niedziela, 2 kwietnia 2017

Republika Macedonii (Macedonia Północna)


Państwo powstałe po rozpadzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii,
 leżące na łwyspie Bałkańskim i zajmujące ok. 38% regionu historycznego i geograficznego Macedonia.
                         
                                              
Region, tradycyjnie uznawany za Macedonię aktualnie leży na terenie czterech, sąsiadujących ze sobą państw: Bułgarii, Republiki Macedonii, Grecji i Albanii. .
                                                 

Dwa spośród tych państw uważają się przy tym za jedynych, historycznych spadkobierców starożytnej Macedonii, odwołując się do macedońskich tradycji także w nazewnictwie administracyjnym.

Starożytna Macedonia
 
                                  W starożytności zamieszkana przez ludność blisko 
                                                    spokrewnioną z Grekami.
                                Szczyt  potęgi za panowania Filipa II i Aleksandra III .


Filip II – ( 382 -336 p.n.e.) – król Macedonii z dynastii Argeadów (357 -336 p.n.e.), polityk,
 strateg i reformator armii macedońskiej. Dzięki sukcesom w wojnach z sąsiadami powiększył terytorium państwa, tworząc z Macedonii silny organizm państwowy. Ojciec twórcy imperium macedońskiego, Aleksandra Wielkiego.

Aleksander III Macedoński ( zwany też Aleksandrem Wielkim i niezwyciężonym ( 356 p.n.e.
- 323 p.n.e. ) – król Macedonii z dynastii Argeadów w latach 336-323 p.n.e. Jest powszechnie uznawany 
za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców w historii ludzkości
. Okres panowania Aleksandra wyznacza granicę między dwiema epokami historii starożytnej: okresem klasycznym i epoką hellenistyczną.


Mi 608
                                                                           *****
                                     Od 148 r p.n.e -prowincja rzymska

           

                      Od 395 r. n.e znajdowała się w granicach cesarstwa bizantyjskiego
                                     (diecezja Macedonii ze stolicą w Tessalonikach)
                                     W VI-VII wieku zasiedlona przez Słowian


           W połowie VII w Słowianie zostali uzależnieni przez Bizancjum
      Około połowy IX w  Macedonia znalazła się w  granicach Bułgarii i została                                                           schrystianizowana.
W wyniku powstań  w 969 r i 976 r.  stała się  niezależnym państwem uważającym się za kontynuację I państwa bułgarskiego (państwo zachodniobułgarskie).
Car Samuel (976-1014) zjednoczył ziemie macedońskie wokół Prespy i Ochrydy i przyłączył ziemie zdobyte na Bizancjum.


               W 1018 r - podbita i  ponownie włączona do cesarstwa bizantyjskiego.
                 W XIII -XIV - była w różnych okresach opanowywana przez Bułgarię,                                  Bizancjum ,Serbię,a w 1395 weszła w skład imperium osmańskiego.
                                 

                             Ziemie w dorzeczu górnego Wardaru były rządzone 
                                                przez Turków  do 1912 r.
             W XIX w  zaczęła kształtować się  świadomość narodowa Macedończyków.
                                           2 .VIII. 1903 powstanie ilindeńskie
 

Powstanie ilindeńskie – powstanie przeciw Imperium Osmańskiemu, przygotowane przez Wewnętrzną Macedońsko-Adrianopolską Rewolucyjną Organizację, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Macedonii i Tracji. Jego celem było utworzenie autonomicznego państwa macedońskiego i trackiego
 w granicach Turcji. 
W tym czasie po raz pierwszy proklamowano Republikę Macedońską (Kruševo)


Po wojnach bałkańskich  Macedonia została podzielona między Serbię, Grecję i Bułgarię
 
                             


                     Do roku 1918 Serbia zdobyła cały obszar dzisiejszej Macedonii.
                                                      (Serbia Południowa).


                           W latach 1918-1941 i 1944-1991 należała do Jugosławii
 

Mi 340Mi 874


****
                                  Bułgaria  w czasie I i II wojny światowej okupowała 
                                                              większość Macedonii.

                                                        
                            
               
              

***********
 Po II wojnie światowej Macedonia Wardarska została jedną 
z republik  związkowych Jugosławii


Narodna Republika Makedonija, 1946-1963
  Socijalisticka Republika Makedonija, 1946-1991


                           W trakcie rozpadu Jugosławii społeczeństwo Macedonii 
                                         opowiedziała się za niepodległością.

                 Deklaracja niepodległości -25 stycznia 1991 r, potwierdzona  w referendum
                                                                   8 września 1991 r.
                                                 Od 1993 r  jest członkiem ONZ. 

***


  Na forum ONZ, Republika Macedonii oficjalnie została przyjęta jako Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, znana także pod angielskim akronimem FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia)
Problemy z nazwą tego kraju są efektem sprzeciwu Grecji wobec nazywania tej bałkańskiej republiki Macedonią.
                      Oficjalnie Grecja nazywa Republikę Macedonii “Republiką Skopje”
                                od nazwy stolicy, a Macedończyków nazywa “Skopjanie”.

          Nazwę „Republika Macedonii” uznaje oficjalnie obecnie 125 krajów na świecie
  Nazwy tej nie uznają m.in.: Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Meksyk i Australia.


Ps. Od  12 lutego 2019 r nowa nazwa kraju  -Macedonia Północna 

 (mac. Северна Македонија, Republika Macedonii Północnej, 

mac. Република Северна Македонија)
 Doszło do porozumienia z Grecją w sprawie nazwy państwa.

                                                                       ***
                                       Pierwszy znaczek pocztowy z nową nazwą państwa -
                                                               19.III.2019
                                               macedońska-Република Северна Македонија
                                                  albańska-Republika e Maqedonisë së Veriut
                                                  angielska-Republic of North Macedonia


*************************

Symbole

Flaga

Pierwsza flaga Macedonii przyjęta w 11 VIII 1992 r budziła protesty
Greków,gdyż była na  niej  gwiazda (gwiazda z Werginy) symbol 
monarchii 
macedońskiej  z czasów  Filipa II  (IV w. p. n .e)


  Gwiazdę z Werginy oficjalna historiografia  grecka  za wyłącznie

 grecki symbol narodowy, oznaczający kontynuację między

 Starożytną Macedonią a współczesnym państwem ze stolicą w Atenach
5 października 1995 roku przyjęto nową flagę


Przyjęta 5 października 1995 nowa flaga Republiki Macedonii nie 

odwołuje się już wprost do symboliki gwiazdy z Werginy, lecz

 nawiązuje do słów o słońcu wolności z hymnu państwowego.

 Poprzednia flaga państwowa uznawana jest jednak w dalszym 

ciągu za jeden z symboli narodu Republiki Macedonii i używana

 jest przez różne macedońskie społeczności i organizacje zarówno

 w samej Macedonii, jak i za granicami tej republiki.

Godło.

Macedonia jest jednym z dwóch krajów europejskich ( Białoruś)
używających  godeł z czasów komunistycznych.


Od 16 XI.2009

Wokół centralnej części skupione są kłosy zbóż, czyli

 charakterystyczne motywy godeł państw komunistycznych.

Słońce jest symbolem Macedonii, który widnieje również na fladze
państwowej. 

Góry i jezioro mają symbolizować krajobraz Macedonii - Góry
Dynarskie i Jezioro Ochrydzkie.
Emblemat na samym dole jest typowym macedońskim wzorem ludowym.
 W 2009 usunięto z godła czerwoną gwiazdę, "odziedziczoną" po

 godle socjalistycznej Macedonii .
1944-1946

1946-2009


Propozycja herbu z 1992 r.

********

Historyczne herby na znaczkach 


***********

Znaczki pocztowe


Pierwszy znaczek niepodległej Macedonii ( 30 XII .1991)

**************
Poloniki

Mi 493 Mi 591*******************************

Macedonia Grecka, Macedonia Egejska, gr. Μακεδονία) - kraina historyczna w  Grecji 
leży na północy kraju , nad Morzem Egejskim.
Ośrodek adm. - Saloniki
         Powierzchnia : 34 231 km²
 
Macedonia jest podzielona na 3 regiony administracyjne 
 Macedonia Zachodnia (Ditiki Makedonia) -
.Macedonia Środkowa  ( Kendriki Makedonia)
                           Macedonia Wschodnia i Tracja ( Anatoliki Makedonia kie Thraki)
   

Flaga greckiej Macedonii  (od 1993 r)************
Macedonia Pirińska Obwód Błagojewgrad
 
– obejmuje obszar 6449 km² .Jego granice stanowią na wschodzie Rodopy, na północy góry Riła,
 na zachodzie Republika Macedonii, a na południu Grecja. Wchodzi w skład regionu historyczno-geograficznego Macedonii

Błagojewgrad  (do 1950 Gorna Dżumaja)


*****************************
Następny post .....?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz