środa, 26 lipca 2023

Jahorlik

 

                                                        Jahorlik

                                                       rum. Iagorlîc 

                             (ros. Ягорлык, Jagorłyk; ukr. Ягорлик, Jahorłyk)

                                        wieś w Mołdawii, w Naddniestrzu.

                                 Leży nad rzeką Jahorłyk wpadającą tu do Dniestru. 

 

                  Jahorłyk  rzeka na Ukrainie i w Mołdawii (Naddniestrze), lewy dopływ Dniestru.

                                 Płynie w południowo-zachodniej części Wyżyny Podolskiej. 

                                                         Długość rzeki – 73 km

                                                                  *******

                           Administracyjnie w  gminie  Goian .rejonie dubosarskim Naddniestrza

                                   ros.  Гоянский сельский совет  ,,Дубоссарский район

                               rum.   comunei Goian , Raionul Dubăsari (Transnistria) 

            

                        Obecna wieś Jahorlik  to pozostałość po zatopionej w latach 1954-1955

                                          wsi  przez wody zbiornika dubosarskiego.

                                   Mieszkańcy zatopionej części  przenieśli sie do wsi  Doibani II

                                                    ( Дойбаны-2)

                                                                      ******

              od 1365   nominalnie do Wlk. Ks Litewskiego( Podole litewskie / Podole ukrainne)

                               na granicy   Wlk Ks.Litewskiego, Mołdawii i Złotej Ordy                         

                                       1569-  w woj. bracławskim   (Korona)

                    Był tu należący do Jana Zamoyskiego niewielki zameczek strażniczy 

                                    pilnujący granicy,  który w 1583 roku zniszczył

                                               Samuel Zborowski i Niżowcy.

                                                   Pierwotnie zwano je Orlik                                          

                            Od 1478 /1526 na  granicy  z Turcją (Mołdawia i Jedysan)

                                      Do  II rozbioru Polski odbywały się tu sądy graniczne .                             

                                                     Jahorlik  na mapie z XVIII w-  Jaorlik albo Kaynar

                                     

                                        Rysunek z 1845 r - pozostałość słupa granicznego  nad Jahorlikiem

                                                                                                       *****

                                               1648-1654 objęte powstaniem Chmielnickiego

                                                 1672-1699 w granicach  Turcji

                                                                    *********

                                    Od 1797  -  w guberni podolskiej na granicy z gub chersońską

                                                            powiat bałcki  ( Балтский уезд )  

                                                              Jahorlik  na mapie gub.podolskiej z 1820 r

                                                                           ****

                                                     

                                                                                 ****


                                                            Jahorlik na mapie z 1913 r

                                                                         *****

                                                 1920-1924   w guberni odeskiej

                                            Od  1921 w granicach Ukraińskiej SRR

                            1924-1940    w ramach Mołdawskiej ASRR w Ukraińskiej SRR

                                                              w rejonie  dubosarskim                                   

                                            

                                                    Od 2.VIII.1940- w Mołdawskiej SRR                                                                     

                                                  VIII. 1941-  I.1944   rumuńskiej Transnistrii

                                                        (Guvernământul Transnistriei)           

                               Po  III.1944 r. obszar ten ponownie znalazł się pod kontrolą ZSRR.

                                        Od 1991 - Naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej

                                                                                       

                                                   


                                                                          *******

                                                                         Symbolika

                                                               województwo bracławskie

                                                                             ******

                                                                      gubernia podolska

                                                                             *********

                                       Mołdawska ASRR (1925)  i Mołdawska SRR (1940)

                                                                          *******

                                                                           Transnistria

                                                                              *****

                                                        Godło  Naddniestrza (wersja od 2000 r)

 

                                                                              *******

                                                        Znaczki pocztowe

                                                                        Znaczki Rosji

                                                                            1858-1918                                                               

      

                                                                           ******                                                                       

                                                                     Znaczki ZSRR

                                                               1922-1941,1944-1991

                                                                           *****

                                                                 Znaczki Rumunii

                                                                    (Transnistria)

                                                                        1941-1944

                                                                             ****

                                                              Znaczki Naddniestrza

                                                                        od 1993 r

                                                                            *****

                                                                               *****

                                      W 1988 roku  w ujściowym odcinku rzeki Jahorłyk ustanowiono

                                                             rezerwat przyrody „Iagorlîc”

                                                      

                                                                                *******

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz