piątek, 21 lipca 2023

Projekty herbów województw II RP


              Prace nad  ustaleniem herbów województw zostały podjęte w 1922 r  

        przez Departament Sztuki Ministerstwa Wyznań  Religijnych i Oświecenia Publicznego

                  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 r

       (o godłach,chorągwiach i pieczęciach)  stworzyło podstawę prawną  do uregulowania

                             kwestii herbów województw.

          Na podstawie tego rozporządzenia powołano komisję, która miała przygotować

                        projekty herbów  województw

             Komisja   opracowała projekty herbów 16 województw i 3 warianty

      W oparciu o  projekty  Wacława Granicznego (dyr.Archiwum Skarbowego w Warszawie)

                 ostateczną wersję rysunków wykonał artysta grafik  Zygmunt  Lorec               

      Jednak  do końca II Rzeczypospolitej herby województw nie zostały oficjalne wprowadzone

 

                                                

                               

                                                                      *****

               Dla województw krakowskiego, nowogródzkiego,poznańskiego,wileńskiego

                       i wołyńskiego   utrzymano ich historyczne przedrozbiorowe herby.

                                        

                                                             


     

                                                                          ***********

                                    Przedrozbiorowe herby woj. krakowskiego i poznańskiego

 

 
woj. nowogródzkie, wileńskie
                                                                         woj. wołyńskie

                                                                             *******

                                                             Województwo pomorskie 

                                                               - historyczny herb  Pomorza

   

                                                                                 ****

                                                                Historyczny herb Pomorza

                                                                                *****

                                                           Województwo  śląskie 

                                                                 - historyczny herb Śląska

  

                                                                                ***

Herb Górnego Śląska

                                                                     

                                                                              *****

                                                             Województwo warszawskie 

                                                                   historyczny herb Mazowsza

                                                                  

                                                                                  ******

          Dla województw nowych stworzono herby będące kompilacją herbów poszczególnych ziem 

                    czy województw I Rzeczypospolitej.

                                                                                ***

                                                         Województwo białostockie

                         herb Podlasia (na tarczy czerwonej dwudzielnej w słup w polu prawym Orzeł 

                                        bez korony,  w polu lewym Pogoń )                   

                                                                     

                                                                                  **

                                                             

                                                        Przedrozbiorowy herb woj. podlaskiego                                

                                                                            ***

                                                          Województwo kieleckie

                                     herby dawnych  województw krakowskiego i sandomierskiego

                                                           na tarczy dwudzielnej w pas

     

                                                                                  **


                                  Herby przedrozbiorowych woj. krakowskiego i sandomierskiego

                                                                             *****

                                                             Województwo lubelskie  

                                      -herb dawnego województwa lubelskiego i ziemi chełmskiej

                                                         na tarczy dwudzielnej w pas

   

                                                                                    **


                                             Herby przedrozbiorowego woj.lubelskiego i ziemi chełmskiej

                                                                          *******

                                                             Województwo lwowskie

                                        herb dawnego  województwa  ruskiego i ziemi przemyskiej 

                                                            na tarczy dwudzielnej w pas

     

                                                                                 ***


                                                      Herb woj. ruskiego i ziemi przemyskiej

                                                                              *****

                                                             Województwo łódzkie

                                                    herby  dawnych województw  łęczyckiego,

                                          kaliskiego, ziemi wieluńskiej i woj. sieradzkiego  na tarczy 

                                                                    czwórdzielnej w  krzyż

 

                                                                                  **                                           Herby przedrozbiorowych woj. łęczyckiego  i kaliskiego


                                                          ziemia wieluńska  i woj .sieradzkie

                                                                            ******

                                                   Województwo stanisławowskie

                                                           herby ziemi halickiej (kawka) 

                                         i  żydaczowskiej (trzy lewki) na tarczy dwudzielnej w pas

                                                       

**

                                                                    Herb ziemi halickiej
**

                                                               Herb ziemi żydaczowskiej

                                                                            *****

                                                       Województwo  tarnopolskie

                                                          -  herb woj. podolskiego  (słońce)

                                                                   i bełskiego (gryf)

                                                          na  tarczy dwudzielnej w słup                                          **
                                   Przedrozbiorowe herby woj. podolskiego i bełskiego

                                                                             ****

                                                              Województwo poleskie

                                                herb dawnego  województwa brzesko-litewskiego

 

                                                                 Herb  Pogoń-rząd koński błękitny

                                   Międzywojenne województwo poleskie zajmowało około 3/5 obszaru

                                        dawnego województwa brzesko-litewskiego utworzonego w 1569 

                                                    ze stolicą w Brześciu Litewskim. 

                                                                           *****

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz