piątek, 26 czerwca 2020

Wrocław

       Wrocław  – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce,
                   siedziba władz  województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego.
                    Położone  na Nizinie Śląskiej, nad Odrą, której  rozgałęzienia tworzą 12 wysp
                                          w obrębie miasta i czterema jej dopływami
                                                (Oława,Widawa,Ślęża i Bystrzyca)
                              Jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska.


                                                                            ****
                                                            Powierzchnia - 292,82 km²

                                                                          Herb
Dyplom herbowy wystawiła miastu 12 lutego 1530 r. w Pradze kancelaria królewska władcy czesko-węgierskiego Ferdynanda I Habsburga, a przywilej herbowy potwierdził 10 lipca 1530 r.
 cesarz Karol V Habsburg.

Przywrócony 19 czerwca 1990  przez Radę Miejską
 1995 -drobne zmiany 
**
 Herb pięciopolowy. W centrum tarczy  srebrna misa z odciętą głową świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry wrocławskiej. 
W prawym (heraldycznie) górnym rogu w czerwonym polu znajduje się ukoronowany lew czeski – symbol przynależności do dawnej Korony Królestwa Czeskiego, w lewym górnym rogu czarny Orzeł Śląski (zgorzelec) w złotym polu z białą przepaską henrykowską na piersi i skrzydłach zwieńczoną krzyżem.
 W prawym dolnym, złotym polu znajduje się duża litera W od łacińskiej nazwy miasta Wratislavia, w lewym dolnym, czerwonym polu osadzone na odwróconej koronie popiersie świętego Jana Ewangelisty (patrona kaplicy na ratuszu) w nimbie (czasem uznawane również za głowę św. Doroty).

***
herb przed 1530 r

**
1530-1938
 nadany miastu w 1530 r. przez Ferdynanda I Habsburga ,
 króla Czech i Węgier.
**
1938-1945

**
1948-1990
  symbolizujący połączenie miasta i regionu z Polską.
Autorem  herbu był historyk Karol Maleczyński.

***
Flaga
Flaga  składa się z dwóch równych poziomych pasów: górnej czerwonej i dolnej żółtej. 
Stosunek szerokości i długości flagi: 5: 8.

Flaga z herbem

*****
Flaga do 1938 r

                                                                          ********
                           Polska nazwa„Wrocław” jest skrótem od staropolskiego imienia
                                      „Wrócisław”. „Wrócisław” lub „Vratislaw
                                      Gród  Wrocława, Wrocisława, Warcisława,

                                      Prawdopodobnie nazwa miasta pochodzi od imienia 
                             czeskiego księcia  Wratysława I (Vratislava I , zm.921 r )
                             Niemiecka nazwa „Breslau” ma pochodzenie  od nazwy „Wrocław

                                                                *******
.                       Osadnictwo  słowiańskie na tych terenach istniało  od VI wieku.

                X w - gród na Ostrowie Tumskim w składzie państwa Piastów (ok.990 r)
                             Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w sposób jednoznaczny
                                w roku 1000 w związku z założeniem  biskupstwa
                                      (do 1821 r podległe metropolii gnieźnienskiej)

                                               1211 -  prawa magdeburskie
                                             (1209 -wymieniany  jako civitas)
                                  1226- pierwsza lokacja, 1241 - drugi akt lokacyjny
                                      1261- magdeburskie prawa miejskie
                                          1263-  133 -konkurencyjne Nowe Miasto

                                     W okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce
                                        miasto było stolicą księstwa wrocławskiego,
                                                                 Piastów Śląskich
                                                 
                                                  Kolonizacja  -osadnicy z Zachodu
                       W 1327 r.  książę wrocławski Henryk VI uznał zwierzchnictwo czeskiego
                                                    króla Jana Luksemburskiego
                           W roku 1335 miasto przeszło pod panowanie królów Czech.

                             W  1526 Wrocław wraz z Królestwem Czech został włączony
                                                           do monarchii Habsburgów.
                                                     
,                 W wyniku trzech wojen śląskich toczonych między Prusami i Austrią
                                                       w latach (1740‒1763)
                               wraz z większością Śląska dostało się pod panowanie Prus
                          stolica pruskiej prowincji śląskiej ,trzecia rezydencja królewska
Provinzhauptstadt Breslau
                                                VIII.1944 -ogłoszenie  miasta twierdzą

                                                  16.II.- 7.V.1945 obrona  „Festung Breslau”
                                                   Całkowitemu zniszczeniu uległo około
                                                             70% zabudowy miasta.

                                   VIII.1945 przekazanie Polsce Śląska wraz z Wrocławiem
                                   Wysiedlanie pozostałej w mieście ludności niemieckiej

              Napływ ludności polskiej, głównie z centralnej Polski (Kielecczyzna, Łódzkie) i                                  Wielkopolski oraz wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich przedwojennej Polski,
                             głównie ze Lwowa i okolic oraz z Wileńszczyzny

                                                                 Odbudowa miasta
                                  Od 28 .VI. 1946 stolica województwa wrocławskiego.                                                                                     
                                                              fragment mapy adm.z 1986

                                Od 1 stycznia 1999 stolica województwa dolnośląskiego

                                                     


                                                                       *****
                                                    Podział administracyjny
                                                 od 1991 r
                                                               Osiedla samorządowe
                  Bieńkowice , Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice , Borek, Brochów, Gaj, 
                 Gajowice Gądów-Popowice Płd.,  Grabiszyn-Grabiszynek,  Huby , Jagodno ,
                                              Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec
                   Karłowice-Różanka, Klecina,  Kleczków Kowale, Krzyki-Partynice,  Księże,
               Kuźniki , Leśnica,  Lipa Piotrowska , Maślice , Muchobór Mały ,Muchobór Wielki,
                            Nadodrze, Nowy Dwór,  Ołbin, Ołtaszyn , Oporów, Osobowice-Rędzin ,
                                            Pawłowice,  Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., 
                                        Plac Grunwaldzki , Polanowice-Poświętne-Ligota , 
                             Powstańców Śląskich, Pracze Odrzańskie , Przedmieście Oławskie, 
                                                            Przedmieście Świdnickie,
                 Psie Pole-Zawidawie , Sołtysowice,  Stare Miasto ,Strachocin-Swojczyce-Wojnów, 
                                           Szczepin,  Świniary , Tarnogaj, Widawa,  Wojszyce ,
                                                           Zacisze-Zalesie-Szczytniki , Żerniki


                                                                      **********
                                                                    Psie Pole
                                                                  (niem. Hundsfeld)


                                                 Prawa miejskie przyznano Psiemu Polu
                                           prawdopodobnie w XIV lub początku XV wieku
                                                    1 kwietnia 1928 wcielone do Wrocławia.


     Obecnie osiedle stanowi centralną część samorządowo-administracyjnego osiedla Psie Pole-                     Zawidawie na terenach byłej dzielnicy Psie Pole w północno-wschodniej części miast


                                                                         ****
                                                                   Leśnica
                                                          (niem. Deutsch Lissa)


                                           Leśnica uzyskała lokację miejską w 1261 roku,
                                                       zdegradowana przed 1700 rokiem
                                                        . W granicach miasta od 1928.

                  Obecne osiedle oprócz dawnego miasta Leśnica obejmuje również dawne wsie
                          Stabłowice, Złotniki, Marszowice, Ratyn, Mokra, Pustki, Żar i Gajowa.

                                                                                *****
                                                                 Znaczki pocztowe

                                                                         Znaczki Prus
                                                                            1850-1867

                                                                              ****
                                                     Znaczki Związku Północnoniemieckiego
                                                                           1868-1871

                                                                              ****
                                                                       Znaczki Niemiec
                                                                          1872-V.1945

                                                                              *******
                                                                       Znaczki Polskie
                                                                          od 16.V.1945
    
                                  
    
                                             


****
       
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – jedyne w Polsce muzeum gromadzące eksponaty dokumentujące historię poczty, telekomunikacji i telegrafii na ziemiach polskich. Mieści się we Wrocławiu, w zabytkowym budynku Poczty Głównej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1. 

***
Panorama Racławicka – muzeum sztuki we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, założone w 1893 we Lwowie, od 1980 we Wrocławiu; eksponuje cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Obraz olejny przedstawia bitwę pod Racławicami (1794).


                                                                              ****
                                                            Poczty prywatne

                                          W latach 1867–1900 - 10 różnych firm prowadziło
                                                                     prywatne poczty
                                   31 marca 1900  zlikwidowano wszystkie poczty prywatne

                                                                               ***
                                                                 Breslau Vereingtes
                                                               Dienstmanns-Institut
                                                                            IV.1867

                                                                               **
                             Neue Breslauer Express-Packet-Beförderung
                                                                    / Arnold Freund
                                                                    X. 1886 -IV.1887

                                                                              **
                                                        Briefbeförderung Hammonia
                                                             24 .XII.1886 - 25 .II.1887
                                                            filia centrali hamburskiej
                                                                                **
                                                       Breslauer Transport-Bureau
                                                                    XI. 1890 - 1899
                                                        W 1890 wydała pięć znaczków

                                                                             **
                                                    Privat-Stadtbrief-Beförderung Hansa
                                                                    III. 1893 -V.1899

                                                                               **
                                                      Zeitung-Drucksachen-Beförderun
                                                                           1896 -

                                                                             **
                                                                   Neue Stadtpost
                                                                             1896 -

                                                                              **
                                                            Courier Breslauer Stadpost
                                                                             1896 -


                                                                               **
                                                    Breslauer Packetfahrt Gesellschaft
                                                                             1896 -
                                               wydała 46 własnych znaczków pocztowych

                                                                             **
                                                   Hansa Zeitungsspedition und Incasso
                                                                     III. 1900
                                                                              ?

                                                                     *********


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz