wtorek, 11 kwietnia 2017

Obwód PołtawskiObwód połtawski (ukr. Полтавська область) – obwód Ukrainy leży w środkowej części Ukrainy, nad Dnieprem  . Powierzchnia -28.748 km².Stolicą obwodu jest Połtawa.

 


Na północy graniczy z obwodem czernihowskim i sumskim, na wschodzie z charkowskim, na południu z dniepropietrowskim i kirowohradzkim, na zachodzie z kijowskim i czerkaskim.

Obwód w całości leży w obrębie historycznej Ukrainy  (Lewobrzeżna Ukraina)


                                                         **************************

Księstwo Kijowskie


Księstwo Perejesławskie
                        Upadek w XIII w. na skutek inwazji mongolskiej 
Od 1362 r.  do unii lubelskiej w granicach Wlk. Ks Litewskiego.


Po 1569 – wschodnia część  województwa kijowskiego

Pogranicze polsko-rosyjskie, kozaczyzna

 Rozległe posiadłości rodu Wiśniowieckich, w tym księcia Jeremiego, którego syn Michał został w 1669 królem Polski
 


1654/1667-Przejęcie przez Rosję  formalnie  w 1686 r
                                (traktat Grzymułtowskiego
 
Od ugody perejasławskiej w 1654 roku  - Hetmanat - autonomiczna kozacka władza terytorialna w ramach Carstwa Rosyjskiego.

Pułk  połtawski -jeden z 10  na terytorium Hetmanatu
Autonomia Hetmanatu została tymczasowo zawieszona przez carat w latach 1722-1734, a ostatecznie zlikwidowana w 1764.  

1781 -podział na namiestnictwa
1796 - w granicach guberni małorosyjskiej
27 .II.1802 -wydzielenie guberni połtawskiej 

Herb guberni połtawskiej

                                  
                                                     Herb guberni na znaczkach ziemstwa

         W latach 1922-1991 była częścią Ukraińskiej SRR.

                   1925 -likwidacja guberni połtawskiej.
                           Liczne zmiany administracyjne

1937 - wydzielenie obwodu połtawskiego z części obwodu charkowskiego
**************************************************

Herb obwodu połtawskiego przedstawia na tarczy dzielonej na cztery pola czerwonym (malinowym) rombem, w polu pierwszym błękitnym złoty krzyż kawalerski (kozacki), w polu drugim złotym podkowę, trzecim złotym czerwone serce, a w czwartym błękitnym  złoty snop pszenicy.
Romb podzielony jest na dwie połowy srebrno-błękitną falą. W polu górnym pomiędzy złotymi gwiazdami napięty złoty łuk ze strzałą. W polu dolnym też pomiędzy gwiazdami złota brama miejska z trzema basztami na których flagi.
Herb przyjęty został 30 stycznia 1998 roku.

Herb w wersji wielkiej – tarcza obramowana jest gałęziami kaliny przewiązanej wstęgą w barwach flagi ukraińskiej.

Nad tarczą znajduje się korona murowa o pięciu basztach, a nad nią napis .«Полтавщина»(Połtawszczyzna)

                                            ******
                               Poszczególne elementu herbu 
          Napięty łuk nawiązuje do herbu Połtawy i Pyriatyna.
 

Krzyż kozacki nawiązuje do tradycji kozackich oraz herbów miast Myrhorod i Seńków (Zinków)
 


 Podkowa, symbol szczęścia i dobra, występuje na wielu ukraińskich herbach. Serce nawiązuje do herbu hetmana kozackiego Pawła Połubotoka i Wiktora Koczubeja, a także jako symbol Połtawszczyzny – serce Ukrainy.Pawło Połubotok, Paweł Połubotok ( ok. 1660- 1724) – hetman nakaźny w Naddnieprzu w latach 1722–1724 po śmierci hetmana Iwana Skoropadskiego, pułkownik czernihowski. Walczył o niezależność ziem ukraińskich, o ograniczenie władzy carskiej i przeciwko niszczeniu resztek kozackiej niezależności na Ukrainie Lewobrzeżnej


*******************************************************************************

Połtawa

Herb Połtawy od 1993 r.

Miasto położone jest na Nizinie Naddnieprzańskiej, na obu brzegach rzeki Worskla.
Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1174, gdy przynależało do Rusi Kijowskiej.
Od XIV wieku w Wielkim Księstwie Litewskim. Zburzone w 1399 po bitwie nad Worsklą.
W 1569 Połtawa z Wielkiego Księstwa Litewskiego została przekazana do Korony Królestwa Polskiego. Leżała w województwie kijowskim.Po powstaniu Chmielnickiego Połtawa stała się centrum administracyjnym i wojskowym pułku połtawskiego w składzie Hetmanatu.W 1654 Połtawa przeszła w ręce Carstwa Rosyjskiego, w 1658 zdobyta i zniszczona przez Kozaków. Rzeczpospolita oficjalnie zrzekła się prawa do Ukrainy Lewobrzeżnej w tym Połtawy w 1667 r. w rozejmie andruszowskim.

8 lipca 1709 na zachód i północ od Połtawy miała miejsce decydująca bitwa  w trakcie najazdu szwedzkiego na Rosję
 W 1802 miasto zostało stolicą guberni do 1925 r.

1917-1922 -  kolejno w granicach Ukraińskiej Republiki Ludowej, Państwa Ukraińskiego i Dyrektoriatu

W latach 1922-1991 w  Ukraińskiej SRR.
 IX.1941 -IX.1943 -okupacja niemiecka.

800 lat Połtawy


**************************

Znaczek wydrukowany z  okazji 250 rocznicy bitwy,nie wszedł do obiegu.

Znaczek poczty ziemstwa  połtawskiego.

 Starcie zbrojne podczas wielkiej wojny północnej, stoczone pod Połtawą na Ukrainie Lewobrzeżnej pomiędzy wojskami króla szwedzkiego Karola XII a wojskami rosyjskimi cara Piotra Wielkiego. W wyniku bitwy armia szwedzka została rozbita.
Rosja. 2009.
 300 rocznica bitwy pod Połtawą.


**********************

                                         Następny post... ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz