piątek, 24 lutego 2017

Kurlandia                  Herby ziem historycznie z Polską związanych

  Kurlandia   ( łot. Kurzeme)- kraina historyczna obejmująca południową część Inflant ,położona nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Ryską, na wschodzie sięgająca po rzekę Dźwinę ,
obecnie w granicach Łotwy; składała się z  Kurlandii właściwej (część  centralna i zachodnia), Semigali (część wschodnia) i ziemi piltyńskiej (w części zachodniej).Od XIII w.  Kurlandia  znajdowała się w  w posiadaniu Kawalerów Mieczowych (od 1237 inflanckiej gałęzi Krzyżaków).Ostatni wielki mistrz Gotard Kettler, po poddaniu Inflant Zygmuntowi Augustowi, otrzymał w dziedziczne  lenno księstwa Kurlandii i Semigali (1561).

Za rządów Jakuba Kettlera (1642-1680) nastąpił okres rozwoju 
gospodarczego.
                  Mi 558
Organizowano nawet wyprawy morskie do brzegów Afryki  (kolonie  nad rzeką Gambia  1651-1661(1664)
  i Ameryki  ( wyspa Tobago 1642/1654 -1659, 1660 - 1689 ).***************
Po wygaśnięciu Kettlerów w 1737 r władzę w Kurlandii  objął Ernest Jan Biron (1737-1741 i 1763-1769 ).

Jego syn Piotr  (pan. 1769-1795) oddał Kurlandię Rosji po III rozbiorze Polski  (1795) i odtąd była  ona jedną z guberni cesarstwa rosyjskiego (Курляндская губерния).


1918-1940 w państwie łotewskim., następnie w  Łotewskiej SRR,
(5 sierpnia 1940) , od 1990 w niepodległej  Łotwie.
           *******************************************************************

                                                                       Herby


Herb Księstwa Kurlandii i Semigalii – (od 1566 roku) przedstawia na tarczy czwórdzielnej w krzyż naprzemianlegle w polach srebrnych 1 i 4 wspiętego czerwonego koronowanego lwa Kurlandii oraz w polach błękitnych 2 i 3 srebrnego połujelenia Semigali.
 Za rządów Gottarda Kettlera, a po nim jego synów, na tarczy sercowej herbu kładziono dwupolowy herb rodowy Kettlerów: srebrny hak kotłowy w polu czerwonym oraz inicjały S A pod koroną w polu złotym. 


Po wymarciu Kettlerów na tarczy sercowej kładziono herby rodowe Wettynów ( Karol 1758-1763) i Bironów (1763-1795). Po zajęciu przez Rosję księstwa herb bez tarczy sercowej w wersjach z 1856 i 1878 roku był herbem guberni kurlandzkiej do  1915 roku    

 W 1921 roku lew Kurlandii znalazł się w trójpolowym herbie niepodległej Łotwy

**********************************************************************

                                                       Znaczki pocztowe

                         1938. Mi 269, 270


                                    Herby Łatgali i Inflant
                                   *****
            bl 30 
Książęta Kurlandii. -po lewej  Jakub Kettler ,po prawej  Ernest Biron.
                           U góry herby książęce.

                                                    ***************

                                        Herby miast

                          Mi 486
                                                                                          Herb Lipawy z kurlandzkim lwem.
 Lipawa – miasto na Łotwie, w Kurlandii, nad Morzem Bałtyckim i Jeziorem Lipawskim, trzecie co do wielkości miasto na Łotwie, drugie największe miasto portowe Łotwy (za Rygą), największe miasto Kurlandii.


Herb Jełgawy od 1925
Jełgawa (łot. Jelgava; do 1918 Mitawa) – miasto na Łotwie, w środkowej części kraju, ok. 45 km na południowy zachód od Rygi,  

W 1573 otrzymała ona prawa miejskie (Stefan Batory). 
Od 1596, po podziale księstwa, Mitawa stała się stolicą Semigalii, rezydencją księcia Fryderyka Kettlera. W 1617 ponownie została stolicą zjednoczonego księstwa Kurlandii i Semigalii podległego Rzeczypospolitej.***************
PS. Kolonie kurlandzkie
Afryka.

                              1651-1661(1664)

                     Wyspa św. Andrzeja (James Island)

                           Wyspa Banjul (Bathrust)
                                 Pas lądu w pobliżu Gassan
(Fort Jillifree obec. Juffurreh)                Michel  159
James Island .

*************
                                              Ameryka
                                   1654 -1659; 1660 -1689
 
                  Pd-zach część Tobago ( Zatoka Kurlandzka)          Zachodnia część wyspy Tobago (Nowa Kurlandia)
                                              (1652-1654)

                                    

          Fort Jacobus i Jacobus Stadt (obec. Plymouth)
                         Casimirshafen (Mt.Irving Bay)
                                  Fort Ferdinand
                                    Neu Mitau

*************
 Następny post -Litwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz