyste obchody tysiąclecia istnienia Athos, poczta grecka

                                       emitowała z tej okazji serię znaczków (Mi 827- 834).                                                   Święty Atanazy z góry Athos                                                                           ***

                               Od  16. V. 2008 r - emisje dla Athos 

                           ( dla 2 urzędów pocztowych  w Karie i Dafni)

 Pierwszy znaczek 

        Nicefor II Fokas  (. 912- 969) – cesarz bizantyjski od 963,
 
 jeden z najwybitniejszych bizantyjskich władców X w.
 

                      

                                                   *****************************
                                                                      Znaczek Rosji   

                                        

                                                                       **********       


                                   *******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz