czwartek, 16 lutego 2017

Herby z nagrobka Władysława Jagiełły.                          Polskie herby na znaczkach pocztowych II.
W 1960 roku w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem na znaczku numer  Fi 1030 pojawiły się godła państwowe i ziemskie : Królestwa Polskiego,   Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wielkopolski i Rusi Czerwonej.Herby te pochodzą z  nagrobka Władysława Jagiełły w katedrze krakowskiej na Wawelu.

   Herbem  Królestwa  Polskiego (o nazwie Orzeł Biały ) jest od 1295 roku orzeł srebrny (biały) w koronie w czerwonym polu tarczy herbowej.

****

Herb Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń ) -
 przedstawia w czerwonym polu jeźdźca pędzącego na koniu w prawo z uniesionym mieczem w prawej ręce i tarczą w lewej, na  której występuje podwójny krzyż, używany od XIV wieku (1384),początkowo równolegle z innym herbem ,który
nazywano Kolumny lub Słupy Giedymina wykształcił się z wyobrażenia napieczętnego książąt litewskich ukazujących konnego władcę.


Herb nazwano Vytis, co po litewsku oznacza konnego gońca lub rycerza. Ponieważ czasownik vyti znaczy  gonić po polsku nazwano ten herb Pogoń.                                                 *****
Herb Wielkopolski -bawola głowa  z kolcem w nozdrzach ,od czasów Jadwigi i Jagiełły kładziona była na szachowanym polu tarczy.  W drugiej połowie XV wieku  bawola głowa odnoszona będzie już tylko  do ziemi kaliskiej ,  a herbem ziemi poznańskiej  stanie się Orzeł Biały bez korony i przepaski na skrzydłach w polu czerwonym.
                         

***********************************
 Herb Rusi Czerwonej   - wspięty złoty lew w polu błękitnym.

Znany od pierwszej ćwierci XIV wieku ,był herbem książąt halickich , a do polskich herbów ziemskich  włączył go Kazimierz Wielki ,który od 1346 roku używał tytułu pana i dziedzica Rusi ( Russiaque dominus et heres).
Późniejszy herb województwa ruskiego ( do 1772 roku) ,obecnie w dwupolowym herbie województwa podkarpackiego i 
ukraińskiego obwodu lwowskiego.


Na znaczku pominięto dwa herby z tegoż nagrobka
-ziemi dobrzyńskiej ****************
                                                   ***********
               
                           Jutro kolejny znaczek o podobnej tematyce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz