poniedziałek, 24 lipca 2023

Mir

                 Mir – osiedle typu miejskiego na Białorusi, położone w obwodzie grodzieńskim, 

                     w rejonie korelickim, nad rzeką Miranką  (prawy dopływ Uszy )

                                       ok.85 km na południowy zachód od Mińska

               Światową sławę Mir zyskał dzięki gotycko- renesansowemu zamkowi, który w 2000 r.

                                  został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 


                                                                              **** 

                                                                 Мір -гарадскі пасёлак

                                                                Мир -городской посёлок

                                                                               Herb miasta

   

                                                                       od 28.V.2002 r

                                                Nawiązanie do  herbu Radziwiłłów ( pół czarnego orła)

                                                        i Iliniczów ( herb Korczak)

                                                   Ceglany mur -symbolizuje  zamek mirski

                                                      Herb   Trąby Odmienne.Radziwiłłów

                                                                               ****

                                                                        Herb Korczak

                                                                          ********

                                                                             Flaga


                                                                              ******

                                Wioska Mir została założona przed 1345.r 

                  Pierwsze pisemne informacje o Mirze pojawiają się w 1396 r.

                        Jej historia łączy się ściśle z zamkiem, wybudowanym na przełomie

           XV/XVI w przez starostę brzeskiego i kowieńskiego Jerzego Iljinicza herbu Korczak

 

                  W 1579 - miejscowość otrzymała prawa miejskie magdeburskie. 

                         W 1589 roku Mir stał się częścią   należącej do Radziwiłłów

                              Ordynacji nieświeskiej.

                                 Od XVII w. w Mirze zamieszkali Żydzi.

 Zyskało sławę pośród Żydów dzięki założonej Mir Jesziwa, która działała od 1815 do 1939,

                       stanowiąc renomowane międzynarodowe centrum judaizmu.

  W drugiej połowie XVIII w. Mir zyskał miano „cygańskiej stolicy”, tutaj mieszkał cygański król 

         Wielkiego Księstwa Litewskiego, któremu w 1787r. Karol Radziwiłł („Panie kochanku”) 

                          dał przywilej władzy sądowniczej nad Cyganami

                    W efekcie III Rozbioru Polski w 1795 roku Mir znalazł się na terytorium

                              Imperium Rosyjskiego. 

                         W 1828 r. Mir przeszedł we władanie księcia Lwa Wittgensteina.

                                            Zaś od drugiej połowy XIX w.(1895)

                             stał się własnością książąt Światopełk-Mirskich  herbu „Białynia”.


                  W trakcie I wojny światowej miasteczko zostało zajęte przez wojska niemieckie.

                                         ( od lutego do grudnia 1918 r.)

                Po wycofaniu się Niemców miejscowość została zajęta bez walki przez bolszewików

                     W latach 1921–1939 Mir znajdował się na terytorium II Rzeczypospolitej, 

                               był centrum gminy  Mir  w powiecie  stołpeckim (od 1926 r) w 

                                                           województwie nowogródzkim


           W 1939 r Mir liczył ok. 5,5 tyś mieszkańców z czego połowę stawiła ludność żydowska.

                       We wrześniu 1939 roku  Mir został zajęty przez Armię Czerwoną.

            Miejscowość weszła w skład Białoruskiej SRR, jako siedziba władz rejonu mirskiego.

             Od 15.01.1940 r. Mir mianowano osiedlem miejskiego typu, centrum rejonu mirskiego

                                    w  obwodu baranowickim

                       Od 26.06.1941 do 7.07.1944 r.  znajdował się pod okupacją niemiecką

                            ( Generalbezirk Weißruthenien Reichskommissariat Ostland.)

                                          Wymordowanie  ludności żydowskiej

                                   W latach 1944–1956 Mir był centrum rejonu.

                                        Od 17.XII.1956 г. - część rejonu korelickiego                                                       


                                                  Od 25. VIII.1991 - w Republice Białoruś

 

                                                                        ******

                                                         Znaczki pocztowe

                                                                    Znaczki Rosji

                                                                       1858-1918

                                                                                ***

                                                                           Znaczki Polski

                                                                                1919-1939

        

           
.                                                                             ****

                                                                     Znaczki ZSRR

                                                                1939-1941,1944-1991


                                                                                 ***

                                                        Okupacyjne niemieckie (Ostland)

                                                                          1941-1944

                                                                              ******

                                                                     Znaczki Białorusi

                                                                          od 1992 r


                                                                               ***

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz