poniedziałek, 8 czerwca 2020

Warszawa

                                               Nie było jeszcze postu o Warszawie.

      Miasto stołeczne Warszawa  – stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe        miasto kraju, położone w jego środkowo-wschodniej części, na Nizinie Środkowomazowieckiej,
                                                      na Mazowszu, nad Wisłą.


                                                                             *****
                                                           Powierzchnia- 517,24  km²

                                                                          *******
                                                                              Herb

wprowadzony I poł. XIV w.
  zmiany 31.I. 1938 r. (przywrócony 15.VIII. 1990 r.)

Przedstawia w czerwonym polu postać kobiety z rybim ogonem, z wzniesioną szablą (bułatem)[1] w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. Barwy ciała naturalne, włosy, szabla i tarcza złote. Nad tarczą herbową znajduje się złota korona królewska. Korona symbolizuje również zwycięstwo.

**
Herb Wielki Warszawy
wprowadzony 29 lipca 2004 r.

. Poniżej tarczy herbowej gałęzie laurowe z zawieszonym na nich, na wstędze,
 Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy
. Na wstędze spływającej spod korony wieńczącej tarczę herbową umieszczona jest dewiza herbowa Semper Invicta (zawsze niezwyciężona).

*****
 Do momentu zespolenia otaczających Starą Warszawę niezależnych administracyjnie obszarów (miasteczek i jurydyk) (1791), syrena występowała w herbie Starej Warszawy,
 dzisiejszego Starego Miasta


***
Odcisk pieczętny z najdawniejszym przedstawieniem herbu przetrwał na dokumencie przechowywanym w Archiwum Państwowym w Toruniu, z którym to miastem władze Starej Warszawy utrzymywały wówczas stały kontakt.

***
Flaga


przyjęta na mocy Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr 18 z dnia 15 sierpnia 1990 r. 
w sprawie "przywrócenia tradycji przedwojennej w zakresie herbu, barw miejskich, pieczęci...". 

 "Barwami Miasta są kolory żółty i czerwony ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru żółtego a dolny koloru czerwonego"

 Złota (żółta) i czerwona nawiązują do barw korony, miecza i tarczy Syreny
 oraz pola tarczy herbowej.

                                                                 ***************

               Od 2002 Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu
                      W jej skład wchodzi 18 jednostek pomocniczych – dzielnic m.st. Warszawy.


                                                                       ******
                                                             1.Mokotów 
                                         dzielnica  położona w lewobrzeżnej części miasta
                                                      na południe od centrum miasta.

                                                               Powierzchnia -35,42 km²

                                                                             Herb
                                przyjęty uchwałą Rady Dzielnicy nr 60. z 9 listopada 1990

            według legendy jest związany z osobą księżnej Izabeli Lubomirskiej, właścicielki osiemnastowiecznej posiadłości Mon coteau (nazwa nawiązywała zapewne do wcześniejszej osady z tych terenów, Mokotowo), gdzie wybudowany został pałacyk Lubomirskiej, znany obecnie jako pałacyk Szustra.
 Nad wejściem do budynku znajdował się tympanon, pośrodku którego umieszczono herb Mon coteau - fantazyjną tarczę z inicjałami "I.L.", zwieńczoną pięcioramienną koroną z krzyżem.

        Herb Mokotowa odzwierciedla kształt tej tarczy oraz korony, dodatkowo przepasany jest                                                  dwukolorową wstęgą w barwach Warszawy.

                                                                          ****
                           Pierwotna nazwa „Mokotowo” pochodzi od imienia właściciela wsi,
                                                      prawdopodobnie o imieniu Mokot
                               1 kwietnia 1916 gminę Mokotów  włączono do Warszawy


                                                                           *********
                                                             2. Praga-Południe 
                                       dzielnica położona w prawobrzeżnej  (wschodniej) części miasta.

                                                                Powierzchnia-22,38 km²

                                                                               Herb
                                                                                 ?
                                                             nie posiada własnego herbu


                                                                           *****
                                Historia  Pragi-Południe jest w zasadzie historią Grochowa,
                                             przyłączonego do Warszawy w 1916r

                                                            Propozycja herbu
                                            
 Złoty obelisk – Pomnik Budowniczych Szosy Brzeskiej, symbol dzielnicy, z dopisaną datą 1831 – rok bitwy pod Olszynką Grochowską, której sztab dowodzenia stacjonował w okolicy monumentu.

 Korona, nawiązuje  do elekcji królów na Błoniach Kamionkowskich, poniżej Ciołek, z herbu Poniatowskich – w ostatnim okresie właścicieli terenów na Grochowie.

                U dołu  dawny herb Burgundii,  pochodzący z herbu Kapituły Płockiej,
           pierwotnego właściciela dóbr Skaryszewa, Kamiona, Grochowa i Gocławia.

         Burgundzki herb został nadany Kapitule przez cesarza Burgundii Maksymiliana,
        w związku z przechowywanymi tam relikwiami św. Zygmunta, króla Burgundii.

                                      info z /pl-pl.facebook.com/GrochowFantastyczny

                                                                         ************
                                                                 3. Ursynów
                                         dzielnica  położona w lewobrzeżnej części miasta
                                                  najbardziej wysunięta na południe

                                         Obszar dzisiejszej dzielnicy Ursynów włączono
                                                               do Warszawy w 1951.

                                                               Powierzchnia -43,79  km²

                                                                        Herb gminy
 zatwierdzony uchwałą 
    nr 69 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z 14 lutego 1995 

Niedźwiedź stoi na murach zamku z dwiema blankowanymi wieżami, symbolizującego miasto. Czerwony zamek w złotym  polu  informuje, że miastem tym jest Warszawa, bo oficjalnymi barwami  Warszawy są właśnie kolory żółty i czerwony. 
Brama zamku jest gościnnie otwarta. Zielony pas w dolnej części herbu podkreśla walory przyrodnicze dzielnicy i fakt, że w niezbyt odległej przeszłości tereny dzisiejszego Ursynowa zajmowały wsie i pola uprawne.

**
                                                                           Flaga
                                                    
                                                 zatwierdzona   dnia 14 lutego 1995 roku

                                                                           ****
                                                                       4.  Wola 
                                             dzielnica miasta w zachodniej części Warszawy

                                                                Powierzchnia -19,26  km²

                                                                          Herb ?

                                                                               **

**
logo


                                                                        projekt herbu
                                                                            z 2009 r
                        Pomnik Electio Viritim przypominający o wolnych elekcjach.
                     Wiatrak, który odwołuje się do robotniczych tradycji dzielnicy,
                       a także trzy, przeplatające się litery - M.W.V. (Magna Wola Varsaviensis)
                  przypominające czasy gdy dzielnica była wsią, w której decydowały się losy Polski.

                     Na polach między wsią Wielka Wola a Starym Miastem odbywały  się elekcje
                                                       na króla polskiego w l. 1573 - 1794.

                                                                          *********
                                                       5. Bielany
                                           położone są w północno-zachodniej części stolicy
                                                                 Powierzchnia -32,34 km²

                                                                         Herb gminy
                                                       ustanowiony uchwałą nr 176/XX/95
                                Rady Gminy Warszawa – Bielany w dniu 16 grudnia 1995
 
Na tarczy dwudzielnej w słup ,w polu prawym złotym  stylizowana postać postać władcy (króla) -
                       symbolizująca  królów ważnych dla historii Bielan:
            Władysława IV,Jana Kazimierza oraz Michała Korybuta – Wiśniowieckiego.

W polu drugim -wizerunek klasztoru oo. Kamedułów   - najstarszego budynku  na Bielanach
           Król Władysław IV  podczas wojny polsko – moskiewskiej (1632-1634)
                               złożył kluczowe dla historii Bielan ślubowanie.
    W następstwie tego wydarzenia przybyli z podkrakowskich Bielan zakonnicy zamieszkali w       ufundowanym w 1659 roku eremie. Stanowił on votum dziękczynne króla za otrzymanie korony
                                          i zwycięstwo w kampanii smoleńskiej

                       Powszechnie przyjęło się, że od nazwy białych habitów kamedułów
                                   zamieszkujących klasztor, pochodzi nazwa tego terenu.

                                                                              ***

                                                        Flaga przyjęta 16 grudnia 1995 r

                                                                       **********
                                                                  6. Targówek
     Przed 1994 rokiem tereny obecnej dzielnicy Targówek należały do dzielnicy Praga Północ.
 W wyniku przeprowadzonej w 1994 roku reformy administracyjnej powstała gmina Targówek,                                                 (składająca się z: Bródna, Targówka i Zacisza)
                która istniała do roku 2002, po czym została przekształcona w dzielnicę.

                                                              Powierzchnia -24,22  km²

                                                                       Herb gminy
Uchwala Nr XXXVI /465/97  Rady Gminy  Warszawa -Targowek 
 z 13 listopada 1997 

Tarcza trójdzielna w  rosochę 

  W polu górnym srebrnym czerwona  waga kupiecka  symbolizuje tradycje handlowe
W polu dolnym prawym   herb „Szreniawa” –  dawnego właściciela tych terenów (marszałka St. Lubomirskiego), który w 1740 r. po raz pierwszy nadał nazwę Targówek
Czerwony miecz – symbolizuje obronę i sprawiedliwość.

                                                                           Flaga

                                                               Od  21 listopada 1997 r.

                                                                          ******
                                                                 7. Bemowo 
                        dzielnica znajduje się w zachodniej części miasta.
                             Terytorium obejmuje zachodnią część dawnej dzielnicy Wola ,
                                        która została włączona do Warszawy w 1951 r.
                                            Powierzchnia -24,95 km²
                                                 Herb gminy
Herb przyjęty został uchwałą Nr I/3/96 Rady Gminy Warszawa Bemowo
 z dnia 11.01.1996 roku.

                  przedstawia na tarczy kroju francuskiego trójdzielnej w słup z prawej w pas,
                w polu pierwszym biało-czerwoną szachownicę lotniczą Wojska Polskiego.
                           W polu drugim, zielonym – srebrnego jelenia ze złotymi rogami.
                           W polu trzecim, czerwonym umieszczono warszawską Syrenkę.
                      Górną część tarczy zdobi królewski atrybut w postaci złotej korony.
          Szachownica lotnicza jest nawiązaniem do znajdującego się w tej dzielnicy lotniska
                            (Lotnisko Warszawa-Babice). Jelonek symbolizuje osiedle Jelonki.

                        Syrenka to symbol Warszawy, której częścią jest dzielnica od 1951 roku

                                                                             ***
                                 Nazwa dzielnicy, odnosi się  do znajdującego się tam  fortu Bema
                                          została wprowadzona po II wojnie światowej
                                     
***
                                                     Pierwotna  nazwa  Boernerowo 1936-1947
                               upamiętnia ministra poczt i telegrafów (1929-1933) Ignacego Boernera
                              .     została przywrócona w 1987 jako nazwa starej części Bemowa


                                                                           ******
                                                             8. Śródmieście
                               dzielnicę   tworzy centrum miasta w granicach ustalonych w 1960 r
                                                               Powierzchnia-15,57  km²

                                                                              Herb
                                                      dzielnica posługuje się herbem miasta

                                                         
                                                                Flaga gminy Centrum
\
                                                                        Od   1995 r

                                                                           ****
                                                            9. Białołęka
                           najbardziej wysunięta na północ dzielnica Warszawa .
                                                 Herb gminy
Herb i flaga zostały przyjęte- Uchwałą Nr XII/10/95 
Rady Gminy Warszawa -Białołęka z 28 kwietnia 1995 roku.

Tarcza dwudzielna w słup
Pole zielone ze złotym snopkiem symbolizuje tradycje rolnicze gminy, zaś pole złote z lwem symbolizuje miejski charakter gminy. Snopek wzięty z herbu Wazów przypomina też, że Białołęka była kiedyś własnością króla Jana Kazimierza.
 Lew na baszcie, nawiązuje do herbu Prawdzic rodziny Gołyńskich, długoletnich właścicieli Tarchomina i Białołęki. Natomiast topór jest herbem Ossolińskich, którzy przyczynili się do rozwoju Tarchomina.

Flaga

                                                   ***
                                             10. Ochota 
                                       dzielnica w centrum Warszawy
                                           Powierzchnia-9,72  km²

                                                                             Herb ?     
                                                                               

                          Nazwa dzielnicy pochodzi od karczmy „Ochota” wzniesionej po 1831
                                                    u zbiegu ulic Grójeckiej i Kaliskiej

                                                                              logo


                                                                              ********
                                              11. Wawer 
                                  dzielnica w południowo-wschodniej części miasta                                                                         Powierzchnia -79,7 km²

                                                                        Herb gminy
Herb i flagę ustanowiono uchwałą Rady Gminy Warszawa-Wawer 
nr 185/XX/1999 z 28 grudnia 1999.

przedstawia w tarczy  dwudzielnej w słup w polu prawym czerwony mur na którym majuskuła "W" złota, w polu lewym złotym dąb zielony o siedmiu liściach i czterech żołędziach.

Majuskuła "W" złota na murze czerwonym nawiązuje do zbrodni wawerskiej z 27 grudnia 1939, kiedy to Niemcy rozstrzelali 107 Polaków, głównie mieszkańców Wawra i Anina, co spowodowało powstanie podziemnej organizacji "Wawer".
 Po zbrodni na murach w okupowanej Warszawie i jej okolicach malowano literę "W" lub napis "Wawer pomścimy".
 Zielony dąb  nawiązuje do rosnących w dzielnicy pomnikowych dębów (66 dębów szypułkowych (Quercus robur) i 1 dąb czerwony (Quercus rubra), uznane za pomniki przyrody.

                                                                            Flaga

                                                                             *****
                                                                Praga-Północ 
                          to historyczna Praga, której prawa miejskie nadał Władysław IV Waza

                                                               Powierzchnia- 11,42 km²

                                                                    Herb historyczny

                                                                  Herb  Pragi Biskupiej
                                                                        1649-1794

         Herb Pragi został nadany 10 lutego 1648 roku na mocy przywileju króla Władysława IV
Pierwsza  część herbu to wizerunek matki Boskiej z Dzieciątkiem spoczywający na Domku Loretańskim, podtrzymywanym przez trzy anioły – dwa z boku i jednego od dołu.
 Obecność Kaplicy Loretańskiej wystawionej na wzór kaplicy w Loreto (we Włoszech), podkreśla fakt, że w owych czasach było to najważniejsze miejsce kultu na Pradze, a wizerunek Matki Boskiej oraz Kaplicy zostały umieszczone na specjalne polecenie króla Władysława IV.

Druga część herbu to godło osobiste biskupa Michała Działyńskiego oraz kapituła kresowej diecezji. Infuła, biskupie nakrycie głowy oraz pastorał, czyli biskupia laska odnoszą się do godności i funkcji piastowanej przez Działyńskiego.
Pomiędzy nimi widoczny jest herb rodu Działyńskich, tzw. „Ogończyk” – zwrócona w górę srebrna strzała oparta na półpierścieniu. W dolnej części herbu Kapituły Kamienieckiej możemy dostrzec skrzyżowane dwa klucze odwrócone do góry zębami, a między nimi skierowany ostrzem do góry miecz niemiecki, biały na czerwonym tle – herb kapituły diecezji kamienieckiej.
Wieniec laurowy symbolizuje nadzieję i zwycięstwo wiary w Chrystusa nad wszystkimi religiami, a wieńcząca herb „corona muralis” jest późniejszym dodatkiem.

                                               

                                                                              *****
                                                                           Ursus 
                                            . dzielnica na zachodnim krańcu Warszawy
                                               W latach 1952–1977 samodzielne miasto.

                                                                 Powierzchnia -9,36 km²

                                                                         Herb gminy
                                                       
                                           Uchwała  Nr 76/XXXIII/96 Rady Gminy Warszawa-Ursus
                                                             z  z dn.20 XII.1996
                                                               
Na zielonym polu, niedźwiedź brunatny ze złotą okszą na lewym barku, kroczy na tylnych łapach.          Postawa bojowa niedźwiedzia oznacza nieustępliwość w obliczu nieprzyjaciela i wrogość.
                                Złota oksza nawiązuje do herbu rodowego Czechowskich,
                                którzy byli właścicielami wsi Czechowice w XVI wieku.
                          Oksza jest symbolem obrony, sprawiedliwości i niezłomności woli.
             Niedźwiedź jest nawiązaniem do fabryki Ursus, co po łacinie znaczy niedźwiedź,
                                który miał być symbolem potęgi i siły produktów fabryki.

                                                                          Flaga
                                                                        Od 1996

                                                                           *****
1 lipca 1952 roku Czechowice, Skorosze, Szamoty, Gołąbki i Grabkowo zostały połączone w jedno miasto Czechowice, któremu z dniem 8 maja 1954 roku zmieniono nazwę na Ursus.

                                                                               **
                                                                   1970-77 i 1993-96
                                                                 
                                                                           ******
                                                                    Żoliborz 
                                                  dzielnica w północnej części miasta
                                                   bezpośrednio na północ od centrum

                                                               Powierzchnia -8,47  km²

                                                                             Herb ?


**
            Nazwa dzielnicy pochodzi od francuskiej nazwy Joli Bord, czyli „Piękny Brzeg
       Tak nazywano posiadłość konwiktu księży pijarów, założoną nad Wisłą w XVIII wieku

                                                                             ******
                                                                        Włochy
                                            południowo-zachodnia dzielnica Warszawy
                                                            Powierzchnia -28,63  km²

                                                                 Herb dzielnicy
                                                                             ?
                                                              Dawny  niby-herb  gminy
                                                                od ....?(przed 2000 r)
                                        Syrenka -  symbol Warszawy, której częścią są  od 1951 r
                                   Samolot - międzynarodowy port lotniczy Warszawa--Okęcie.
                                                                    ( otwarty w 1934 r)
                                           U dołu neorenesansowy pałacyk rodziny Koelichenów
                                                               w Parku Kombatantów
                                           
                                                                                ***
                                                                                 logo
                                                                        ****
W średniowieczu na określenie tych terenów stosowano nazwy Sopęchy i Porzucewo.
W 1452 r. Porzucewo nabył Jan Włoch od Piotra Strachoty. Nazwę wsi z Porzucewo na Włochy                      zmieniła jego  siostrzenica Katarzyna w pierwszej połowie XVI wieku
                               W latach 1939–1951 Włochy posiadały prawa miejskie
           W 1951 miasto Włochy zostało przyłączone do Warszawy jako część dzielnicy Ochota.
                     Od 1994 wraz z kilkoma innymi dzielnicami (m.in. Rakowem i Okęciem)
                                            weszły w skład gminy Warszawa-Włochy.
                      W 2002 gmina stała się samodzielną dzielnicą Włochy m. st. Warszawy.


                                                                        *****
                                                                   Wilanów 
                                                  Leży na zachodnim brzegu Wisły
                                                     na południowym krańcu miasta.
                                                   Włączony do Warszawy w 1951 r

                                                            Powierzchnia -36,73 km²

                                                                              Herb
przyjęty przez Radę Gminy Warszawa Wilanów
 22 sierpnia 1994 roku.

 jest  stylizacją herbu rodziny Sobieskich: Janina i przedstawia 
amarantową tarczę w czerwonej tarczy zwieńczoną koroną. 

***
logo

.
                                                                              ***
                                                      Początkowa nazwa -. Milanowo  
                                                W 1676 r.  wieś kupił król Jan III Sobieski .
                              Tylman van Gameren i Augustyn Wincenty Locci  wznieśli
                                                   dla króla nowy  barokowy pałac
                                                         
                                               Początkowo pałac nosił nazwę Villa Nova .
                                           Wkrótce  nazwę spolszczono   na Wilananów .


                                                                   ***********
                                               Wesoła 
               dzielnica Warszawy, włączona do miasta 27 października 2002 roku,
                                    wcześniej od 1968 stanowiła samodzielne miasto.

                     Od północy graniczy z Zielonką, od południa z gminą Wiązowna,
             od zachodu z dzielnicą Rembertów i Wawrem, od wschodu z Sulejówkiem.

                                                                        Herb miasta
                                                                          od 1989 r

                                   Tarcza dwudzielna w skos  na pola srebrne i złote
                                         U gory pola srebrnego zlote krąg (słońce)
                                      Pośrodku trzy  liście dębowe - zielony,,czerwony,zielony

                             Z powodu dużej ilości terenów leśnych dzielnica jest nazywana
                                                      "zielonymi płucami Warszawy".

                                                                             ****
                                              Rembertów
                               położona we wschodniej części stolicy na prawym brzegu Wisły .
                                        Powierzchnia- 19,30 km²

                                                                              Herb

Uchwała  Nr XVI/229/ 96  Rady Gminy Warszawa -Rembertów
 z  dnia 7.II.1996
Na tarczy w polu czerwonym ze złotym słupem z lewej -
        u góry złoty  miecz ,pod  rękojescią dwa zielone liście dębowe 
(w roztrój) z prawej.

Barwy: złota i czerwona nawiązują do herbu Warszawy 
oraz symbolizują piaski
mazowieckie i  krew przelaną  w  Rembertowie.

Miecz  obrazuje tradycje  wojskowe  terenu ,
. Od końca XIX w. tereny Rembertowa były ściśle związane z wojskiem
 Liście dębowe są symbolem męstwa i upamiętniają   III Rejon ZWZ- AK
"Dęby"  VII Obwodu „Obroża”.
Tarczę herbu wieńczy łękawica - godło herbu  Syrokomla -
 hr. Emanuela Bułhaka (1865-1943),właściciela
dóbr Nowego Rembertowa i fundatora gruntów pod kościół p.w. Matki Boskiej
Zwycięskiej,cmentarz ,szkoły i klasztor

**
Flaga

                                                  Od  7.II.1996
                          Barwy flagi nawiązują do flagi Warszawy i herbu Rembertowa.

Powstanie Rembertowa wiążę się  z powstaniem poligonu artyleryjskiego i budową "Drogi Żelaznej Warszawsko - Terespolskiej" w latach 1867-1880, w ramach której powstał przystanek kolejowy Rembertów, zaprojektowany przez Alfonsa Ferdynanda Kropiwnickiego.

                          1915- pierwszy znany raz użycia nazwy  Rembertów
                     Od 1939 do 1957 roku był samodzielnym miastem

                                                                             ****
                                                              Znaczki pocztoweZarządzeniem naczelnego wodza gen. dyw. Władysława Sikorskiego z dnia 9 listopada 1939 do herbu miasta dodano Order Wojenny Virtuti Militari na wstążce orderowej z liśćmi laurowymi ze wstęgą i z łacińską dewizą Semper invicta (Zawsze niezwyciężona).


                                                                        *****

                                                                       *******

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz