środa, 15 lutego 2017

Herby na polskich znaczkach pocztowych.                                     Dzisiaj o tzw. Statucie Łaskiego.
      

W wydanym w 1506 roku z inicjatywy Sejmu zbiorze najważniejszych aktów ustawodawczych i innych źródeł prawa polskiego ,zatytułowanym
 Powszechny sławnego Królestwa Polskiego przywilej zatwierdzonych publicznie konstytucji ,zezwoleń i dekretów  (Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum et indultum publicitus decretorum),

znanym ogólnie pod nazwą  Statutu Łaskiego", zamieszczono pięć drzeworytów.

Czwarty z nich wielokrotnie reprodukowany ,znany jest pod nazwą Sejmu Polskiego., przedstawia króla Aleksandra Jagiellończyka na tronie, z insygniami wśród rady królewskiej i posłów ,otoczonego wieńcem tarcz z herbami  państwa  prowincji, ziem i lenn Królestwa Polskiego.
 Drzeworyty zostały odbite  w technice czarno-białej,kilka egzemplarzy ma jednak podłożone barwy.                                       Kolorowany drzeworyt


     Wieniec herbowy  w drzeworycie Statutu liczy  23 herby umieszczone na tarczach w otoku oraz dwa herby,Orla i Pogoń, przytwierdzone do do zaplecka tronu ponad głową króla, razem 25 herbów.

 Statut Jana Łaskiego miał  charakter druku urzędowego Królestwa.
 Województwa i  ziemie mogły odnaleźć  tu  swoje herby,  których wizerunki mogły służyć jako wzór do przedstawień herbowych.

                                          *********
                     Statut w filatelistyce

                                     Polska 

2 maja 1993 ukazał się znaczek  (numer Fi  3299 ) z okazji 500- lecia Sejmu Polskiego.


Przedstawia  centralną część drzeworytu ze  Statutu Łaskiego.


   
    

Znaczek numer 3524 z serii Poczet królów i książąt  polskich. Król Aleksander Jagiellończyk.

Na ramce okalającej portret króla umieszczone są tarczki z herbami nawiązującymi do wieńca z herbami z drzeworytu z Statutu Łaskiego.


**

2018
                                                                  ***********
                                   Litwa

Drzeworyt wykorzystany został też przez pocztę litewską  w 2005 roku jako tło dla bloku ( Mi 31) wydanego z okazji obchodów 1000-lecia Litwy.
 

                                                                        ******
                                                    Jan Łaski

Jan Łaski herbu Korab (ur. 1456 w Łasku, zm. 19 maja 1531 w Kaliszu) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 1510–1531, kanclerz wielki koronny od 1503, sekretarz królewski od 1501, działacz ruchu egzekucyjnego i kodyfikator prawa zawartego w tzw. Statucie Łaskiego.


********

                   Jutro kolejne polskie herby na znaczkach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz