niedziela, 9 kwietnia 2017

Obwód Czerkaski                                                Obwód czerkaski 
                                 (ukr. Черкаська область) – 
                          obwód Ukrainy leży w środkowej części Ukrainy, nad Dnieprem.  
 
 
                                               Powierzchnia   -20.900 km²     
                                                 Stolicą obwodu są - Czerkasy.

                  Obwód utworzono -7 stycznia 1954 z części obwodów kijowskiego, połtawskiego
                                  i kirowogradzkiego.

            Obwód graniczy na północy z obwodem kijowskim, na południu z kirowohradzkim
                       na wschodzie z połtawskim, a na zachodzie z winnickim.
                        Historycznie leży na Ukrainie (część wschodnia) i Podolu (część zachodnia).

 
                                  
                                                                                  Mi 536

Krótko o historii.

                                   X w - słowiańscy Polanie
                                               do  Rusi Kijowskiej
 Od XIV wieku  w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego

W 1569 po unii lubelskiej  do Korony Królestwa Polskiego  w  województwie kijowskim
      i bracławskim (Humań)
1648 - 1654 - obszar objęty powstaniem Chmielnickiego
1672-1699 -  w granicach Turcji (traktat buczacki)
1699-1793 - ponownie w Rzeczpospolitej.
1917-1920-chaos wojenny

 1922-1991 -w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 VIII.1941-XII.1943 -okupacja niemiecka
           

1954 - powstanie obwodu
 


Od 1991  w granicach  niepodległej Ukrainy.


**************************

Herb  obwodu

Herb obwodu  przedstawia na tarczy w polu błękitnym złoty krąg słoneczny otoczony

 trzema złotymi kłosami zboża.
Na kartuszu u góry w otoczeniu dębowych gałązek portret Tarasa Szewczenki.
 U podstawy buława i szabla.
Herb przyjęty został 29 stycznia 1998 roku.
Autorami herbu są Aleksandra i Mikołaj Teliczenko.

                                          *************

 

  
Mi 143.


 Taras Hryhorowycz Szewczenko ( 1814 -1861 w Petersburgu) – ukraiński poeta narodowy, malarz, przedstawiciel romantyzmu. Taras Szewczenko jest również przedstawicielem literatury rosyjskiej

Niemal wszystkie jego powieści i większość dramatów zostało napisanych po rosyjsku

podczas gdy utwory poetyckie Szewczenki tworzone były w języku ukraińskim.
 Urodził się we wsi Moryńce w powiecie zwinogródzkim guberni kijowskiej 

 (obecnie w obwodzie czerkaskim, w rejonie zwinogródzkim.)


Mi 2460


  
                                     

                                             Herb  wsi Moryńce

                  Inne herby


     Czerkasy

 Czerkasy (ukr. Черкаси) – miasto w centralnej części Ukrainy, stolica obwodu czerkaskiego

Leży nad Dnieprem oraz nad brzegiem Krzemieńczuckiego Zbiornika Wodnego
 Miejscowość została założona prawdopodobnie w XIII w. na terenie Rusi Kijowskiej.
 Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od turkojęzycznych sprzymierzeńców

 Ordy,zwanych Czerkiesami.
 1394 - miasto


 XV-XVI - "stolica hetmanów ukraińskich"   Po II rozbiorze Polski znalazło się w guberni kijowskiej Imperium Rosyjskiego


 W latach 1922-1991 Czerkasy znajdowały się w granicach Ukraińskiej SRR.

 1932 -stolica rejonu
 Od 1954 miasto  stolica obwodu.
 W 1991 wraz z ogłoszeniem niepodległości Ukrainy, miasto znalazło się automatycznie

 w granicach Ukrainy.

Herb miasta od 1995 r.


1985.


1852


1791

************

Mi 203

*****


                 Humań 

        Drugie co do wielkości  miasto obwodu czerkaskiego , nad Umanką (dorzecze Bohu), 

                      siedziba administracyjna rejonu humańskiego.

Herb miasta od 1996 r.


       1616 - założenie osady (starosta bracławski  Walenty Kalinowski).
      Od 1726 - w rękach Potockich
       ok.1750 - prawo magdeburskie
            1768 - rzeź humańska– podczas koliszczyzny Kozacy i miejscowi ruscy chłopi 

wymordowali załogę twierdzy, mieszkańców i okoliczną ludność oraz Żydów i duchowieństwo unickie

którzy schronili się w Humaniu .

    1799 -powiat, w guberni kijowskiej.
 Stanisław Szczęsny Potocki założył dla żony Zofii Potockiej park, 

znany dziś jako Park Zofiówka

 Park powstały z inicjatywy Stanisława Szczęsnego Potockiego, wojewody ruskiego, jako dar

 dla jego trzeciej żony, Zofii.

 Park miał 150 ha powierzchni, był jednym z najpiękniejszych parków w Europie

. Powstał nad malowniczym jarem rzeki Kamionka.

 W centrum wykopano dwa sztuczne stawy z różnicą poziomów 20 m.


 Budowniczy Ludwik Metzell opracował układ wodociągów, kanałów, wodotrysków, fontann i kaskad.

 Z Francji i Włoch sprowadzano marmury i gotowe rzeźby. 

Wybudowano altany, sztuczne groty; wytyczono aleje i ścieżki spacerowe z posągami, obeliskami,

 wazonami i platformami widokowymi. Park został skonfiskowany przez cara Mikołaja I 

za udział w powstaniu listopadowym Aleksandra Potockiego, syna Szczęsnego.


 W XIX wieku przeprowadzono zmiany, w 1841 roku wybudowano altanę chińską, 

klasycystyczny Pawilon Flory i Pawilon Różowy oraz bramę wjazdową z dwoma pawilonami odźwiernych.

 W czasach sowieckich Zofiówka utraciła wiele ze swego blasku; obecnie utrzymana jest w dobrym 

stanie i odwiedzana przez turystów.

Mi 131


   1834 -  konfiskata  miasta na rzecz skarbu państwa rosyjskiego.


Herb z 1845 r


                                                    1922-1991 w granicach Ukraińskiej SRR


1986

                                    Od 1991 w niepodległej Ukrainie

                                                              *********************Czehryń był jedną z głównych siedzib Chmielnickiego podczas wznieconego przez niego powstania,
 tutaj też przyjmował posłów i zmarł. 

                                                                *********************

                                                              ***********************


Następny post -też o Ukrainie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz