sobota, 13 czerwca 2020

Katowice

Katowice  – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej.
Leżą na pagorkowatym obszarze południowej części Wyżyny Śląskiej nad rzeką Rawą.

                                                             Powierzchnia -164,64 km²
                                                     
                                                                             Herb

Od 1937 r 
 składa się: ze złotego tła, z czarnego urządzenia kuźniczego umocowanego na drewnianym stelażu symbolizowanym przez brązową belkę drewnianą, pod nią zlokalizowane jest błękitnej barwy pole symbolizujące wodę napędzającą urządzenie kuźnicze. Młot mechaniczny składa się: z kowadła, młota kuźniczego napędzanego kołem zębatym, współosiowo połączonym wałem z kołem wodnym (kołem podsiębiernym). Herb ten wywodzi się od dawnego godła wójtowskiego i po pewnych zmianach został zatwierdzony przez MSW w 1937.
 W 2004 herb przeszedł drobne poprawki: nastąpiła zmiana koloru belki z czerwonego na brązowy

 Herb miasta Katowice przedstawia dawną maszynę - młot mechaniczny napędzany siłą wody. Młot ten był używany w kuźni i nawiązuje bezpośrednio do początków Katowic, które jako wieś rozwinęły się właśnie przy nadrzecznej kuźni.
***

do 1922 r

**
1935

**
Flaga

                                         ustanowiona  uchwałą rady miejskiej nr L/525/98
                                                                    z 16 marca 1998.

                                                                              ***
                                                                           do 1922 r

                                                                       ****
            Wieś Katowice wymieniona jest po raz pierwszy w 1598 r. ( villa nova  Katowicze )
               Niektóre dzielnice wzmiankowane  były juz w sredniowieczu : Dąb w 1299 r,
                                                 a Bogucice i Rożdzeń  w 1360.

                               Od  XIVw (1339)-  w Król.Czech w ramach
                                             cesarstwa rzymsko-niemieckiego

                                     1526- pod władaniem austriackich Habsburgów

                                       1742-1922  do pruskiego Górnego Śląska
                                                                          ***
                                    Początki Katowic sięgają XVI wieku, kiedy były
                                              ośrodkiem rolniczym i kuźniczym.

             Ich gwałtowny rozwój został zapoczątkowany w połowie XIX wieku wraz z
                rozwojem przemysłu i doprowadzeniem  do miasta linii kolejowej (1846) .
                                    Rozwój  tutejszego górnictwa i hutnictwa
                           Prawa miejskie Katowice uzyskały 11 września 1865 roku,
                                            po czym rozwijały się w szybkim tempie.

 .                             W 1873 r. Katowice stały się siedzibą powiatu katowickiego
                                                        Od   1897- miasto wydzielone
                       
                               W wyniku plebiscytu (1921) i trzech powstań (1919,1919,1921)
                                    przyłączono do Polski wschodnią część Górnego Śląska

                                               -jako autonomiczne województwo śląskie -
                                                       Katowice stały się jego stolicą

****

                                                  4.IX. 1939-  I.1945 okupacja niemiecka
                                                            Gauhauptstadt Kattowitz
                                                       włączone do Rzeszy Niemieckiej. 

                                               27/28.I.1945 -miasto powróciło do Polski

                                          od 9 marca 1953 do 20 grudnia 1956  nosiło
                                                      urzędową nazwę Stalinogród.


                                            1945–1950 stolica  województwa śląskiego
                                         1950-1998-stolica województwa katowickiego                                                     
                                            Od 1.I.1999 -stolica wojewodztwa śląskiego
                                                          (miasto na prawach powiatu)
                                                                                   
                                                                         *******
                                                        miasta włączone do Katowic

                                                                   Szopienice
                                                                     ( Schoppinitz )
                                                                 w l. 1950-.1960 r.

*****


                                                                               **
                                                                      Murcki
                                             (niem. Emanuelssegen)
                                                                       1967- 1975
słowo Murcki pochodzi z gwary śląskiej i
 oznacza ludzi umorusanych, brudnych.

                                                                              **
                                                                   Kostuchna 
                                                                      1967  - 1975 r.

                                                                             ?

                                                                     Gm. Kostuchna

                                                                       ***********
                                                           Znaczki pocztowe
                                                Znaczki Prus
                                                   1850-1867
kasownik  numerowy 703
                                                                               ***
                                                    Północnoniemiecki Związek Pocztowy
                                                             Norddeutsche Postbezirk 
                                                                          1868-1871

                                                                              ****
                                              Znaczki niemieckie
                                            1872-1920, 1939-1945


                                             

                                                     ***
                                          Znaczki polskie
                                            19.VI. 1922-1939, 1945                                                   
                                                  *****
                                           Znaczki plebiscytowe
                                                                   II.1920 -  VI 1922
                                Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku
                                  (fr. Commission Interalliée de Gouverment et de Plébiscite de Haute Silésie)                                                                               ***


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz