poniedziałek, 20 lutego 2017

Kujawy.


   Kujawy- historia,herby i znaczki.

Historyczna dzielnica Polski, położona między górną Notecią, jeziorem Gopło a Wisłą.Nazwa Kujawy pojawia się po raz pierwszy w 1136 r. w Bulli gnieźnieńskiej. Dotyczy ona tylko obszaru nadwiślańskiego późniejszych Kujaw. Dopiero od XIII wieku nazwa ta zaczyna być używana w celu określenia ziemi kruszwicko-włocławskiej.
 Kujawy były początkowo połączone z Mazowszem i podlegały mazowieckim książętom dzielnicowym.
W 1233 r. Konrad Mazowiecki wydzielił dla swego 20-letniego najmłodszego syna Kazimierza odrębne księstwo kujawskie ze stolicą w Inowrocławiu, a siedzibą biskupią we Włocławku
1267 –podział na 2 księstwa inowrocławskie i brzeskie kujawskie
1332-1343 były w posiadaniu Krzyżaków.


Władysław Łokietek zjednoczył pod swoją władzą księstwa kujawskie: brzeskie, inowrocławskie i bydgosko-wyszogrodzkie.
Odrębność do 1364 r. zachowało jedynie księstwo gniewkowskie.
 Pod koniec XIV wieku dawne tereny księstw kujawskich pozostały podzielone administracyjnie na dwa województwa: inowrocławskie(gniewkowskie)  i brzesko-kujawskie.
 W wyniku I rozbioru w 1772 Królestwo Prus zagarnęło znaczną część województwa inowrocławskiego i zachodnią część województwa brzesko-kujawskiego. Obszary te weszły w skład Obwodu Nadnoteckiego (1772-1806) ze stolicą w Bydgoszczy.
 
Po II rozbiorze reszta Kujaw przeszła pod panowanie Prus.
 W okresie Księstwa Warszawskiego cały region kujawski został włączony do departamentu bydgoskiegoW 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego Kujawy zostały podzielone pomiędzy Królestwo Polskie (pozostające w unii personalnej z Rosją) i Królestwo Prus.


 Południowo-wschodnia część regionu kujawskiego jeszcze w 1919 r., weszła w skład niepodległego państwa polskiego
 część Kujaw z Bydgoszczą, a także powiaty pomorskie musiały czekać na uprawomocnienie się decyzji traktatu wersalskiego do stycznia 1920.
 Podczas II wojny światowej prawie całe Kujawy zostały wcielone do III Rzeszy w granice prowincji Kraj Warty (niem. Warthegau).


 W latach 1945-1975 niemal całe Kujawy znalazły się w granicach województwa bydgoskiego

1975 podział między dwa województwa: bydgoskie (część zachodnia) i włocławskie (część wschodnia).


W 1999 roku niemal całe Kujawy weszły w skład województwa kujawsko-pomorskiego.


Historyczne województwa w składzie  województwa kujawsko -pomorskiego.

 Herby.
"Hybryda kujawska" (połuorzeł-połulew).w polu złotym, połulew czarny i połuorzeł czerwony, na obu korona złota  , znakiem Kujaw stał się od drugiej połowy  XIII wieku. Pojawił się na pieczęci pieszej  księcia inowrocławskiego Ziemiomysła (Siemiomysła) której odcisk pochodzi z 1268  roku.Dla podkreślenia swego pochodzenia z linii książąt kujawskich  herbu tego używali  na pieczęciach królewskich  zarówno  Władysław Łokietek jak i Kazimierz Wielki ,który nadał  herbowi książęcemu rangę herbu prowincji.


Herb Kujaw dał początek herbom czterech staropolskich województw : sieradzkiego ,łęczyckiego, inowrocławskiego, i brzesko-kujawskiego, różniących się między sobą barwami godła i tarczy dwudzielnej w słup. Barwy herbów były  zmienne

a właściwie niestałe, niezbyt ściśle przestrzegano tu zasad stałości barw herbowych.


           
                                                             Inowrocławskie

        
                           
    Brzesko-Kujawskie


       

Herb województwa  kujawsko-pomorskiego przyjęty uchwałą sejmiku w dniu 10 lipca 2000 roku.Znaczki.

Herby Kujaw spotykamy tylko na znaczkach z serii - Poczet królów i książąt polskich.


Tarczka z herbem  Kujaw.

Kazimierz Wielki.

                   Fi  3375
 Jan Matejko na piersi królowej Jadwigi   umieścił ozdobny medalion z haftowanymi herbami: Orłem, Pogonią i godłem kujawskim. Jak na razie to   tyle 

 Następny post ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz