środa, 12 lipca 2023

C.S.P.B

 

               W  1929 r poczta włoska wydała serię znaczków poświęconą 1400  rocznicy powstania 

                 opactwa  benedyktyńskiego  na  wzgórzu Monte Cassino ( 519 m n.p.m )

                                       nad doliną rzeki Liri, między Rzymem i Neapolem.

                       Opactwo benedyktyńskie -pierwotne od 529, zbombardowane w 1944,

                                          odbudowano po II wojnie światowej.


                                                                           *****

                                                             

 
                                                                          ********

                                       Na znaczkach w górnych rogach ówczesny  herb  Włoch 

                                                           i awers medalu Św Benedykta

                                                                            *****


                                                

                                                                    Wzór z 1880 r

      W 1880 roku na 1400 rocznicę narodzin św. Benedykta zaprojektowano nowy, jubileuszowy 

            wzór medalika. Ówczesny opat z Monte Cassino o. Bonifacy Krug wydał polecenie,

                   by medal został wybity w opactwie św. Marcina w Beuron.

                    Autorem jubileuszowego wzoru był mnich Desiderius Lenz, należący

                                     do artystycznej  szkoły beurońskiej, .

        Z racji miejsca, w którym polecono go utworzyć, medalik nosi też nazwę „kasyneńskiego”.

                                

 

                                                                   *****

                                                     U góry  PAX - pokój

        Krzyż  między  ramionami ma  litery  C.S.P.B  - łac.Crux Sancti Patris Benedicti

                                 (Krzyż św.Ojca Benedykta)

                   Litery na pionowej belce krzyża    C.S.S.M.L  Crux  Sancta  Sit Mihi Lux

                                (Krzyż Święty niech będzie mi światłem)

                     Na ramionach  krzyża  N.D.S.M.D - Non Draco Sit Mihi Dux

                          ( Niech szatan nie będzie mi przewodnikiem)

                           Czternaście liter dookoła  V.R.S.N.S.M.V. iS.M.Q.L.I.V.B 

                                      - Vade Retro Satana Non Suade Mihi Vana

                                 (Idź  precz szatanie i nie nakłaniaj mnie do złego)

                                          Sunt Mala Que Libas Ipse Venena Bibas

                                   (  Złe rzeczy czynisz ,sam pij swoją truciznę)


                                                                          ********


                       Klasyczny wzór medalika  określony w breve papieskim  Benedykta XIV 

                                           z 1742 roku

                                  BENEDICTUS, P.P. XIV.
                    AD PERPETUAM REI MEMORIAM, ET AD AUGENDAM CHRISTI FIDELIUM DEVOTIONEM.

                                        Coelestibus Ecclesiae thesauris paterna charitate ...

                                                                         **********

                                                                      

                                                              Herb zakonu benedyktynów

                                                                               ******* 


                                                               Mały herb Królestwa Włoch

                                                                 (11.04.1929 – 26.10.1944) 

                                                Na tarczy  włoska korona królewska

                          Czerwona tarcza z  krzyżem srebrnym  - herb włoskiej dynastii królewskiej

                                        Wokół tarczy   łańcuch orderu Annuncjaty 

                                   (Ordine Supremo della Santissima Annunziata)

                        najwyższy honorowy order rycerski włoskiego królewskiego Domu Sabaudzkiego

                                           ustanowiony w 1362 r

                                 Po bokach fasces -symbol  państwa faszystowskiego

                                   wprowadzony przez B. Mussoliniego w 1926 r

                          Poniżej  jasnoniebieska wstęga z  dewizą rodziny królewskiej

                                    złotymi literami FERT ( powtórzona trzykrotnie).

                                           rozmaicie tłumaczona

                - Fortitudo eius Rhodum tennit-. „jego (Amadeusza) dzielność utrzymała Rodos“

                  Foedere et Religione Tenemur  -:"Jeteśmy związani przymierzem i religią "

                            Fides Est Regni Tutela -"Wiara jest ochroną królestwa"

 

                                                                     ********

                                                                    Mapka przedwojenna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz